Brun glada Milvus migrans

2021

Samtliga: 1 2K+ Stockabäck, Björketorp 10.5 (Elon Wismén). 1 ex Torslandaviken 2.8 (Joakim Cederlund).
Den bruna gladan har setts ungefär vartannat år i rapportområdet under 2000-talet. Innan dess finns endast ett fynd i modern tid och det gjordes 1975.
Per Björkman

2020

Samtliga: 1 ex Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 8.8 (Staffan Sénby) Efter att ha saknats 2019 återkom den bruna gladan med ett fynd i år.
Detta blev områdets 20:e fynd och arten har en positiv trend i landet.
Per Björkman

2018

Samtliga: 1 ex Bergum 21–24.6 (Mathias Theander m fl). 1 ex Kippholmen, Björlanda 8.8 (Bo Brinkhoff).
Trots att den bruna gladan likt sin röda kusin har en uppåtgående trend i landet är arten inte årlig i vårt rapportområde. Fynd saknas både år 2015 och 2016 och första fyndet i området gjordes så sent som år 2001. 2017 gjordes dock hela fem fynd och tillsammans med årets två fynd är vi uppe i totalt 19 fynd i området. Av årets fynd är juniobsarna även intressanta ur häckningssynpunkt.
Per Björkman

2017

Samtliga: 1 ex str N Öxnäs 23.4 (Roger Eskilsson m fl). 1 2K+ str S Örtjärn, Mölnlycke 19.5 (Martin Oomen m fl). 1 ex str O Brudarebacken 20.5 (Stefan Svanberg). 1 ex str SO Välen 25.5 (Hans Börjesson). 1 ex Smedstorps ängar, Björketorp 15.6 (Silke Klick m fl).
Hela fem fynd utgör ett präktigt årsrekord för arten i rapportområdet. Rimligt att anta är väl dock att det rör sig om samma fågel den 19 och 20 maj. Den bruna gladan har liksom sin röda kusin en klart positiv trend i landet. Första fyndet i Göteborgstrakten gjordes så sent som 2001 och sedan dess har arten observerats under ytterligare åtta år under 2000-talet med som mest två exemplar 2009 och 2010.
Per Björkman

2014

Samtliga: 1 ex str N Sisjöns skjutfält 17.5 (Silke Klick). 1 ad str V Lexby, Partille 14.8 (Uno Unger).
Fynd nummer elva och tolv för rapportområdet. Nu har brungladan setts årligen sedan 2008. Innan dess fanns endast två fynd.
Per Björkman

2013

Samtliga: 1 str SO Lilla Rävholmen, Styrsö 9.5 (Andy Hultberg).
Tionde fyndet i rapportområdet och det femte som görs under våren. Bruna glador har nu setts årligen sedan 2008. Årets fågel kom förmodligen insträckande över havet från Danmark.
Per Björkman

2012

Samtliga: 1 ad str S Brudarebacken 14.8 (Roger Eskilsson).
Nionde fyndet i rapportområdet av brun glada och det andra i augusti. Den bruna gladan är en fågel som expanderar i Sverige och nu har arten setts fem år i rad i Göteborgstrakten. När fågeln upptäcktes lyfte den från marken uppe på Brudarebacken.
Per Björkman

2011

Samtliga: 1 ex str N Göteborgs centrum 28.4 (Johan Svedholm).
Brun glada har nu setts årligen i rapportområdet sedan 2008. Av de åtta fynd som föreligger är två gjorda i april, två i maj, två i juli, ett i augusti och ett i september. Det tidigaste fynd som gjorts i området är den 23 april och det senaste är den 5 september.
Per Björkman

2010

Samtliga: 1 ex str Brudarebacken 14.7 (Thomas Karlsson). 1 ex str S Stora Amundö 24.7 (Lars Lundmark).
Liksom 2009 blev det två fynd av brun glada i rapportområdet (se separat ruta för komplett fyndhistorik). Den bruna gladan är en art som har en positiv trend i Sverige. Under senare år har antalet fynd ökat kraftigt i Götaland, och 2009 uppskattades det att 115–120 individer funnits där. På Västkusten gjordes de första fynden av brun glada under juni månad 1970, både i Halland och i Bohuslän.
Per Björkman

2009

Samtliga: 1 1K Vrångö 19–24.8 (Tina Widén m fl). 1 ex str SO Safjället, Mölndal 5.9 (David Armini).
Fjärde respektive femte fyndet av brun glada i området. Första höstfynden för rapportområdet, de tidigare är gjorda under april–maj.
Per Björkman

2008

Samtliga: 1 ex str S Hovåsbadet, Askim 2.5 (Ola Wennberg).
Tredje fyndet av brun glada i rapportområdet. Även de två tidigare fynden är gjorda under våren; den 24 april 2001 vid Torslandaviken och den 14 maj 2005 på Galterö. Den bruna gladan brukar annars kallas för världens talrikaste rovfågel. Sverige utgör dock randområde för arten och 2007 bedömdes tre par häcka i Norrbotten. 2006 gjordes ett häckningsförsök med röd glada på så nära håll som i trakten av Falkenberg. I övrigt har observationer av brun glada ökat i landet under senare år, så kanske får vi se mer av den även i Göteborgstrakten framöver.
Per Björkman