Härmsångare Hippolais icterina

Fenologi

Median Rekord
Första vår 8 maj 5 maj 2018 Torslandaviken (Christer Fält)
Sista höst 23 aug 12 sep 2013 Sudda (Björn Zachrisson)

2020

Tidiga fynd: 1 ex Säveåns dalgång, Utby 6.5 (David Klingberg).
Ett tidigt fynd, blott en dag från fenologirekordet som är den 5 maj (2004 och 2018).
Johan Svedholm

2018

Tidiga fynd: 1 ex sj Torslandaviken 5–6.5 (Christer Fält m fl).
Ett mycket tidigt fynd som utgör tangerat fenologirekord – tidigare rekord gäller en fågel i Slottsskogen den 5 maj 2004. Arten är mycket punktlig och brukar dyka upp bara några dagar senare (mediandatum för 2000-talet är 8 maj), men även små avvikelser är alltså mycket sällsynta.
Johan Svedholm

2017

Sena fynd: 1 ex ringmärktes Sudda, Hönö 2.9 (Björn Zachrisson m fl).
Fjärde septemberfyndet av denna tropikflyttare som vanligtvis lämnar oss i augusti. Samtliga dessa fynd har levererats av ringmärkningsverksamheten vid Sudda.
Johan Svedholm

2013

Sena fynd: 1 ex ringmärkt Sudda, Hönö 12.9 (Björn Zachrisson).
Rejält sent fynd och det tredje septemberfyndet av denna tropikflyttare som vanligen sticker söderut i mitten av augusti. Ringmärkningsverksamheten vid Sudda levererar fenologirekord på löpande band, så även detta fynd som var sju dagar senare än tidigare rekord, också det från Sudda!
Johan Svedholm

2012

Sena fynd: 1 ex Sudda, Hönö 1.9 (Bengt Karlsson).
Ett mycket sent fynd och endast det andra septemberfyndet under 2000-talet av arten som normalt överger oss för flyttning till vinterkvarteren i mitten av augusti. Arten kan säkert delvis vara förbisedd under höststräcket då den har en mycket diskret framtoning.
Johan Svedholm

2009

Sena fynd: 1 ex ringm Sudda, Hönö 5.9 (Björn Zachrisson m fl).
Nytt fenologirekord och första septemberfyndet under 00-talet. Normalt ses de sista härmsångarna under mitten av augusti. De är dock säkert förbisedda på grund av sina mycket diskreta vanor under höststräcket.
Johan Svedholm