Flodsångare Locustella fluviatilis

2018

Komplettering: 1 ex sj Lexby, Björlanda 13–16.6 2015 (John Fjörtoft Karlsen).
I och med denna komplettering höjs årssumman 2015 till 2 fåglar och totalsumman i rapportområdet till 16 fynd.
Johan Svedholm

2015

Samtliga: 1 ex sj Gullö, Säve 20.5 (Lena Olsson).
Femtonde fyndet i rapportområdet och på typisk tidpunkt och lokal. Mindre typiskt är att fågeln tycks ha lämnat platsen omedelbart, trots eftersök. Tidigare fynd av arten har nästan genomgående gällt mer eller mindre långstannande fåglar.
Johan Svedholm

2013

Samtliga: 2 ex sj Lerbäck, Säve 27.5–7.6 (Jon Håkansson m fl). 1 ex sj Hästevik, Torslanda 31.5–18.7 (Lennart Bogren m fl).
Detta var rapportområdets trettonde och fjortonde fynd. Dessutom var det första gången två fåglar rapporterats från samma lokal. Tidpunkten är typisk, och som vanligt när det upptäcks flodsångare hos oss, så parkerar de på platsen länge och väl.
Johan Svedholm

2011

Samtliga: 1 ex sj Ryds kile, Björkö 6.6 (Magnus Unger m fl).
Rapportområdets tolfte fynd (se separat historikruta ovan), och det första skärgårdsfyndet. Tidpunkten är typisk, men att fågeln endast verkade stanna på lokalen i en dag är mindre vanligt. Hela tio av fynden gäller nämligen fåglar som stannat minst två dygn på respektive lokal.
Johan Svedholm