Obestämd ripa Lagopus lagopus/muta

2010

Samtliga: 1 ex Kråkudden, Hönö 1.5 (Per Thylén m fl).
Ett av de allra mest anmärkningsvärda fynden i rapportområdet 2010 utgörs förstås av den ripa som sågs på Hönö den första maj. Fågeln stöttes av en observatör på väg hem från Kråkudden och sågs sedan av flera observatörer inifrån vindskyddet då den flög ut över havet och landade på Norra Bolleskär. Fågelns arttillhörighet var omtvistad och gick tyvärr aldrig att fastställa säkert. Det är dock ställt utom tvivel att det rörde sig om en ripa. Emellertid är detta inte det första ripfyndet i rapportområdet, men det var ett tag sedan sist, nämligen den 30 maj 1874 då en dalripa infångades på Hisingen då den gick omkring på en gård och åt tillsammans med tamduvor! Detta exemplar finns nu att beskåda på Göteborgs Naturhistoriska Museum.
Johan Svedholm