Järpe Tetrastes bonasia

2019

Samtliga: 1 ex Bråtaskogen, Råda 5.10 (Pär Lydmark).
Ett anmärkningsvärt fynd, som föranleddes av en felnavigering under en orienteringstävling! Järpen är mycket sällsynt i rapportområdet och med årets fynd föreligger endast sju fynd totalt. Tvärtemot vad man kanske kunde förvänta sig var detta det första fyndet i Härryda kommun, tidigare finns fynd från Mölndal, Vättlefjäll, Lärjeån, Svankällan (2 fynd!) samt det mer oprecist angivna förstafyndet från 1883 som endast är noterat som "Göteborg" – en fågel som teoretiskt sett skulle kunna vara skjuten utanför rapportområdet.
Johan Svedholm