Myrspov Limosa lapponica

Fenologi

Median Rekord
Första vår 8 apr 8 mar 2003 Rörö (David Lundgren)
Sista höst 7 okt 6 nov 2013 Välen (Ingemar BE Larsson)

2021

Höga antal: 23 ex str S Vinga 4.4 (Stefan Svanberg m fl). 192 ex str V Älvsborgsbron 31.7 (Stefan Svensson). 139 ex str S Kråkudden, Hönö 1.8 (David Armini m fl). 73 ex str S Vinga 1.8 (Per Österman m fl). 71 ex str SV Torslandaviken 1.8 (Magnus Persson).
Året bjöd på en riktigt fin myrspovshöst sett till årets sträcktoppar. Faktum är att årets två högsta dagsantal på 192 respektive 139 exemplar är nummer tre och fyra av noterade höstsummor för området. De två högsta är 411 individer den 24 augusti 2010 och hela 590 individer den 28 juli 2003. Vårrekordet ligger på 170 individer den 11 maj 2014 och det har vi inte varit i närheten av sedan dess. Generellt sett är vårsummorna dock mer blygsamma jämfört med höststräcket och årets vårtopp på 23 individer är faktiskt helt normal och klart positivt jämfört med de senaste fyra åren som i princip saknat vårflockar.
Ola Bäckman

2020

Höga antal: 46 ex str SV Tistlarna 28.6 (Andy Hultberg). 92 ex str S Kråkudden, Hönö 6.7 (Lars Hellman m fl). 102 ex str S Vinga 6.7 (Musse Björklund m fl). 89 ex str S Kråkudden, Hönö 29.7 (Ragnar Lagerkvist m fl).
Efter ett par riktigt svaga år fick vi äntligen en fin myrspovshöst igen. Toppnoteringen på 102 ex från Vinga den 6 juli är faktiskt den högsta hösttoppen sedan 2010 då hela 411 individer noterades den 24 augusti från Kråkudden. Vårantalen är generellt mycket blygsammare än under höststräcket men i år var myrspovens våruppträdande likt de senaste tre åren i det närmaste obefintligt. Inga sträckflockar och totalt sågs tio individer under hela våren. 2019 noterades tolv individer, 2018 fem och 2017 endast en ynka spov. Låt oss hoppas på en något myrspovsrikare vår kommande år.
Ola Bäckman

2019

Höga antal: 11 ex Lammholmsviken, Öckerö 4.5 (Bengt Karlsson m fl). 14 ex str S Torslandaviken 4.7 (Ola Wennberg).
Ännu ett lågt utfall av myrspov i området. Inga större flockar noterades under vare sig vår- eller höststräcket. Som kontrast kan nämnas att toppnoteringarna historiskt under vår- respektive höststräck är 170 ex den 11 maj 2014 och 590 ex den 28 juli 2003.
Ola Bäckman

2018

Höga antal: 12 ex Galterö 11.8 (Roger Eskilsson). 8 ex str S Kråkudden, Hönö 17.8 (Roger Eskilsson).
Återigen en dålig vår vad gäller antalet myrspovar som upptäcktes i området. Endast fem individer observerades från april till juni. Även hösten var svag med ett antal på högst 120 individer där större flockar helt uteblev.
Ola Bäckman

2017

Höga antal: 50 ex str S Björkö 21.7 (Bo Brinkhoff). 24 ad str S Kråkudden, Hönö 30.7 (Roger Eskilsson).
Hösttoppen infaller normalt sett under månadsskiftet juli/augusti vilket innebär att årets noteringar är tidsmässigt typiska. Antalsmässigt är summan inte särskilt imponerande, även om antalen varierar kraftigt mellan åren. Anmärkningsvärt är dock att vårsträcket verkar ha uteblivit fullständigt hos oss. Innan den 22 juni hade endast en myrspov observerats i rapportområdet.
Ola Bäckman

2016

Höga antal: Vår: 60 ex str S Kråkudden, Hönö 11.5 (Jon Håkansson). Höst: 48 ex str S Sundholmen, Fotö 30.7 (Hans Waern m fl).
Ganska normala sträcktoppar som tidsmässigt faller väl in i det typiska mönstret där vårtoppen brukar ligga i början av maj och hösttoppen kring månadsskiftet juli/augusti.
Ola Bäckman

2015

Höga antal: 25 ex Nötholmen, Hönö 9.5 (Peter Sylvén m fl). 30 ex str S Kvillehed, Nordre älv 29.7 (Elon Wismén m fl).
Tidsmässigt normala sträcktoppar och ett normalt högsta antal för våren medan hösttoppen är en bra bit under det typiska. Variationen från år till år är ganska stor men dagssummor på mellan 50 till 100 individer brukar i alla fall oftast noteras under höststräcket. Toppen speglar ganska väl ett mediokert höststräck där endast ca 135 exemplar noterades totalt.
Ola Bäckman

2014

Höga antal: 170 ex str N Torslandaviken 11.5 (Sven Ängermark). 83 ex str S Vinga 21.8 (Uno Unger m fl).
Ganska normal sträcktopp för hösten även om datumet är relativt sent. Normalt infaller toppen kring månadsskiftet juli/augusti. Vårfyndet av flocken på 170 nordsträckande spovar i Torslandaviken den 11 maj är tidsmässigt normalt men antalet är anmärkningsvärt och en bra putsning av det tidigare dagsrekordet för våren på 154 ex från Stora Amundö den 9 maj 2004.
Ola Bäckman

2013

Höga antal: 12 ex str S Kråkudden, Hönö 23.4 (Ola Bäckman m fl). 37 ex str S Kråkudden, Hönö 19.8 (Jon Håkansson).
Tämligen låga antal både för vår och höst. Möjligen passerade de stora flockarna oss obemärkt förbi, för myrspovarnas sträcktopp brukar infalla under början av maj på våren och under slutet av juli på hösten.
Per Björkman

2012

Höga antal: 80 ex Kråkudden–Hyppeln 1.5 (Stefan Svanberg m fl). 50 ex str Kråkudden 16.7 (Magnus Unger m fl). 44 ex str Kråkudden 7.8 (Magnus Rahm m fl).
Normalhöga sträcktoppar som dessutom inföll under normala tider. Vanligtvis brukar de högsta antalen passera just i början av maj och slutet av juli–augusti.
Mikael Molin

2011

Höga antal: 10 ex str S Kråkudden 8.4 (Stefan Svanberg m fl). 70 ex str S, Björkö 10.7 (Mikael Molin). 38 ex str S Kråkudden 19.7 (Bo Brinkhoff m fl).
Efter två år med fina sträcksummor från Kråkudden under sommaren är vi nu tillbaka på normala nivåer för 2000-talet. Årets topp är dock något tidig, normalt brukar de högsta antalen passera oss i slutet av juli eller i början av augusti. Även högsta vårantalet är normalt men även det något tidigt. Normalt brukar en liten sträcktopp infalla i början av maj.
Mikael Molin

2010

Höga antal: 25 ex str Bredviken, Hönö 9.5 (Hans Zachrisson). 69 ex str Askimsviken 26.7 (Mikael Molin). 411 ex str Kråkudden, Hönö 24.8 (Mikael Molin m fl).
Dagssumman från 24 augusti är den näst högsta i området under perioden 2002–2010 efter 590 ex str samma lokal 28 juli 2003. Den högsta vårsumman är däremot normal. Alla de högsta vårsummorna är vidare koncentrerade till lite drygt två majveckor från 7 maj till 23 maj med ett mediandatum på just 9 maj. De högsta höstantalen är tidsmässigt mer spridda under en period från 13 juli till 16 september med ett mediandatum på 5 augusti. Årets fyndtopp är således något senare än normalt.
Mikael Molin

2009

Höga antal: 61 ex str N Torslandaviken 23.5 (Niklas Aronsson). 70 ex str S Björkö 22.7 (Anders Wirdheim). 175 ex str S Bredviken, Hönö 26.7 (Jan Ohlin m fl). 254 ex str S Kråkudden 27.7 (Roger Eskilsson m fl). 127 ex str S Kråkudden 28.7 (Peter Hamrén m fl).
Den höga dagssumman från Kråkudden den den 27 juli är den näst högsta på 00-talet, endast 590 ex sträckande på samma lokal den 28 juli 2003 är högre. Till skillnad från år 2003 rapporterades dock under 2009 flera höga dagssummor från Norra skärgården under en hel veckas period i slutet av juli. Även dagssumman om 61 ex som sträckte norrut förbi Torslandaviken den 23 maj är anmärkningsvärd och faktiskt den näst högsta som rapporterats under våren på 00-talet. Den 9 maj 2004 sågs dock 154 ex sträcka förbi Stora Amundö.
Mikael Molin

2008

Höga antal: 25 ex str NO Haga kile 9.5 (Ola Wennberg) och 37 ex str S Kråkudden 13.7 (Martin Alexandersson).
Högsta vårsiffran får anses normal medan höstnoteringen är något mager. Artens uppträdande varierar kraftigt från år till år men under hösten brukar oftast någon dag med knappt 100 fåglar noteras.
Mikael Molin