Vassångare Locustella luscinioides

2019

Samtliga: 1 ex sj Torslandaviken 27–28.4 (Mathias Theander m fl).
Åttonde fyndet i rapportområdet och tangerat fenologirekord. Därmed finns nu två aprilfynd, ett majfynd, fyra junifynd och ett julifynd – en riktig senvår-/försommarspecialitet alltså.
Johan Svedholm

2017

Samtliga: 1 ex sj Hökälla 2–8.7 (Jörgen Olsson m fl).
Detta var rapportområdets sjunde fynd, och ett ovanligt sent sådant. Rentav det första julifyndet; tidigare fynd har samtliga gjorts mellan den 27 april och den 22 juni. Lokalen var också ny, men inte oväntad med avseende på artens biotopkrav. Vilket alltså är vass, massor av vass.
Johan Svedholm

2012

Samtliga: 1 ex sj Nolviks kile, Björlanda 13–23.6 (Martin Oomen m fl).
Rapportområdets sjätte fynd (se FiG-2008 för komplett fyndhistorik). Eftersom fågeln behagade stanna så länge blev detta med en dags marginal det senaste fyndet, tidigare fynd är gjorda mellan den 27 april och den 22 juni.
Johan Svedholm

2008

Samtliga: 1 ex sj Rördammen, Öckerö 27–28.4 (Bengt Karlsson m fl).
Femte fyndet i rapportområdet, och det första i skärgården. Dessutom var detta med god marginal områdets tidigaste fynd, övriga fynd har gjorts under tidsperioden 11 maj till 22 juni.
Johan Svedholm

2007

Samtliga: 1 ex sj Välen 3–9.6 (Magnus Eriksson m fl).
Fjärde fyndet i rapportområdet av arten, och det andra fyndet för lokalen. Det första fyndet gjordes i Kvillängen 1964, och det andra i just Välen 1968. Sedan skulle det dröja ända till 1994 innan det var dags för vassångarbesök igen, denna gången i Svankällan. Samtliga fynd är gjorda inom tidsperioden 11 maj till 22 juni, vilket får anses som mycket typiskt för artens uppträdande i Sverige.
Johan Svedholm