Bändelkorsnäbb Loxia bifasciata

2021

Samtliga: Vinter: 1 ex Slottsskogen 11.2 (Peder Winding). Höst: 8 ex str S Brudarebacken 10.8 (Roger Eskilsson). 1 ex str S Brudarebacken 28.8 (Jonas Bergman Laurila). 1 ex Hyppeln 28.9 (Ingemar Åhlund). 30 ex Rörö 5.10 (Ingemar Åhlund). 1 ex str S Brudarebacken 7.10 (Roger Eskilsson). 10 ex Sandvik 7.10 (Christer Fält). 6 ex str S Torslandaviken 8.10 (Magnus Persson). 2 ex str S Ryet, Askim 9.10 (Jalle Hiltunen). 1 ex Hönö 9.10 (Thomas Karlsson). 2 ex Björkö 10.10 (Kristoffer Lager). 1 ex Hyppeln 18.10 (Ingemar Åhlund). Noterad Björkö 30.10 (Kristoffer Lager). Noterad Mölnlycke 1.11 (Donald Blomqvist).
Enbart höst- och vinterfynd gjordes, och enbart av sträckande eller förbiflygande fåglar, inklusive ett par tillfällen då bara locklätet hördes och inget antal kunde fastställas. Med sammanlagt 13 fynd av 65 ex förefaller året som ganska magert för bändelkorsnäbb, men faktum är att 2021 var det bästa sedan 2016. Antalen är en bra bit ifrån invasionsåren, varav de senaste inföll 2014–2015. Är det snart dags igen?
Silke Klick

2020

Samtliga: Vår: 1 ex Änggårdsbergen 5–19.1 (Bernt Nielsen m fl). 1 ex Örgryte 12–20.1 (Martin Johansson m fl). 1 ex Biskopsgården 3.2 (Stefan Johansson). Höst: 3 ex Brudarebacken 11.8 (Roger Eskilsson). 10 ex str Arödsberget, Hisingen 11.8 (Per Björkman). 2 ex str Slottsskogen 13.8 (Tina Widén). 6 ex Slottsskogen 13.8 (Tina Widén). 3 ex str Råda 14.8 (Fredrik Andersson). 4 ex str Vinga 16.8 (Christer Fält). 1 ex Arödsberget, Hisingen 17.8 (Per Lundgren). 1 ex str Askim 17.8 (Aimon Niklasson). 1 ex Björlanda 20.8 (Ulf Persson). 1 ex str Slottsskogen 20.8 (Peder Winding). 1 ex Slottsskogen 1.9 (Tina Widén). 1 ex Änggårdsbergen 19.9 (Mathias Theander). 1 ex Hyppeln 29.9 (Roger Eskilsson). 1 ex str Smithska udden 29.9 (Per Österman). 1 ex Hönö 29.9 (Thomas Karlsson). 1 ex Jonsered 11.10 (Olle Nilsson).
Det blev bara ett fåtal fynd av bändelkorsnäbb under våren, men en viss sträckrörelse under hösten med 16 fynd av 38 ex. Stationära flockar har vi inte haft i rapportområdet sedan 2015 och därefter har det varit magert med bändelkorsnäbbar. Invasioner förekommer oregelbundet med 5–15 års intervall. Under 2000-talet var 2002, 2011, 2013 och 2014 invasionsår. När är det dags igen?
Silke Klick

2019

Samtliga: 1 ex str Johanneberg 2.10 (Olof Armini). 3 ex Änggårdsbergen 6.10–22.12 (Per-Anders Svensson m fl). 5 ex Öckerö 20.10 (Kristoffer Lager). 1 ex Brudarebacken 10.12 (Mats Raneström).
Med sammanlagt bara 4 fynd av 10 ex, inklusive ett fåtal individer som uppehöll sig i Änggårdsbergen under senhöst–vinter, är detta det femte året i rad med ett magert utfall för denna typiska invasionsart.
Silke Klick

2018

Samtliga: 3 ex Änggårdsbergen 7–18.1 (Jan Mogol m fl).
Året går inte till historien för något större antal bändelkorsnäbbar. Efter några år med ett mer invasionsartat uppträdande, särskilt 2011 då vi hade den största invasionen någonsin i Göteborg, är detta fjärde året i rad med ett lågt antal fynd. Även 2004–2007 fick vi nöja oss med inga eller några enstaka bändelkorsnäbbar, men 2008 tog det fart igen och det blev då en invasionsrörelse. Vem vet när denna nomadiserande art drar till våra trakter nästa gång?
Silke Klick

2017

Samtliga: 3 ex Kålltorp 20.7 (Rolf Sandberg). 1 hane Änggårdsbergen 22.7 (Bengt Adamsson). 2 honor Kvibergs kyrkogård 25.7–8.10 (Roger Eskilsson m fl). 2 hanar Änggårdsbergen 27–28.7 (Bengt Adamsson m fl). 2 ex Lillhagsparken 26–27.8 (Stig Carlsson m fl). 1 ex str Välen 2.9 (Hans Börjesson). 2 ex Krokslätt, Mölndal 12–20.9 (Magnus Rahm m fl). 1 hona Kortedala 13.9 (Daniel Gustafsson m fl). 1 1K str N Slottsskogen 14.9 (Tina Widén). 1 ex Östra begravningsplatsen 16.9 (Anton Mangsbo). 2 hanar Änggårdsbergen 22.9–12.10 (Martin Kjerrulf m fl). 2 ex Hönö 29.9 (Thomas Karlsson). 1 hona Fridhem 6.10 (Per Lundgren). 6 ex Ljungheden 5.11–5.12 (Bengt Adamsson m fl). 3 ex Krokslätt, Mölndal 11.11–2.12 (Thomas Appelqvist m fl).
Inga fynd under våren och 15 fynd av sammanlagt 30 ex under hösten, med reservation för några dubbelräkningar av fåglar som flyttar sig mellan lokaler, är bättre än inget. Det är dock bara en bråkdel av de siffror vi har kunnat notera under invasionsår.
Silke Klick

2016

Samtliga: 1 hane Änggårdsbergen–Göteborgs botaniska trädgård 1–28.1 (Bengt Adamsson m fl). 2 ex förbifl Göteborgs botaniska trädgård 23.2 (Johan Svedholm). 1 ad hane Ramberget 28.2 (Bo Brinkhoff).
Allt eller inget – så sammanfattar man kanske bäst denna invasionsarts uppträdande i området. Några observationer gjordes under vårvintern men under hösten uteblev fynden helt.
Magnus Rahm

2015

Samtliga: 1 ex. Göteborgs botaniska trädgård 1.1 (Lars Erik Norbäck). 25 ex. Lillhagsparken 3.1–10.2 (Jan Hellström m fl). 3 ex Fridhem, Hisingen 20.1 (Owe Hougström m fl). 1 ex. str Kobbehall, Askim 9.3 (Silke Klick). 2 ex. str Björkekärr 19.4 (Peter Strandvik). 1 ex Brännö 5.10 (Ingemar Olsson). 1 ex Södra Guldheden 29.10 (Mats Björkquist). 1 ex Änggårdsbergen 17.11–29.12 (Bengt Adamsson m fl).
Under vårvintern observerades ca 35 ex, vilka får antas ha varit efterdyningar av de två senaste årens stora invasioner. Under hösten gjordes endast tre observationer.
Martin Oomen

2014

Samtliga: Vinter/vår: Sammanlagt ca 125 ex på 25 lokaler 1.1–27.3. Höst/vinter: Sammanlagt ca 115 ex på 27 lokaler 30.7–30.12.
Från att ha varit en sällsynt invasionsart, som dykt upp oregelbundet med intervaller på 5–15 år så uppträder denna lärkträdsspecialist alltmer ofta, och i större antal hos oss. Årets summa landar på runt 240 exemplar, och det är som brukligt svårt att med säkerhet avgöra hur många individer som varit inblandade då småflockar har varit i området under en längre tid, och säkerligen kan ha rapporterats från olika platser. En försiktig bedömning landar på minst 125 ex under vårvintern och 115 ex under framför allt senhösten vilket gör att totalsumman blir cirka 240 bändelkorsnäbbar.
Martin Oomen

2013

Samtliga: Första observationen för året utgjordes av 1 ex på Brännö 12.7 (Lars Hellman). Därefter följde åtskilliga hundratal observationer av uppskattningsvis minst 355 ex. Höga antal: 25 ex Skintebo 25.11 (Lars Lundmark m fl). 30 ex Bjurslätt 31.12 (Marianne Karlsson m fl). 31 ex Möndals sjukhus 30.12 (Lars Eric Rahm m fl). Månadsfördelning: Juli 15 ex, augusti 20 ex, september 105 ex, oktober 40 ex, november 165 ex, december 181 ex.
Efter en trevande start, där de första exemplaren sågs i mitten av juli, så kom sträcket igång under andra halvan av augusti och i september. Därefter skedde en nedgång av antalet observationer under oktober månad, för att under november–december fullkomligt skjuta i höjden. Senhöstfynden utgjordes inte av sträckande fåglar, utan istället var det bristen på lärkkottar som gjorde att korsnäbbarna sökte sig in bland bostadsområden. Här kunde de frossa på i första hand rönnbär, och när dessa sinat övergick dieten istället till miniäpplen från olika prydnadsaplar. Det är svårt att bedöma hur många korsnäbbar som varit involverade då det delvis borde ha varit samma fåglar som setts i de centrala delarna av Göteborg under senhöst–vinter. Uppskattningsvis var minst 355 exemplar inblandade. Detta kan jämföras med det tidigare rekordåret 2011 då ca 240 individer noterades.
Martin Oomen

2012

Samtliga: Som mest 25 ex Lillhagsparken 1.1–21.2 (Bo Brinkhoff m fl). 3 ex Ängårdsbergen 2–6.1 (Berndt Lindberg m fl). 1 ex Jungfruviken, Hönö 4.1 (Ola Bäckman). 17 ex Fridhem, Hisingen 5–8.1 (Jan Hellström). 1 ex Lunnaberg 8.1 (Johan Svedholm). 9 ex Göteborgs botaniska trädgård 27.1–2.2 (Olof Armini m fl). 2 ex Gråberget, Majorna 4.2 (Johannes Tallroth). 1 ex Fridhem, Hisingen 17.2 (Per Lundgren). 1 hane Ersdalen, Hönö 16.3 (Magnus Lundström). 1 hona Hönö kyrkogård 18–12.3 (Christer Fält m fl). 1 hona Brudarebacken 23.3 (Martin Oomen m fl).
Under vårvintern fanns en del korsnäbbar kvar från den stora invasionen hösten 2011. De flesta höll till kring klassiska lärkbestånd vid Lillhagsparken och Änggårdsbergen. De högsta antalen sågs under januari månad, för att därefter minska i rask takt. Sannolikt styrde korsnäbbarna kosan österut mot mer lämpliga häckningsmarker.
Martin Oomen

2011

Samtliga: Första observationen utgjordes av 2 ex vid Fridhem 28.7 (Per Lundgren) och följdes av en svag sensommarrörelse/invasion över Göteborg som klingade av i mitten av augusti. Smithska udden hade högsta noteringen under denna period, 25 ex 31.7 (Stefan Svanberg). Under september och oktober gjordes enstaka observationer på ett antal olika platser, men det var först i början november som betydligt större antal dök upp. Höga antal: I Änggårdsbergen sågs upp till 5 ex 30.7–14.8 (Ola Wennberg m fl). 2.10–31.12 dök det återigen upp korsnäbbar och antalet kulminerade 7.11 med 64 ex (Stefan Svanberg m fl). I Lillhagsparken noterades arten regelbundet mellan 25.10–31.12 med som mest 44 ex 18.11 (Christer Fält m fl). På Kvibergs kyrkogård noterades mellan 11.11–12.12 som mest 26 ex 12.11 (Roger Eskilsson).
Största invasionen någonsin i Göteborg. Sammanlagt borde Göteborgsområdet ha berörts av minst 240 individer. Den tidigare högsta noteringen var cirka 130 ex 2002. Flocken på 64 ex i Änggårdsbergen var också den största någonsin, det tidigare rekordet var 13 ex den 13 december 2002 i Torslanda.
Martin Oomen

2010

Samtliga: 2 ex Lillhagsparken 15.2–7.3 (Stefan Svanberg m fl). 2 ex str SO Bergum 22.8 (Håkan Thorstensson).
Efter fjolårets invasion gjordes endast två fynd under året. Det ena fyndet utgjordes av 2 ex som under vårvintern fanns kvar i Lillhagsparken från i fjol. Under sensommar och höst, då arten normalt sett dyker upp hos oss, gjordes endast en observation. De höstar då arten uppträtt invasionsartat under den senaste 20-årsperioden är 1997, 2002, 2008 och 2009. Under dessa år rapporterades överlägset flest fåglar 2002 (hela 130 ex) medan mellan 14 och 22 fåglar sågs de tre resterande åren.
Martin Oomen

2009

Samtliga: 2 ex str Hinsholmen, Göteborg 8.8 (Jan Mogol). 6 ex Brudarebacken 12.9 (Leif Andersson). 1 ex str S Änggårdsbergen 12.9 (Hampus Lybeck). 4 ex str S Johanneberg 13.9 (Olof Armini). 2 ex Storeberget, Gamlestan 19.9 (Roger Eskilsson). 1 ex Olofstorp, Bergum 20.9 (Håkan Thorstensson). 2 ex Änggården 6.10 (Olof Armini). 1 ex str S Smithska udden 30.10 (Kristoffer Nilsson). 3 ex Lillhagsparken 22.10–20.12 (Mats Persson m fl). 1 ex Hönö 7.11 (Gigi Sahlstrand m fl).
Sammmanlagt nio fynd av cirka 22 ex vilket är ungefär samma antal som noterades under fjolåret. Bändelkorsnäbbarna som dök upp i lärkbeståndet vid Lillhagsparken blev nog Göteborgs mest beskådade korsnäbbar på mycket länge. Bändelkorsnäbben har ett nomadiskt uppträdande och det kan gå långt mellan åren då arten visar sig på Västkusten.
Martin Oomen

2008

Samtliga: 1 ex Biskopsgården 1.8 (Thomas Karlsson). 1 1K str Krossholmen, Torslanda 16.8 (Johan Svedholm). 1 honfärgad str Vrångö 16.8 (Tina Widén). 1 ex Brudarebacken 17.8 (Jan-Åke Noresson). 3 ex str Smithska udden 19.8 (Kristoffer Nilsson). 1 ex Välen 22.8 (Hans Börjesson). 1 ex Ekdalavägen, Mölnlycke 31.8 (Fredrik Andersson). 2 ex Brännholmsviken, Styrsö 13.9 (Jan Mogol m fl). 1 ex Eskilsby, Landvetter 16.9 (Magnus Lundström). 1 ex Sudda, Hönö 17.9 (Björn Zachrisson). 1 ex str Smithska udden 24.9 (Kristoffer Nilsson). 1 honfärgad Hönö Kyrkogård 4–5.10 (Bengt Karlsson m fl). 1 ex Skintebo, Askim 29.11 (Lars Lundmark).
Efter fyra år helt utan fynd så var det återigen dags för invasionrörelser av denna nordliga art. Totalt slutade det på 13 fynd av 16 individer. Den förra invasionen i vårt område startade i augusti 2002 och pågick fram till våren 2003. Den gången räknades cirka 170 ex in, vilket gjorde det till den största invasionen någonsin på Västkusten.
Martin Oomen