Trädlärka Lullula arborea

Fenologi

Median Rekord
Första vår 13 mar 21 feb 2015 Sandvik, Torslanda (Christer Fält)
Sista höst 31 okt 25 dec 2014 Vargö (Jan Mogol)

2021

Häckningar: 1 par Änggårdsbergen (Per-Anders Svensson m fl). Fynd under häckningstid: 1 ex sj Partille golfbana 16.3 (Ingemar BE Larsson). 1 ex Brudarebacken 25.3–7.5 (Jan-Åke Noresson m fl). 1 ex sj Torslandaviken 8.5 (Ingemar BE Larsson). 1 ex sj Fläskebotippen, Landvetter 13.5 (Elon Wismén). 1 ex sj Fridhems gammelskog 24.5 (Björn Schröder).
Tidiga fynd: 1 ex Öckerö 3.2 (Daniel Laveson m fl). 1 ex Torslandaviken 4–13.2 (Stefan Svanberg m fl). 1 ex str N Styrsö 27.2 (Andy Hultberg).
De senaste åren har varit dystra för Göteborgsområdets trädlärkor med stadigt minskande uppträdande. Också i år var det ganska skralt med rapporter om trädlärkor i lämplig häckningsbiotop och det är egentligen bara en lokal som kan sägas ha hyst revirhävdande individer – Ljungheden i Änggårdsbergen. Å andra sidan har vi här glädjen att kunna redovisa en konstaterad häckning – den första i området sedan 2011.
Elis Ölfvingsson

2020

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: 1 ex sj Hassledalsbergen, Askim 14.3 (Stefan Andersson m fl). 1 ex sj Balltorps våtmark 26.3 (Jan Tallnäs). 1 ex sj Norra Kortedala 9.5 (Andreas Skyman).
Vinter: Januari–februari: 2 ex Öxnäs 7.1 (Bo Brinkhoff). December: 1 ex Änggårdsbergen 4.12 (Per-Anders Svensson).
Återigen ett mycket magert trädlärkeår. Utifrån rapportunderlaget kan man nu verkligen fråga sig om arten fortfarande tillhör områdets regelbundet häckande fauna, men visst måste åtminstone enstaka par fortfarande finnas i områdets östra delar? Således, en uppmaning: ut, leta och rapportera trädlärkor! Årets två vinterfynd hör däremot inte till vanligheterna – inte sedan 2015 har arten observerats under vintermånaderna.
Elis Ölfvingsson

2019

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: 1 ex sj Vättlefjäll, Angered 28.2–4.5 (Daniel Frederiksen m fl). 1 ex sj Ragnhildsholmen 15.6 (David Dickson).
På senare år har det varit ett dystert arbete att sammanställa trädlärkeobservationerna i Göteborgsområdet. Precis som förra året saknas högre häckningsindicier helt och antalet lokaler med sjungande fåglar var lägre än någonsin. För mindre än tio år sedan var det normala att omkring 10–15 par hävdade revir i området.
Elis Ölfvingsson

2018

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: 2 ex (1 ex sj) Änggårdsbergen 5.4 (Martin Oomen). 1 ex sj Hassledalsbergen, Askim 7.4 (Magnus Levin). 1 ex Råberget, Råda 8.4 (Martin Oomen). 1 ex sj Rörö 28.4 (Elis Ölfvingsson). 2 ex sj Balltorps våtmark 30.4 (Jan Tallnäs). 1 ex sj Ersdalen, Hönö 4.5 (Daniel Laveson). 1 ex sj Balltorp, Mölndal 6.5 (Evamaria Ferm).
Trädlärkans kräftgång i området fortsätter. I år gjordes endast sporadiska observationer av sjungande fåglar och inga häckningsindicier noterades. Tyvärr stämmer detta väl överens med senare års trend.
Elis Ölfvingsson

2017

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: 2 ex Rörö 27.4 (Ola Wennberg). 1 ex sj Kålsered, Björlanda 6.5 (Bo Brinkhoff m fl). 1–2 ex sj Hassledalsbergen, Askim 18.3 och 2.6 (Stefan Andersson m fl).
Det börjar kännas tjatigt, och tråkigt, att påpeka att det verkar gå dåligt för områdets trädlärkor. Denna karismatiska art har de senaste åren blivit alltmer fåtalig under häckningstid och 2017 går till historien som det hittills sämsta året i modern tid. Det är med god vilja vi kan skrapa ihop tre möjliga häckningslokaler, på ingen av de ovan redovisade lokalerna noterades några högre häckningsindicier. Går vi tillbaka några år så brukade antalet lokaler med sjungande trädlärkor uppgå till mellan tio och femton. Noterbart är också att inte en enda sjungande trädlärka noterades i Delsjöområdet i år.
Elis Ölfvingsson

2016

Häckningar: Fynd under häckningstid: 1 ex sj Näverkärr, Askim 1.4 (Lars Eric Rahm). 1 par Rörö 4.4 (Bo Brinkhoff m fl). 1 ex sj Brudarebacken 8.4–27.5 (Olof Armini m fl). 1 ex sj Rambo mosse 24.4 (Lars Eric Rahm m fl). 1 ex sj Landvetters flygplats 17.5 (Tommy Järås).
Svensk fågeltaxering lyfte i sin årsrapport för 2015 ett varningens finger för att trädlärkan nationellt sett visar tendenser till att minska i samtliga inventeringar. I Göteborg har denna utveckling dessvärre redan varit tydlig ett antal år. Under 2016 hördes trädlärkans vemodiga drillar på enbart fem lokaler och i de flesta fall rör det sig om enstaka observationer. Även antalet sträckande fåglar fortsätter vara historiskt lågt och vi kan inte annat än hålla tummarna för att det snart skall vända.
Elis Ölfvingsson

2015

Fynd under häckningstid: 3 ex (1 ex sj) Nödsjön, Vättlefjäll 9.3–18.4 (Lars Erik Norbäck). 2 ex (1 ex sj) Rambo mosse 19.3–19.4 (Magnus Rahm m fl). 2 ex sj Brudarebacken 27.3–12.8 (Jan-Åke Noresson m fl). 1 ex sj Änggårdsbergen 4.5 (Andreas Wendt).
Vinter: Januari–februari: 1 ex str Sandvik, Torslanda 21.2 (Christer Fält). 6 ex str S Vargö 22.2 (Jan Mogol). December: 1 ex Välen 2.12 (Uno Unger).
Inga konstaterade häckningar och med sjungande fåglar på enbart fyra lokaler fortsätter tyvärr artens stadiga minskning i området och vi har nu nått en all time low. Även antalet observationer av sträckande fåglar under vår och höst var i år klart lägre än normalt.
Elis Ölfvingsson

2014

Häckningar: Fynd under häckningstid: 2 ex sj Nödsjön, Vättlefjäll 24.3 (Lars Erik Norbäck). 1 ex sj Orrekulla industriområde 21.4 (John-Eric Thore). 1 ex Rörmossen, Delsjöområdet 26.4 (Martin Oomen). 1 ex sj Rambo mosse, Råda 3.5 (Per-Anders Svensson). 1 ex sj Bråtaskogen, Råda 24.5 (Johannes Löfqvist m fl). 1 ex sj Ljungheden, Änggårdsbergen 30.5 (Robert Paepke).
Vinter: 1 ex Vargö 25.12 (Jan Mogol).
Arten noterades på bara sex lokaler under häckningstid vilket är oroväckande lågt. I det lilla rapportmaterialet kan man misstänka att en sjunkande trend döljer sig – i början av 2000-talet noterades arten vid över tio lokaler de flesta år, men sedan 2008 har vi bara haft två år med tio lokaler eller fler.
Magnus Rahm

2013

Häckningar: Fynd under häckningstid: Sjungande fåglar noterades på 9 lokaler.
Övriga fynd: Vinter: 1 ex Torslanda golfbana 11–24.12 (Hans Börjesson m fl). Vår: Totalt noterades 14 ex under vårsträcket. Höst: Totalt noterades 17 ex under höststräcket.
Något färre revirhävdande trädlärkor i år jämfört med vad som brukar vara normalt (10–15 par i rapportområdet), och en extremt klen siffra på höststräcket. Normalt brukar åtminstone det dubbla noteras under september–oktober.
Björn Dellming

2012

Häckningar: Fynd under häckningstid: Sjungande fåglar noterades på ca 13 lokaler under häckningstid.
Övriga fynd: Vinter: 10 ex Tumlehed 23.1–4.2 (Per-Erik Hagström m fl). 2 ex Sudda, Hönö 4.2–10.3 (Ola Bäckman m fl). 1 ex Arendalsudden 19–27.2 (Elon Wismén m fl). Vår: Sammanlagt ca 32 ex passerade under vårsträcket 8.3–7.4. Höst: Sammanlagt ca 51 ex under höststräcket 16.8–14.10.
Vid inte mindre än 13 lokaler noterades det sjungande trädlärkor under häckningstid, vilket är nästan en fördubbling jämfört med 2011. Vårsträcket var annars tämligen normalt med 38 ex. Däribland är en rastande flock på 11 ex på Galterö huvud värd att nämna. Höststräcket var bättre än föregående år men fortfarande i underkant mot vad som är det normala för rapportområdet. Värt att notera är att vi för en gångs skull fick glädjas åt ett gäng övervintrande trädlärkor, då en flock på 10 ex dök upp vid Tumlehed i Torslanda! Samma dag som de försvann dök det upp förmodligen två nya individer på Hönö och senare även 1 ex på Arendalsudden.
Björn Dellming

2011

Häckningar: Två häckningar konstaterade, båda i Mölndals kommun. Fynd under häckningstid: I övrigt noterad på ytterligare ca 7 lokaler under häckningstid.
Övriga fynd: Vinter: Inga fynd. Vår: Sammanlagt ca 20 ex under vårsträcket 15.3–14.4. Höst: Sammanlagt ca 38 ex under höststräcket 31.8–10.11.
Antalet potentiella häckningslokaler är ungefär lika många som vanligt, dock är det första året som ingen sjungande fågel noterades på Rambo mosse. Vårsträckets 20 ex är en ganska normal summa, men höstens 38 ex är extremt klent! Bristande bevakning eller rapportering från våra traditionella sträcklokaler (Brudarebacken och Smithska udden) kan eventuellt vara en förklaring till den låga höstsumman. Möjligen kan även ogynnsamt väder på Västkusten vara en förklaring, då en inlandslokal som Vista kulle vid Jönköping/Huskvarna redovisar inte mindre än 170 ex(!) fördelat på tre helger under september–oktober. Även 2010 års höstsumma för Göteborg på 68 individer är klent. Bättre kan vi!
Björn Dellming

2010

Vinter: 2 ex Killingsholmen, Askim–Skintebo hamn, Askim 1.1 (Lars Eric Rahm m fl).
Vår: Sammanlagt ca 10 ex under vårsträcket 16.3–5.4.
Häckningstid: Noterades på ca 10 lokaler under häckningstid.
Höst: Sammanlagt ca 68 ex under höststräcket 7.9–26.10.
Antalet potentiella häckningslokaler är ungefär lika många som vanligt. Vårsträcket var däremot av okänd anledning betydligt klenare än normalt. Även höststräcket var ganska magert, men det kan till stor del förklaras med att Smithska udden stod utan bevakning under större delen av hösten. Vinterfyndet var 2000-talets tredje.
Magnus Rahm

2009

Häckningstid: Arten noterades på minst åtta lokaler under häckningstid.
Vår: Sammanlagt ca 35 ex under perioden 4–29.3.
Höst: Sammanlagt ca 80 ex under perioden 11.9–31.10.
Antalet lokaler med trädlärkor under häckningstid är något högre än föregående år då endast sex lokaler hyste arten. Dock är antalet fortfarande lägre än de 10–15 par som varit normalt på senare år. Fynden i övrigt är i normal omfattning med betydligt fler fåglar under höststräcket än våren.
Jon Håkansson

2008

Tidiga fynd: 1 ex mot N Öxnäs 3.3 (Göran Karlsson).
Vår: Sammanlagt ca 20 ex under perioden 8.3–15.4.
Häckningstid: Arten noterades på sex lokaler under häckningstid.
Höst: Sammanlagt 78 ex under perioden 12.9–7.11.
Vinter: 1 ex Vrångö 23.11–21.12 (Tina Widén m fl).
Betydligt färre lokaler med trädlärkor under häckningstid än normalt. Vanligtvis brukar arten observeras på omrking 10–15 lokaler. Det är mycket ovanligt med vinterfynd av arten, detta är endast den andra observationen under 2000-talet. Övriga fynd under vår- och höststräcket är i normal omfattning.
Jon Håkansson

2007

Häckningar: 1 par Hills golfbana, Mölndal (Johannes Löfqvist m fl). 1 par Sisjöns skjutfält (Lars Eric Rahm m fl). Dessutom är arten noterad på ytterligare 10 lokaler under häckningstid.
Vår: Sammanlagt ca 25 ex under vårsträcket 9.3–4.4.
Höst: Sammanlagt ca 180 ex under höststräcket 5.9–27.10.
Höga antal: 54 ex mot S Smithska udden 26.9 (Kristoffer Nilsson m fl).
Normalt utfall under häckningstid, trädlärkan brukar observeras på mellan tio och femton lokaler. Däremot är både det totala antalet fåglar som sågs under hösten och den fina dagssumman från Smithska udden de högsta som noterats i rapportområdet. Under hela hösten passerade sammanlagt 79 trädlärkor Smithska udden, vilket säger en del om hur bra dagssumman den 26 september var.
Jon Håkansson