Skäggmes Panurus biarmicus

2021

Häckningar: Minst 1 par Välen (Stefan Svanberg m fl). Minst 1 par Torslandaviken (Ola Wennberg). Fynd under häckningstid: Minst 2 ex Öxnäs 12.5–26.5 (Magnus Lundström). 4 ex Björlanda skjutfält 15.5 (John Fjörtoft Karlsen). Minst 3 ex Kippholmen, Björlanda 22.6–3.8 (Bo Brinkhoff m fl). 1 ex Uppegården, Säve 10.8 (Mathias Theander).
Höga antal: 35 ex Torslandaviken 2.1 (Anne-Catherine Ernehall m fl). 40 ex Torslandaviken 24.1 (Christer Fält).
Som vanligt är häckningsutfallet i Torslandaviken troligen bättre än vad som framgår av rapporterade häckningskriterier där det precis som i Välen knappast går att bekräfta fler än ett häckande par med säkerhet. Som vanligt gjordes observationer på flera lokaler under häckningstid men utan noterade häckningskriterier.
Ola Bäckman

2020

Häckningar: 1 par Björlanda skjutfält (John Fjörtoft Karlsen). Fynd under häckningstid: Minst 30 ex Torslandaviken 1.4–30.8 (Christer Fält m fl). 2 ex Öxnäs 6.4 (Magnus Lundström). 3 ex Hönö 7.4 (Hans Zachrisson). 1 ex Gullö, Säve 7.4 (Peter Strandvik). 1 ex Kippholmen 24.4 (Ulf Persson). 1 hane sj Ragnhildsholmen 6–7.5 (Stig Carlsson m fl). 1 ex Rörö 24.6 (Tina Widén). 1 ex Gullö, Säve 24.6 (Stefan Svanberg).
Höga antal: 30 ad Torslandaviken 22.4 (Christer Fält). 25 ex Torslandaviken 30.12 (Daniel Blandin).
En konstaterad häckning kunde noteras vid Björlanda skjutfält. Sett till observationer under häckningstid i Torslandaviken var troligtvis utfallet högre där än förra året även om det saknas säkra häckningskriterier. Som vanligt gjordes även enstaka observationer på andra lokaler under häckningstid men inte heller här noterades några säkra häckningskriterier.
Ola Bäckman

2019

Häckningar: Minst 1 par Torslandaviken (Ola Wennberg m fl). Fynd under häckningstid: Minst 4 ex Välen 5–28.4 (Hans Börjesson m fl). 1 hona Galterö 7.4 (Johan Ennerfelt m fl). 1 par Lökholmen 25.4 (Gösta Olofsson).
Höga antal: Som mest sågs 11 ex i Torslandaviken 21.9 och 6.10 (Magnus Persson m fl).
Häckningsutfallet verkar ha varit lågt i år av rapporterna att döma. Det finns egentligen inte underlag att bedöma mer än en lyckad häckning, även om det förstås kan röra sig om fler par, särskilt i Torslandaviken.
Ola Bäckman

2018

Häckningar: Ca 4–5 par Torslandaviken (Magnus Persson m fl). Fynd under häckningstid: 1 ex Sudda, Hönö 6.4 (Bodil Nyström m fl). 1 ex Välen 19.4 (Hans Börjesson). 1 hane Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 30.4 (Staffan Sénby). 4 ex Kippholmen 8.8 (Bo Brinkhoff). 1 ex Hökälla 23.8 (John Thulin).
Höga antal: 20 ex Torslandaviken 25.9 (Birger Kaiser). 20 ex Torslandaviken 20.10 (Ulf Lindell).
I vanlig ordning är det Torslandaviken som gäller för häckande skäggmesar samt större antal utanför häckningsperioden. Antalet par är som vanligt besvärligt att fastställa men av häckningsperiodens observationer att döma bör det röra sig om åtminstone 4–5 par. Observationer gjordes på några andra platser i Göteborgsområdet men utan några häckningskriterier. Rimligtvis förekommer fler häckningar, men de är förstås relativt svårupptäckta.
Ola Bäckman

2017

Häckningar: 2–3 par Torslandaviken (Magnus Persson m fl). 1 par Välen (Hans Börjesson m fl). Fynd under häckningstid: 1 ex Kippholmen 22.7 (Bo Brinkhoff m fl). 1 ex Preem raffinaderi, Hisingen 27.4 (Johan Svedholm).
Höga antal: 100 ex str Torslandaviken 6.10 (Christer Fält). 50 ex Torslandaviken 6.10 (Ola Wennberg).
Som vanligt är det inte lätt att avgöra häckningsutfallet med säkerhet. I rapportmaterialet kan man utröna 2–3 par i Torslandaviken och 1 par i Välen, men det verkliga antalet skulle kunna vara betydligt högre. Observationer längs Nordre älv under häckningstid begränsades till en individ vid Kippholmen, men det är ingen orimlig tanke att enstaka häckningar förekom där även i år. Årets högstanotering på ca 100 sträckande exemplar som gjordes från Skeppstadsholmen vid Torslandaviken står ut rejält och saknar egentligen motstycke i rapportområdet.
Ola Bäckman

2016

Häckningar: Fynd under häckningstid: Uppskattningsvis ca 4–5 par Torslandaviken (Ola Wennberg m fl). 2 ex Slättens hamn, Gullö, Säve 2.5 (Peter Strandvik). 1 ex Lindesnäs, Nordre älv 3.8 (Elon Wismén m fl). 2 ex Kvillehed, Nordre älv 20.8 (Elon Wismén m fl).
Antal häckningar är mycket svårt att avgöra men en uppskattning ger ca 4–5 par vid Torslandaviken samt observationer vid ett par lokaler längs Nordre älv.
Ola Bäckman

2015

Häckningar: Minst 2 par Torslandaviken (Ola Wennberg m fl). Fynd under häckningstid: Observationer under häckningstid gjordes dessutom vid Välen, 4–5 lokaler längs Nordre älvstranden samt på Hönö och Öckerö.
Höga antal: 30 ex Torslandaviken 6.2 (Tony Norman m fl). 30 ex Torslandaviken 11.10 (Christer Fält).
2015 verkar inte ha varit ett lika gott år som 2014 för skäggmes i Göteborg då arten hade stor framgång i Torslandaviken. Årets siffror liknar snarare det mönster som åren innan uppvisat.
Ola Bäckman

2014

Häckningar: Uppskattningsvis ca 10 par Torslandaviken 15.5–6.7 (Stefan Svanberg m fl). Fynd under häckningstid: 2 par Hårssjön 1.4 (Ove Ferling). Upp till 30 ex Torslandaviken 4.4–23.8 (Ola Wennberg m fl). 1 ex Mossen, Hönö 7.4 (Bo Brinkhoff). 2 ex Kippholmen, Björlanda 1.6–21.7 (Bo Brinkhoff). Upp till 4 ex Sudda, Hönö 15.6–8.8 (Bengt Karlsson m fl).
Höga antal: 40 ex Torslandaviken 11.10 (Magnus Persson). 25 ex Kippholmen, Björlanda 21.10 (Bo Brinkhoff m fl).
2014 var ett exceptionellt gott år för arten i Torslandaviken. Området är välbesökt och en uppskattning ger att minst tio par bör ha gått till häckning. Höga antal fanns inom området under hela häckningsperioden. Utöver Torslandaviken var uppträdandet sparsamt under häckningstid men häckning kan mycket väl ha skett i alla fall på Hönö och vid Kippholmen.
Ola Bäckman

2013

Häckningar: 3 par Torslandaviken (Magnus Persson m fl). 1 par Kippholmen 30.5 (Magnus Persson). Fynd under häckningstid: 2 ex Kvillehed 5–8.5 (Mia Wallin m fl). 1 ex Gullö, Säve 8.5 (Tommy Järås). 1 ex Sudda, Hönö 25.5 (Roger Eskilsson). 2 ex Askimsviken 12.8 (Fredrik Andersson).
Höga antal: Som mest sågs 21 ex i Torslandaviken 17.11 (Magnus Persson).
Efter några svaga år där häckningar och högre antal uteblivit kunde vi detta år konstatera minst 3 par i Torslandaviken samt en mycket trolig häckning vid Kippholmen där 2 ex varav 1 trolig ungfågel sågs i slutet av maj. Till detta kommer rapporter under häckningstid från ett par platser längs Nordre Älv där man mycket väl kan tänka sig att häckningar genomförts. Skäggmesen är känd för sin höga reproduktionsförmåga där tidigt flygga ungar själva ofta hinner med att häcka samma säsong. I Torslandaviken sågs flygga ungar så tidigt som den 17 maj.
Martin Oomen

2012

Häckningar: Fynd under häckningstid: 1 par Haga kile 11.3 (Lars Lundmark m fl). 2 ex Sudda. Hönö 19.4 (Hans Petersson). 2 ex Torslandaviken 4.5 (Ingvor Svensson m fl). 1 hane Kvillehed, Nordre älv 25.5 (Lennart Larsson). 1 ex Ragnhildsholmen 8.6 (Ragnar Gustafsson m fl). 1 ex Lagmansholmen 29.8 (Martin Oomen). Höga antal:12 ex Sudda, Hönö vardera 2.2 (Uno Unger) och 3.12 (Martin Oomen). 9 ex Torslandaviken 4.11 (Christer Fält).
För andra året i rad inga konstaterade häckningar men glädjande nog något fler observationer under häckningstid än de två som gjordes i fjol. De högsta antalen är dock ganska beskedliga och de hårda vintrarna de senaste åren har troligen gått hårt åt beståndet i landet.
Mikael Molin

2011

Häckningar: Fynd under häckningstid: 1 par Välen 6.3–25.4 (Peder Kinberg m fl). Som mest 3 ex Torslandaviken 9–16.4 (Magnus Persson m fl).
Höga antal: 6 ex Sudda, Hönö 6.1 (Hans Zachrisson m fl). 6 ex Torslandaviken 13.1 (Martin Oomen m fl). 6 ex str S Bovik, Björkö 24.10 (Bo Brinkhoff m fl). 14 ex str S Sudda, Hönö 29.10 (Bengt Karlsson).
Inga konstaterade häckningar, få rapporter under häckningstid och även ganska få och låga högsta noteringar. Man kan misstänka att beståndet decimerats efter två hårda vintrar i rad.
Mikael Molin

2010

Häckningar: 1–4 par observerade under våren och 4 1K sågs vid Välen 21.7 (Thomas Karlsson m fl). Fynd under häckningstid: 1 ex Kippholmen 5.5 (Per Lundgren). 1–6 ex Gullö, Säve 1.4–26.5 (Tommy Järås m fl). 1 ex Älvlea, Säve 10.7 (Conny Palm).
Höga antal: 20 ex Välen 11.1 (Peder Kinberg). Som mest 17 ex Torslandaviken 1–28.1 (Magnus Persson m fl). 16 ex Välen 17.12 (Ulf Lindell m fl).
En konstaterad häckning är en ganska normal rapporteringfrekvens för senare år men frågan är hur många par som egentligen finns i området? I år saknas rapporter under häckningstid från flera tidigare häcklokaler och misstänkta häcklokaler vid Nordre älv (Lagmansholmen, Lindenäs, Kvillehed) samt från den tidigare häcklokalen Ingebäck vid Göta älv. Arten har tidigare också konstaterats häcka i Torslandaviken men därifrån verkar de sista exemplaren under årets vårvinter ha försvunnit i slutet av mars.
Mikael Molin

2009

Häckningar: 6 ex varav minst 2 1K Lagmansholmen, Säve 30.6 (Johan Svedholm). Häckningstid: 1–3 ex Välen 18–28.3 (Daniel Gustafson m fl). 1 par Otterbäcken, Askimsviken 28.3–8.4 (Christer Cederfalk m fl). 1–3 ex Torslandaviken 4–14.4 (Per Lundgren m fl). 1 par Kippholmen, Björlanda 14.4–1.6 (Per Lundgren m fl). 1 par Haga kile, Askim 2.5 (Jan Wahlberg). 1 ex Kvillehed, Nordre älv 9.6–15.7 (Lennart Larsson). Minst 15 ex Lindesnäs, Nordre älv 30.6 (Johan Svedholm). 3 ex Öxnäs 4.8 (Göran Karlsson).
Höga antal: 11 ex Välen 18.10 (Birger Kaiser). 11 ex Torslandaviken 10.12 (Martin Oomen). 6 ex Otterbäcken, Askim 15.2 (Aimon Niklasson).
En eller två konstaterade häckningar (vid Lagmansholmen och eventuellt vid Lindesnäs) och dessutom gott om observationer under häckningstid från flera tidigare konstaterade eller misstänkta häcklokaler är ett bra resultat. De högsta rapporterade antalen är dock bara hälften av fjolårets då som mest 22 ex sågs. Arten har tidigare konstaterats häcka i området åren 2005–2007 vid Lagmansholmen, Kvillehed respektive Torslandaviken samt vid Ingebäck, Säve 1992. De första observationerna gjordes så sent som 1976 då 16 ex sågs vid Ers vatten, Rörö den 16 oktober och 2 ex vid Hårssjön, Mölndal den 7–18 november. Detta var troligen ett resultat av en god häckningssäsong vid Tåkern i Östergötland, som var artens huvudlokal i landet vid den tiden, och att många fåglar sträckte iväg därifrån i oktober–november. Sedan dröjde det ända fram till 1990 innan nästa besök i vårt område, men då sågs å andra sidan 35–40 ex. Vid den tiden verkar arten fått fäste även på andra Västkustlokaler på allvar och arten har sedan dess varit årlig i området. I början av 90-talet sågs flertalet fåglar på Hisingen kring Nordre och Göta älv och det var ju sedan också vid Ingebäck, Säve som den första häckningen kunde konstateras den 11 juli 1992.
Mikael Molin

2008

Häckningstid: Upp till 6 ex Stora Amundö 1–4.4 (Lars Lundmark m fl). 1 hona Torslandaviken 15.4 (Stefan Svanberg). 1 ex Lagmansholmen, Säve 4.5 (Johan Svedholm). 1 ex Välen 5.5 (Birger Kaiser). 1 ex Gullö, Säve 5.5 (Tina Widén).
Höga antal: 22 ex Torslandaviken 22.11 (Magnus Persson). 16 ex str SO Välen 28.10 (Peder Kinberg).
Endast en fågel sedd under häckningstid på fjolårets troliga häcklokal Torslandaviken, och vidare inga rapporter från flera tidigare kända troliga häcklokaler vid Nordre älv. Frågan är om det avspeglar dålig rapportering, eller om orsakerna finns annorstädes. Glädjande är dock att det fortfarande ses några större flockar som ligger i paritet med det maxantal som rapporterats de senaste åren.
Mikael Molin

2007

Vinter/Vår: Sammanlagt ca 13 ex under perioden 2.1–28.3, som mest bl a 5–6 ex Torslandaviken 6.1–26.2 (Karin Sjöstrand m fl) och 4 ex Välen 3.2 (Stefan Andersson).
Häckningstid: 1 hane Ers vatten, Rörö 28–30.4 (Per Björkman m fl). 2 ex Välkommen, Björlanda 1.5 (John Thulin). 1 ex Öxnäs, Säve 18.6 (Johan Svedholm). 3 1K Torslandaviken 25.6 (Bo Brinkhoff). 3 ex Torslandaviken 24.7 (Peter Hamrén). 2 ex Torslandaviken 5.8 (Lars Lundmark). 1 ex Torslandaviken 24.8 (Magnus Persson). 3 ex Utbyfältet, Säveåns dalgång 30.8 (Lena Essedahl).
Höst/Vinter: Sammanlagt ca 50 ex under perioden 4.9–30.12, som mest bl a 5 ex Öxnäs, Säve 4.9 (Roger Eskilsson), 5 ex Kvillehed, Nordre älv 13.9 (Göran Karlsson), 6 ex Lagmansholmen, Säve 6.10 (Johan Svedholm), 16 ex Välkommen, Björlanda 12.10 (Johan Svedholm) och 6 ex Kippholmen, Björlanda 12.11 (Johan Svedholm).
Flera fynd under häckningstid och de tre 1K–fåglarna som noterades i Torslandaviken den 25 juni indikerar att häckning sannolikt ägt rum på lokalen eller i närheten. Förra året gjordes den första konstaterade häckningen sedan 1992, men nog borde det gå att hitta häckande par oftare än med 14 års mellanrum? Antalet vårfynd är klart under det normala och inte mer än vad som vissa tidigare vintrar har uppnåtts av en enstaka övervintrande flock. Höstfynden är något fler än föregående år, men bara en stor höstflock är rapporterad. Framtiden får utvisa om de senaste årens allt färre höstflockar i Göteborgsområdet beror på förändrade flyttmönster eller bara är rena tillfälligheter.
Anders Kronhamn