Storskrake Mergus merganser

2010

Höga antal: 216 ex Göteborgs hamn 10.1 (Kristoffer Nilsson). 240 ex Kippholmen, Björlanda 27.11 (Mats Raneström).
Under januari uppehöll sig ett stort antal storskrakar i området mellan Operan och Säveåns mynning inne i Göteborgs hamn. Liksom i fjol rapporterads en stor flock i Nordre älv under hösten.
Per Björkman

2009

Häckningar: Sju kullar med ungfåglar finns rapporterade i området.
Höga antal: 250 ex Kvillehed, Nordre älv 20.12 (Per Björkman).
Storskraken etablerade sig relativt sent som häckfågel i rapportområdet, första häckningen konstaterades 1971 då en hona med fjorton ungar rapporterades från Säveån, Jonsered. Så stora flockar med storskrakar som 250 ex är ovanliga i Göteborgstrakten. Den högsta notering som finns är från den stränga isvintern 1962–63 då cirka 520 ex räknades vid ett tillfälle inom Göteborgs hamnområde.
Per Björkman