Småskrake Mergus serrator

2011

Höga antal: 355 ex Vrångö 20.1 (Martin Oomen).
Detta är det högsta antal småskrakar som finns dokumenterat i området. Höga antal av småskrakar har aldrig tidigare publicerats i rapporten, men vid ett par tillfällen finns noteringar om 200 ex på Artportalen från tidigare år. Vintern 2011 rådde optimala förhållanden för att antalen skulle stiga i skärgården i och med att skrakarna samlades i isfria områden och kunde räknas i klart, stilla väder.
Per Björkman