Röd glada Milvus milvus

Fenologi

Median Rekord
Första vår 8 mar 1 feb 2020 Öxnäs (Magnus Persson)
Sista höst 24 sep 8 nov 2017 Ersdalen, Hönö (Daniel Laveson)

2021

Häckningar: 1 par Mölndal (Lars Eric Rahm m fl). Troliga häckningar: 1 2K+ Furuberg, Björketorp 20.6 (Elon Wismén). 1 par Öxnäs 29.7 (Mikael Sundberg).
Vinter: Januari: 1 ex. str NV Svankällan, Hisingen 23.1 (Linus Westlund). December: 1 ex str SV Lammholmsviken, Öckerö 9.12 (Bo Brinkhoff). 1 ex. Prästegården, Björlanda 26.12 (Robert Wassberg).
På en ny lokal i Mölndal påbörjade ett par häckning men tyvärr avbröts häckningen i ett tidigt skede. På de lokaler där gladorna häckat tidigare år verkade inga häckningar genomförts. Arten använder inte samma bo som förgående år utan hittar nya varje år så de kan ha undgått upptäckt och troligen finns 2–3 par i rapportområdet. I takt med att den röda gladan ökar i utbredning, ökar även antalet vinterobservationer.
Per Björkman

2020

Häckningar: 1 par Säve (Peter Strandvik m fl). 1 par Bergum (Tommy Järås). Troliga häckningar: 1 par Rådasjöns naturreservat (Johannes Löfqvist). 1 par Björketorp (Johannes Löfqvist).
Den röda gladan gör en glad. Arten fortsätter att etablera sig som häckfågel i området. I år kunde fem boungar ringmärkas. Paret som häckade på Hisingen fick ut tre ungar och bergumsfåglarna fick således ut två. Utöver dessa två par finns rapporter om två revir i områdets östra delar.
Per Björkman

2019

Häckningar: 1 par Björketorp (Johannes Löfqvist). Troliga häckningar: 1 par Säve (Staffan Larsson m fl). 1 par Bergum (Jerker Gustafsson m fl).
Januari–februari: 1 ex Ersdalen, Hönö 1.1 (Lars Eric Rahm m fl). 1 ex Landvetters flygplats, Härryda 17.2 (Anders Olsson).
Det är glädjande att kunna konstatera att vi har röd glada som häckfågel i rapportområdet. I år hittades ett använt bo i Björketorp. Troligt är att vi har ytterligare minst två par i området, då det gjordes regelbundna observationer av fåglar genom hela sommaren både på Hisingen och i Bergum. Arten fortsätter sin återetablering i landet, vilket gått relativt fort och nu får den röda gladan räknas som en av de vanligaste rovfåglarna i södra Sverige vilket är mycket glädjande.
Per Björkman

2018

Troliga häckningar: 1 par Björketorp (Johannes Löfqvist m fl).
I år får vi nog ändå säga att vi har röd glada som häckningsfågel i rapportområdet, även om inget bo hittades eller några ungfåglar sågs. Under hela sommaren observerades ett par i ett mycket lämpligt häckningsområde i östra delen av Härryda kommun.
Per Björkman

2017

Häckningar: Fynd under häckningstid: 2 2K+ Smedstorps ängar, Björketorp 29.6 (Johannes Löfqvist m fl). 1 ex Hökälla 19.5 (Per Österman). 1 ex Olofstorp, Bergum 1.4–30.7 (Håkan Thorstensson m fl). 1 ex. Öxnäs 7.7 (Bo Brinkhoff m fl). 1 ad Askesby 22.7 (Lennart Larsson).
Januari–Februari: 1 ex str N Billdal, Askim 1.1 (Mathias Theander). 1 ad str S Rörö 5.1 (Uno Unger m fl). 1 ex Rödbomotet, Hisingen 9.2 (Fredrik Aronsson). 1 ad Öxnäs 15.2 (Mats Raneström).
Vår: Sammanlagt 48 ex 1.3–31.5.
Höst: Sammanlagt 4 ex 27.8–8.11.
Det börjar närma sig häckning även i vårt rapportområde, i år uppehöll sig nämligen minst två fåglar vid Smedstorps ängar hela sommaren, men något bo har inte rapporterats. Även Bergumsdalen har haft fåglar under hela sommaren. I övrigt ser det normalt ut för senare år med talrika obsar under våren och sparsamt under hösten. Antalet vinterfynd är dock rekordhögt, tidigare har bara högst två fynd gjorts.
Per Björkman

2016

Samtliga: Vår: Sammanlagt 58 fynd av 71 ex 5.3–27.5. Sommar: 1 ex Fässberg 15.6 (Jan Tallnäs). 1 ex Brudarebacken 16.6 (Martin Johansson). 1 ex Bokedalen, Jonsered 16.6 (Barbro Andreasson). 1 ex Bergum 20.6 (Allan Högberg m fl). 1 ex Bäckebol 26.6 (Niklas Aronsson). Höst: Sammanlagt 16 fynd av 18 ex 8.8–4.10.
Återetableringen av röda glador i landet fortsätter och nu häckar arten så nära som i Kungälvs kommun. Även i vårt rapportområde ökar antalet sommarfynd och frågan är när och vem som hittar det första häckande paret i vårt område?
Per Björkman

2015

Samtliga: 1 ex Björketorp 15–16.1 (Annika Niering). 1 ex str N Brudarebacken 26.2 (Jan-Åke Noresson m fl). 1 ex Södra Guldheden 26.2 (Fredrik Tebelius). 1 ex Sagsjön, Kållered 10.3 (Ove Ferling). 1 ex str N Mölnlycke 18.3 (Christer Fält). 1 ex str NV Välen – Björnekulla 4.4 (Hans Börjesson, Uno Unger m fl). 1 ex Torslandaviken 11.4 (Karin Magnander). 1 ex str Hårssjön 16.4 (Jan-Åke Noresson m fl). 1 2K Smedstorps ängar, Björketorp 19.4 (Johannes Löfqvist). 1 ex str O Länsmansgården 20.4 (Stefan Svensson). 1 ex Lagmansholmen, Säve 22.4 (Fredrik Lindqvist). 1 ad str S Hårssjön 23.4 (Ove Ferling m fl). 1 ex str NO Mölnlycke 5.5 (Christer Fält m fl). 1 ex Hårssjön 10.5 (Jan-Åke Noresson m fl). 1 ex str N Välen 19.5 (Roland Berndtsson). 1 ex Rådasjöns naturreservat 28.5 (Fredrik Andersson). 1 ex Biskopsgården 13.6 (Stefan Svensson). 1 ex Hårssjön 14.6 (Ove Ferling m fl). 1 ex Björketorp 14.7 (Peter Ekelund). 1 ex Änggårdsbergen 3.8 (Stig Fredriksson m fl). 1 ex str SO Solängen, Mölndal 13.8 (Lars Eric Rahm). 1 ad Vargö, Gbg:s södra skärgård 16.8 (Jan Mogol). 1 ex Trädet, Säve 23.8 (Magnus Persson). 2 ex Smedstorps ängar, Björketorp 29.8 (Elon Wismén). 1 ex Hjälmbacken, Björketorp 19.9 (Elon Wismén). 1 ex str SO Slottsskogen 8.10 (Hans-Erik Hermansson). 1 2K+ str SV Skällsjöåsen, Landvetter 14.10 (Martin Oomen). 1 ex Hökälla 17.10 (Ragnar Gustafsson). 1 ex str SO Öxnäs 31.10 (Benga Ragnewall).
Den röda gladan är en av de arter som har en positiv trend i landet och är på många håll etablerad som häckfågel i södra Sverige. Som närmast häckar den i Halland, Västergötland och Bohuslän. Den kan häcka helt i anslutning till mänsklig bebyggelse så förmodligen är det bara en tidsfråga innan även vi har häckande glador i vårt rapportområde.
Per Björkman

2014

Samtliga: Vinter: 1 ex Gullbergsvass 25.2 (Erik Landgren m fl). 1 ex str NV Torslanda golfbana 25.2 (Christer Fält). Vår: Sammanlagt 23 fynd av 25 individer 8.3–27.5. Sommar: 1 ex Majvik, Torslanda 13.6 (Daniel Tingdahl).
Efter förra årets rekordnotering fick vi i år en halvering av antalet fynd av röda glador. Men jämfört med början av 2000-talet är antalen ändå höga. Noterbart är dock att inga höstfynd förekom 2014. Vad gäller häckning kan nämnas att ett par uppehöll sig under ett par dagar i slutet av april i en lämplig biotop, men inget tydde på att de gjorde några försök att häcka.
Per Björkman

2013

Samtliga: Vår: 37 fynd av 42 ex under perioden 5.3–18.5. Sommar: 1 ex Hårssjön 2.6 (Ove Ferling). 1 ex Almedal 3.6 (Roger Eskilsson). 1 2K str N Smedstorps ängar, Björketorp 13.7 (Elon Wismén). 1 ex str Sisjön, Askim 21.7 (Eva Åkesson). 1 ex Hög, Hisingen 29.7 (Tommy Järås). Höst: Åtta fynd av 8 ex under perioden 15.8–1.10.
Ett rekordår under modern tid för röda glador i Göteborgs rapportområde. 50 fynd är åtta fler än 2011 då 42 fynd gjordes. April var den månad då flest observationer gjordes och dagsrekordet blev sex fåglar sedda vid olika lokaler den 4 april. Antalet sommarfynd fortsätter också att öka, så håll utkik efter misstänkta häckningsdungar i lämpliga biotoper.
Per Björkman

2012

Samtliga: Sommar: 1 ad Säve flygplats 12.6 (Bo Nilsson). 1 ex Bårhult, Landvetter 22.6 (Martin Boberg). Vår: Sju fynd under perioden 22.3–6.5. Höst: Fyra fynd under perioden 2.8–23.9.
13 fynd totalt är en tillbakagång efter de senaste årens stora ökning, inte sedan 2007 har antalet varit så lågt. 2011 gjordes 42 fynd, vilket var rekord. Det är främst under våren som det setts färre röda glador i rapportområdet än under de föregående fyra åren, då antalet fynd varierat från 12 som lägst till 36 som högst. I övriga Sverige fortsätter dock arten sin expansion.
Per Björkman

2011

Samtliga: Vinter: 1 ex str N Hyppeln–Rörö 3.1 (Magnus Unger m fl). 1 ex Askimsviken 10.2 (Roger Börjesson). Vår: Sammanlagt 36 ex under perioden 8.3–29.5. Sommar: 1 ex Landvetter 16.6 (Karl-Olof Johansson). 1 ad Gunnebo, Mölndal 26.6 (Jacob Carlzon). 1 ex Hårssjön 30.7 (Pär Lydmark m fl). Höst: 1 ex Kållered 26.8 (Thomas Kilander).
Med 42 fynd var detta det bästa året någonsin för röd glada i Göteborgs rapportområde. Det tidigare rekordet var 33 ex, noterat 2008, och så många sågs i år redan under våren. Årets sommarfynd gjordes i områdets östra delar där även lämpliga häckningsbiotoper bör finnas. Två vinterfynd är lika många som förra året, medan endast en fågel sågs under hösten jämfört med fyra exemplar 2010.
Per Björkman

2010

Vinter: 1 ex str N Torslandaviken 1.1 (Stig Fredriksson). 1 ex str S Götaälvbron 2.1 (Hans-Erik Hermansson).
Vår: Sammanlagt 12 ex under perioden 22.3–29.4.
Sommar: 2 ex Eklanda, Mölndal 27.7 (Per-Anders Svensson).
Höst: Sammanlagt 4 ex under perioden 8.8–13.9.
Årets antal röda glador stannade på 18 fynd av 19 ex, då det finns anledning att anta att de båda januarifynden rör samma fågel. Detta är en nedgång från fjolårets 29 fynd av 31 ex. Rekordåret var 2008, då hela 33 ex noterades. Annars är den röda gladan stadd på spridning i Sverige, så håll fortsatt utkik efter stationära fåglar sommartid i lämplig häckningsbiotop!
Per Björkman

2009

Vår: 20 fynd av 21 ex under perioden 8.3–30.4.
Sommar: 1 ex Olofstorp, Bergum 3.6 (Kjell Hansson). 1 ex Råda 22.6 (Christer Johansson). 1 ex Stora Tjärnet, Kållered 24.6 (Håkan Sivencrona). 1 ex Hökälla 25.6 (Jan Hellström). 1 ex Majorna 19.7 (Per Arne Lindgren). 2 ex Kålltorp 29.7 (Jonny Olofsson).
Höst: 1 ex str S Medicinareberget 1.8 (Mikael Molin). 1 ex str O Björkö 2.8 (Magnus Unger m fl). 1 ex Rönnings älvstrand, Hisingen 6.9 (Mats Raneström).
Totalt 29 fynd av 31 ex under året är ett fortsatt högt antal röda glador. Det är dock en liten nedgång från förra året, då det totalt sågs 33 ex i rapportområdet. Dessförinnan har det totala antalet däremot aldrig överstigit 20 fåglar. Även i år gjordes observationer under sommaren. Vi har väntat i flera år på att hitta den första häckningen i rapportområdet, men ännu har det inte gjorts.
Per Björkman

2008

Vinter: 1 ex Torslanda golfbana 28.2 (Per-Erik Hagström m fl).
Vår: Sammanlagt 23 fynd av 26 ex under perioden 13.3–30.5.
Sommar: 1 ex Båtmanstorpet, Mölnlycke 7.6 (Donald Blomqvist). 1 ex Billdals gård, Askim 16.6 (Jan Wahlberg). 1 ex Torrekullamotet, Mölndal 23.6 (Fredrik Andersson). 1 ad Hills golfbana, Mölndal 31.7 (Lena Essedahl). 1 ex str Grimmered 23.8 (Hans Börjesson m fl).
Höst: 1 ex Landvetter 2.9 (Maria Ferlin).
Den röda gladan fortsätter att öka inom rapportområdet. I år gjordes totalt 30 fynd av 33 individer. Merparten av fåglarna sågs under mars–maj. De fyra sommarfynden är anmärkningsvärda, men inga observationer som tyder på häckning gjordes. Även vinterfynd av röda glador är ovanligt i området, men 2002 gjordes tre fynd under februari. Den röda gladan häckade 2007 med cirka 50 par i Halland och troligen tre par i Västergötland. Vi får fortsätta hoppas att arten ska etablera sig även i vårt område, kanske på Hisingen, i Björketorp eller runt Torrekulla i Mölndal. De 30 fynden i rapportområdet fördelade sig på 23 i Västergötland och sju i Bohuslän.
Per Björkman

2007

Vår: 1 ex str SV Storeberget, Gamlestaden 10.3 (Roger Eskilsson). 1 2K+ str SO Änggårdsbergen 21.3 (Kristoffer Nilsson). 1 ad str O Hisingsparken 27.3 (John Fjörtoft Karlsen). 2 ex Säveåns dalgång, Kviberg 30.3 (Roger Eskilsson). 2 ex Delsjöns golfbana 14.4 (Roger Book). 1 2K str NV Västergården, Öxnäs 13.5 (Uno Unger m fl). 1 ex Böttorp, Björketorp, Härryda 27.5 (Åsa Berndtsson).
Sommar: 1 ex Sisjöns flygfält 29.7 (Ivar Ivarsson). 1 ex str S Brudarebacken 7.8 (Tina Widén). 1 ex Olofstorp, Bergum 9.8 (Håkan Thorstensson).
Höst: 1 1K Trädet, Kvillehed och Säve flygplats 8.9 (Conny Palm, Maria Müntzing m fl). 1 ex str S Brudarebacken 25.9 (Roger Eskilsson).
Sakta men säkert sprider sig den röda gladan norrut över landet. Arten häckade under året så långt norrut som vid Hullsjön i Västergötland. I vårt område stannade årets antal på tolv fynd av 14 ex. Det är lägre än 2006 då hela 19 ex sågs, vilket dock var en toppnotering för rapportområdet. Som vanligt ses de flesta fåglarna under mars–april.
Per Björkman