Sädesärla Motacilla alba

2021

Vinter: Januari–februari: 1 ex Vrångö 28.1 (Margareta Strandberg). 1 ex Torslandaviken 28.2 (Magnus Persson). December: Inga fynd.
För femte året i rad sågs övervintrande sädesärlor i området – en syn som tycks ha blivit allt vanligare på senare år.
Elis Ölfvingsson

2020

Vinter: Januari–februari: 1 ex Välen 2.1–24.2 (Eva Åkesson m fl). 1 ex Färjenäs 4–5.1 (Musse Björklund m fl). December: 1 ex Fiskhamnen 4.12 (Peder Winding). 1 ex Torslandaviken 6.12 (Christer Fält). 1 ex Torslandaviken 21.12 (John Fjörtoft Karlsen m fl). 1 ex Skarvikshamnen 22.12 (Stefan Svanberg).
Sädesärlor som försöker sig på att övervintra i Göteborgsområdet har på senare blivit en allt vanligare syn och 2020 var inget undantag. Att det gjordes hela fyra fynd i december har dock sannolikt sin huvudsakliga förklaring i vinterns ovanligt milda inledning.
Elis Ölfvingsson

2019

Vinter: Januari–februari: 1 ex Slottskullen, Partille 5.1 (Tommy Johansson m fl). December: 1 ex Välen 1–26.12 (Birger Stenseke m fl).
Tredje året i rad med enstaka övervintrande sädesärlor i området.
Elis Ölfvingsson

2018

Vinter: Januari–februari: 1 ex Gårda 1–17.1 (Anton Mangsbo m fl). 1 ex Gullbergskajen, Göteborgs hamn 25.2 (Per Thylén). December: 1 ex Partille 11–19.12 (Martin Johansson m fl).
Övervintrande sädesärlor tycks bli allt vanligare i området. Precis som förra året sågs flera individer såväl under januari–februari som december månad.
Elis Ölfvingsson

2017

Vinter: Januari–februari: 2 ex Klåva, Hönö 5–18.1 (Christer Fält m fl). 1 ex Askesby, Säve 28.2 (Margareta Andersson m fl). December: 1 ex Gårda 3–28.12 (Roland Berndtsson m fl).
Vinterfynd är sällsynta i området och görs inte varje år. Fågeln i Gårda, som oftast sågs kring Svenska mässan och Gothia Towers, sågs hänga med ena vingen på precis samma sätt som flera av de sädesärlor som tidigare setts under vintermånaderna i området. Sannolikt har dessa skador förhindrat deras normala flyttning mot sydligare breddgrader.
Elis Ölfvingsson

2015

Vinter: Januari–februari: 1 ex Nya Varvet 17.2 (Fredrik Andersson). December: 1 ex Partille centrum 3.12 (Erik Wallentin). 1 ex Gunnesby, Säve 31.12 (Magnus Lundström).
Fynd under vintermånaderna görs inte varje år, men för andra året i rad gjordes hela tre vinterfynd.
Elis Ölfvingsson

2014

Vinter: Januari–februari: 1 2K Gröna vallen, Kungsladugård 25.1–8.3 (Magnus Persson m fl). 1 ex Hindås 17.2 (Simon Bäck). December: 1 ex Stora Amundö 8.12 (Uno Unger). 1 1K Hildedals industriområde, Hisingen 10–21.12 (Jan Hellström m fl).
Tre vinterfynd av sädesärla är ett relativt högt antal, under 2000-talet har vinterfynd gjorts med mellan noll och fyra exemplar, undantaget 2001 då närmare tio vinterfynd gjordes. Det är symptomatiskt att båda de långstannande fåglarna tycktes ha problem med en vinge, vilket förhindrade deras normala flyttning. Dessa två fåglar gynnades av det förhållandevis milda väderläget (i synnerhet under december) samt det faktum att de valt att parkera sig vid en fågelmatning (Gröna vallen) respektive en Pølsemannenvagn (Hildedal).
Johan Svedholm

2013

Vinter: 1 ex Kungsladugård 15.12 (Benga Ragnewall m fl).
Höga antal: 300 ex Torslandaviken 16.4 (Christer Fält). 284 ex str S Brudarebacken 11.9 (Roger Eskilsson m fl).
En övervintrande sädesärla tillhör inte vanligheterna med förekommer ibland. Denna individ verkade hitta enstaka insekter intill husväggarna i Majorna.
Björn Dellming

2011

Vinter: 1 ex Brudarebacken 6.12 (David Klingberg).
Arten har under 2000-talet observerats knappt årligen i december. Mer regelbundet ses sena individer under november men utfallet är väldigt beroende av rådande väderläge. Årets vinter inleddes mycket milt.
Björn Dellming

2010

Vinter: 1 ex Vasastaden 11.1 (Barbro K Larsson). 1 hane Mölndal 10.12 (Peter Funke).
Någon enstaka sädesärla brukar försöka utmana vinterförhållandena i rapportområdet årligen. Under 2000-talet har antalet vinterfynd av arten varierat mellan 0 och 4 ex, med undantag av 2001 då uppemot tio vinterfynd gjordes.
Johan Svedholm

2008

Vinter: 1 ex Tångudden, Älvsborgsfjorden 9.12 (Håkan Aronsson).
Höga antal: 366 ex str S Mölnlyckemotet, Råda 14.9 (Johannes Löfqvist).
Under 2000-talet har antalet sädesärlor som observerats under vintermånaderna varit 0–4 ex, så årets enda fågel är ett normalt antal. Undantaget som bekräftar regeln är 2001 då uppemot tio fåglar noterades. Den höga dagssumman vid Mölnlyckemotet är den näst högsta som noterats detta decennium. Toppnoteringen ligger på 430 ex som sågs sträcka söderut vid Brudarebacken den 14 september 2006. Då sädesärlan huvudsakligen sträcker mot SO under hösten är det typiskt att de högsta sträcksiffrorna noteras just i de östra delarna av rapportområdet.
Jon Håkansson

2007

Vinter: 1 ex Gullbergskajen 1.1–20.2 (Roger Eskilsson m fl). 1 ex Shell raffinaderi, Hisingen 8.2 (Per Åkeflo).
Sädesärlan vid Gullbergskajen upptäcktes redan i slutet av november 2006. Att en sädesärla är stationär under så lång tid under vintern är ovanligt. Även fågeln vid Shell raffinaderi skall enligt uppgift varit på plats sedan julen 2006. Individen vid Gullbergskajen hade en skadad vinge gör att det med säkerhet rör sig om två olika fåglar, vilket är en normal summa. Enstaka sädesärlor ses numera så gott som årligen under vintermånaderna i Göteborgsområdet. Noterbart är att det även i år har rapporterats engelsk sädesärla under våren, dock utan att någon beskrivning lämnats in till Rrk. Eftersom båda raserna verkar samhäcka frekvent, bland annat i södra Norge, dyker det årligen upp fåglar på Västkusten med ett intermediärt utseende, vilket gör att vi inte kan publicera fynd av engelsk sädesärla om de inte är ordentligt dokumenterade (med bilder eller en utförlig beskrivning).
Jon Håkansson