Forsärla Motacilla cinerea

2021

Häckningar: 1 par Kvarnbyn, Mölndal (Silke Klick m fl). 3 par Jonsereds fabriker (Per Björkman m fl). 1 par Lärjeåns dalgång, Hjällbo (Andreas Skyman m fl). 1 par Grevedämmet, Mölndal (Mats Bjersing m fl). 1 par Lunnagården (Silke Klick m fl). 1 par Lärjeåns dalgång, Linnarhult (Mikael Sundberg m fl). 1 par Säveåns dalgång, Sävedalen (Amar Hot m fl). Fynd under häckningstid: Rapporter som tyder på att häckningar eller häckningsförsök kan ha genomförts föreligger från ytterligare minst 18 lokaler.
Vinter: Januari–februari: 3 ex Säveåns mynning 1.1–13.2 (Roger Eskilsson m fl). 1 ex Högsbo industriområde 1–17.1 (Eva Åkesson m fl). 2 ex Ögärdet 2–31.1 (Amar Hot m fl). 1 ex Bäckebols industriområde 4–13.1 (Jan Hellström). 1 ex Eriksberg 6–25.1 (Lennart Strömberg m fl). 1 ex Eklanda, Mölndal 9.1–1.2 (Ove Ferling m fl). 2 ex Ryaverket 12.1–28.2 (Johan Svedholm m fl). 1 ex Mölndalsån, Mölndal 12.1 (Jan Tallnäs). 1 ex Slottsskogen 19.1 (Peder Winding). 1 ex Lagmansholmen, Säve 21.1 (Tommy Johansson). 1 ex Djupedal 23.1 (Mikael Sundberg). 1 ex Kåhög, Partille 24–29.1 (Erik Ahlgren m fl). 1 ex Askesby 24–30.1 (Conny Palm m fl). December: 1 ex Ryaverket 7.12 (Johan Svedholm). 1 ex Slottsskogen 15.12 (Robert Ennerfelt).
Den milda inledningen av vintern 2020/2021 avspeglas också i det rekordartade uppträdandet av forsärlor under årets första månader – med reservation för eventuella dubbelräkningar sågs inte mindre än 17 exemplar i januari–februari. En ytterligare förklaring till den rika förekomsten vintertid kan också vara att det tycks gå mycket bra för det häckande beståndet – precis som förra året är antalet konstaterade häckningar, nio stycken, högt.
Elis Ölfvingsson

2020

Häckningar: Minst 1 par Lärjeåns dalgång (Peter Keil m fl). Minst 2 par Säveåns dalgång, Jonsered (Uno Unger m fl). 1 par Ekevadsbron, Angered (Mikael Sundberg). 1 par Lunnagården, Mölndal (Magnus Rahm). 1 par Slottsskogen (Bengt Adamsson m fl). 1 par Billdals park, Askim (Stefan Johansson). 1 par Stora Mölnesjön (Tommy Tannerud m fl). 1 par Lexby, Partille (Erik Ahlgren). 1 par Grevedämmet, Mölndal (Mats Bjersing m fl). 1 par Mölndalsån, Mölnlycke (Johannes Löfqvist). Fynd under häckningstid: Rapporter som tyder på att häckningar eller häckningsförsök kan ha genomförts föreligger från ytterligare minst 15 lokaler.
Vinter: Januari–februari: 1 ex Kåhögsfältet 1–5.1 (Ingemar BE Larsson m fl). 1 ex Fiskhamnen 2–4.1 (Peder Winding m fl). 1 ex Säveåns mynning 5–25.1 (Roger Eskilsson m fl). 1 hona Rya skog 23.2 (Bo Brinkhoff). December: 2 ex Säveåns mynning – Gamlestadens fabriker 5–25.12 (Uno Unger m fl). 1 ex Kåhög 5.12 (Ingemar BE Larsson). 2 ex Ögärdet, Angered 6–31.12 (Amar Hot). 1 ex Torslandaviken 15–19.12 (Christer Fält m fl). 1 ex Röda sten 23.12 (Jonatan Uppström). 1 ex Eriksberg 25.12 (Lennart Strömberg).
Totalt minst elva konstaterade häckningar är faktiskt det högsta antal som vi kunnat redovisa sedan vi började granska områdets forsärlehäckningar närmare år 2011. Lägger vi därtill ytterligare femton lokaler där häckning kan misstänkas så framstår 2020 som ett mycket bra år för områdets forsärlor. Det återstår att se om detta speglar en faktisk ökning i området eller om det snarare är en effekt av ökat friluftsliv längs natursköna bäckar och raviner i Covid19-pandemins spår.
Elis Ölfvingsson

2019

Häckningar: 1 par Slottsskogen (Mats Bjersing m fl). 1 par Lunnagården, Mölndal (Magnus Rahm m fl). 1 par Lärjeåns dalgång, Angered (Mikael Sundberg m fl). 1 par Lärjeåns dalgång, Göteborg (Peter Keil m fl). 1 par Säveåns dalgång, Jonsered (Per Björkman m fl). Fynd under häckningstid: Rapporter som tyder på att häckningar eller häckningsförsök kan ha genomförts föreligger från ytterligare minst 13 lokaler.
Vinter: Januari–februari: 1 ex Säveåns mynning 1.1–27.2 (Ulf Persson m fl). 1 ex Grevedämmet, Mölndal 4–15.1 (Göran Gustavsson m fl). 1 ex Brännås, Mölndal 13.1 (Ove Ferling). 1 ex Mölndalsån, Mölndal 14.1–27.2 (Ove Ferling m fl). 1 ex Lexby, Partille 20.1 (Magnus Kinell). 1 ex Fiskhamnen 30.1 (Peder Winding). December: 2 ex Kåhög, Partille 2–28.12 (Ingemar BE Larsson). 1 ex Alleby, Björlanda 2.12 (Håkan Aronsson). 1 ex Säveåns dalgång, Jonsered 7.12 (Gordon Lundvall). 1 ex Säveåns mynning 8.12 (Roger Eskilsson).
Fem konstaterade häckningar och observationer under häckningstid på åtminstone 13 ytterligare lokaler speglar en stabil förekomst. Även i övrigt uppvisade arten ett normalt uppträdande med enstaka övervintrande exemplar.
Elis Ölfvingsson

2018

Häckningar: 1 par Säveåns dalgång, Jonsered (Lars Persson m fl). 1 par Axlemossen, Änggårdsbergen (Andreas Svensson m fl). Fynd under häckningstid: Rapporter som tyder på att häckningar eller häckningsförsök kan ha genomförts föreligger från ytterligare minst 16 lokaler.
Vinter: Januari–februari: 2 ex Säveåns mynning 1.1–28.2 (Ingemar BE Larsson m fl). Minst 1 ex Säveåns dalgång, Jonsered – Partille – Brodalen 2.1–24.2 (Peter Strandvik m fl). 1 ex Slottsskogen 5.1–18.2 (Stig Fredriksson m fl). 1 ex Österhög 18.1 (Tommy Järås). 1 ex Mölndalsån, Almedal 30.1 (Daniel Laveson). 1 ex Prästabäcken, Fässberg 5.2 (Ove Ferling). 1 ex Grevedämmet, Mölndal 9–15.2 (Ove Ferling m fl). 1 ex Mariaplan, Kungsladugård 17.2 (Stefan Svensson). 1 ex Lunnagården, Mölndal 18.2 (Ove Ferling). December: 1 ex Kvillebäcken 5.12 (Håkan Aronsson). 1 ex Kåhögsfältet 7.12 (Ingemar BE Larsson). 1 ex Gamlestaden 9.12 (Roger Eskilsson). 2 ex Säveåns mynning 24–30.12 (Silke Klick m fl). 1 ex Nya Varvet 27.12 (Jan Hellström). 1 ex Gärdsås 27.12 (Peter Hamrén).
Endast två konstaterade häckningar är färre än genomsnittet, men antalet lokaler med stationära forsärlor under häckningstid tyder ändå på en stabil förekomst. Vinterobservationerna var fler än normalt, såväl under början som slutet av året.
Elis Ölfvingsson

2017

Häckningar: Minst 1 par Lärjeåns dalgång (Peter Keil m fl). 1 par Högen, Kållered (Bengt Hallberg m fl). Minst 1 par Säveåns dalgång, Jonsered (Marie Mattsson m fl). 1 par Grevedämmet, Mölndal (Jan Tallnäs m fl). Fynd under häckningstid: Rapporter som tyder på att häckningar eller häckningsförsök kan ha genomförts föreligger från ytterligare 18 lokaler.
Vinter: Januari–februari: 1 ex Kåhög, Partille 1–2.1 (Ingemar BE Larsson, m fl). 1 ex Säveåns mynning 1.1–13.2 (Richard Petersson m fl). 1 ex Säveåns dalgång, Jonsered 5.1 (Sven Ängermark). December: 1 ex Gullbergsvass 1–21.12 (Magnus Kinell m fl). 1 ex Liseberg 11.12 (Mikael Forsman). 1 ex Kåhög, Partille 15.12 (Ingemar BE Larsson). 1 ex Fässberg, Mölndal 17.12 (Lars Eric Rahm). 1 ex Göteborgs fiskhamn 30.12 (Jon Håkansson).
Fyra konstaterade häckningar och rapporter om fåglar under häckningsperiod i lämplig biotop från ytterligare ca 18 lokaler är ett för senare år helt normalt resultat.
Elis Ölfvingsson

2016

Häckningar: 1 par Säveåns dalgång, Jonsered (Nils Abrahamsson m fl). 1 par Nysäter, Mölnlycke (Johan Svedholm). 1 par Högen, Kållered (Bengt Hallberg m fl). 1 par Kvarnbyn, Mölndal (Jan Tallnäs m fl). 1 par Mölnlycke fabriker (Elon Wismén m fl). Fynd under häckningstid i lämplig biotop: Rapporter som tyder på att häckningar eller häckningsförsök kan ha genomförts föreligger från ytterligare 17 lokaler.
Vinter: Januari–februari: 1 ex Göteborgs hamn 1–17.1 (Ebbe Unger m fl). 1 ex Säveåns dalgång, Jonsered 1.1 (Gun Andersson). 1 ex Ryaverket, Hisingen 2.1–18.2 (Tommy Järås m fl). 1 ex Mölndalsån, Mölndal 9.1 (Uno Unger). 1 ex Grevedämmet, Mölndal 13.1 (Bengt Adamsson). December: 1 ex Säveåns dalgång, Jonsered–Kåhög 1–22.12 (Nils Abrahamsson m fl). 1 ex Säveåns mynning 28.12 (Lars Hellman).
Fem konstaterade häckningar och rapporterad med häckningskriterier från ytterligare 17 lokaler ligger nära det antal som brukar rapporteras från området. Det är fortsatt de klassiska lokalerna längs Säveån och vattendragen kring Mölndal och Mölnlycke som dominerar i statistiken. Det finns således ingen anledning att tro att områdets population är något annat än stabil.
Elis Ölfvingsson

2015

Häckningar: 1 par Jonsereds fabriker, Säveåns dalgång (Ingemar BE Larsson m fl). 1 par Lärjeåns dalgång, Hjällbo (Peter Keil m fl). 1 par Mölnlycke fabriker (Pär Lydmark m fl). 1 par Kulturhuset, Mölnlycke (Elon Wismén m fl). 1 par Kärralunds camping (Jan-Åke Noresson m fl). 1 par Grevedämmet, Mölndal (Jan Tallnäs m fl). Fynd under häckningstid i lämplig biotop: Rapporterad med häckningskriterier från ytterligare 18 lokaler.
Vinter: Januari–februari: 1 ex Säveåns mynning – Gullbergsvass – Fattighusån 3.1–7.2 (Lars Erik Norbäck m fl). 1 ex Nya Varvet 5.1 (Lars Ferm). 2 ex Ryaverket, Hisingen 6.1–9.2 (Per Björkman m fl). 1 ex Lillhagsparken, Hisingen 18.1 (Kåre Ström m fl). December: 1 ex Mölndalsån, Mölndal 15–29.12 (Ove Ferling m fl).
Sex konstaterade häckningar och frekventa observationer på ett relativt stort antal ytterligare lämpliga häckningslokaler tyder på att arten är stabil i området. Antalet vinterfynd är i linje med senare år, eventuellt fanns det lite fler forsärlor än normalt kvar under årets första månader.
Elis Ölfvingsson

2014

Häckningar: 1 par Eriksbo, Angered (Peter Keil m fl). 1 par Jonsereds fabriker, Säveåns dalgång (Lennart Hjalmarsson m fl). 1 par Grevedämmet, Mölndal (Jan Tallnäs m fl). 1 par Mölndalsån, Mölnlycke (Elon Wismén).
Vinter: Januari–februari: 1–2 ex Ryaverket 5.1–12.2 (Per Björkman m fl). 1 ex Säveåns mynning 23–26.1 (Stig Fredriksson m fl). 1 ex Hinsholmskilen, Göteborg 17.2 (Kicki Westman m fl). December: 1 ex Kvibergs kyrkogård, Göteborg 9.12 (Roger Eskilsson). 1 ex Ryaverket 12–20.12 (Johan Svedholm m fl). 1 ex Nya Varvet 31.12 (Mårten Sjöstedt).
Fyra konstaterade häckningar är något mindre än normalt, men det föreligger helt säkert ett relativt substantiellt mörkertal av arten, som kan bosätta sig vid småbäckar i skogsmark som sällan besöks av ornitologer. Vinterfynden är däremot något fler än normalt, men arten övervintrar årligen i rapportområdet i låga antal.
Johan Svedholm

2013

Häckningar: 1 par Storåsbäcken, Angered (Peter Strandvik m fl). 1 par Ekevadsbron, Angered (Peter Strandvik m fl). 1 par Jonsereds fabriker (Erik Wallentin m fl). 1 par Säveåns dalgång (Bo Brinkhoff m fl). 1 par Bergsjödalen (Amar Hot).
Vinter: Januari–februari: 1 Ryaverket 26.1 (Anders Johansson). December: 1 ex Fiskhamnen 18–20.12 (David Lundgren m fl).
Höga antal: 13 ex str S Vrångö 19.9 samt 10.10 (Martin Oomen m fl). 13 ex str S Hyppeln 24.9 (Stefan Svanberg m fl). 10 ex str S Vrångö 23.9 (Magnus Rahm).
Ingen häckning konsaterad vid Grevedämmet i år. Däremot fåglar på plats vid både Grevedämmet och Mölndalsåns fall bakom Kråkans krog.
Björn Dellming

2012

Häckningar: 1 par Bergsjödalen (Amar Hot). 1 par Grevedämmet (Olof Armini m fl). 2 par Jonsereds fabriker (Per Björkman m fl). 2 par Lärjeåns dalgång (Johan Svedholm m fl). 1 par Bokedalen, Jonsered (Thomas Karlsson m fl). 1 par Säveåns dalgång, Jonsered (Uno Unger m fl). 1 par Göteborgs botaniska trädgård (Bo Brinkhoff m fl).
Vinter: Januari–februari: 1 ex Grevedämmet 2.1–12.2 (Peter Alsin m fl). 2 ex Prästabäcken 6.1–28.2 (Mats Bjersin m fl). 1 ex Ryaverket 6.1–19.2 (Conny Palm m fl). 1 ex Säveåns dalgång, Kåhög 13.2 (Ingemar BE Larsson). December: 1 ex Säveåns dalgång, Kåhög 1.12 (Ingemar BE Larsson).
Sammanlagt åtta till nio häckningar noterades på de klassiska lokalerna i rapportområdet, vilket får anses vara ett normalt antal häckningar. Ryaverkets biobäddar fortsätter vara en av de säkraste övervintringsplatserna för forsärla i Göteborg, då tillgången på insekter torde vara extremt dålig på andra håll i stan än just där. Även Prästabäcken, Säveån och Grevedämmet håller ställningarna som vinterlokaler för forsärla.
Björn Dellming

2011

Häckningar: 1 par Grevedämmet (Daniel Gustavsson m fl). 2 par Jonsereds fabriker (Uno Unger m fl). 1 par Bergsjödalen (Amar Hot). 1 par Hög, Hisingen (Tommy Järås). 1 par Göteborgs botaniska trädgård (Ola wennberg). 1 par Lärjeåns dalgång (Hans Zachrisson).
Vinter: Januari–februari: 1–2 ex Ryaverket 2.1–20.2 (Mattias Persson m fl). December: 1 ex Ryaverket 17.12 (Uno Unger). 1 ex Prästabäcken, Mölndal 30.12 (Göran Gustavsson).
Sammanlagt sju häckningar noterades på de klassiska lokalerna i rapportområdet, vilket får anses vara ett normalt antal häckningar. Ryaverkets biobäddar fortsätter vara en av de säkraste övervintringsplatserna för forsärla i Göteborg, speciellt under extremkalla vintrar som inledningen av 2011, då tillgången på insekter torde vara extremt dålig på andra håll i stan än just där.
Björn Dellming

2010

Vinter: Januari–februari: Sammanlagt 5 ex, varav som mest 3 ex Ryaverket (Magnus Larsson m fl). December: Sammanlagt 4–6 ex varav som mest 3 ex Ryaverket (Magnus Larsson).
Årets antal övervintrande forsärlor är helt normalt för 2000-talet och som vanligt är den säkraste övervintringslokalen Ryaverkets biobäddar, där det finns en god insektsproduktion även under de kallaste vintrar.
Johan Svedholm

2009

Vinter: Januari–februari: Upp till 15 ex varav som mest 4 ex vid Ryaverket, Hisingen 1–12.2 (Stefan Andersson m fl). December: Sammanlagt 5 ex.
Höga antal: 24 ex str S Smithska udden 25.9 (Kristoffer Nilsson).
Antalet forsärlor som försöker övervintra ligger på en fortsatt hög nivå och årets cirka 20 ex är det högsta antalet som noterats. En viss dubbelräkning kan dock föreligga då fåglarna kan flytta omkring i sitt sökande efter öppet vatten. Under de fem senaste åren har det rapporterats cirka 10–13 individer under vintermånaderna. Under 90-talet var arten inte ens årlig vintertid och även om man betänker den ökade ornitologiska aktiviteten så tycks det ha skett en markant ökning av forsärlans vinteruppträdande i rapportområdet. Ryaverket är det säkraste tillhållet för arten och där förekommer den ofta även under kallare vintrar. Den höga sträcksiffran från Smithska udden är den högsta dagssumman som noterats där.
Jon Håkansson

2008

Vinter: Januari–februari: Sammanlagt ca 5 ex, bl a 3 ex Ryaverket, Hisingen 23.2 (Fredrik Spak). December: Sammanlagt ca 6 ex.
Antalet forsärlor som försöker övervintra är ganska konstant och har legat på cirka 10–13 ex per år de senaste fem åren.
Jon Håkansson

2007

Vinter: Januari–februari: Sammanlagt ca 8 ex, bl a 2 ex Prästabäcken, Fässberg 25.1 (Lars Eric Rahm) och 2 ex samma lokal 24.2 (Uno Unger). December: Sammanlagt 5 ex.
Höga antal: 17 ex mot S Smithska udden 24.9 (Kristoffer Nilsson).
Antalet forsärlor som försöker övervintra har ökat kraftigt under de senaste åren och sammanlagt ca 13 ex under 2007 är en normal summa numera. Som jämförelse kan nämnas att det på hela 90-talet endast noterades 3 ex under vintermånaderna. Bästa lokalerna att få se arten vintertid är i hamnområdet, framförallt vid Ryaverket och Klippan, samt längs Prästabäcken i Fässberg. Den fina dagssumman på Smithska udden är den högsta som noterats på lokalen och under hela hösten sträckte sammanlagt 101 ex söderut. Detta är det näst högsta antalet någonsin på Smitten (2006 noterades 160 ex).
Jon Håkansson