Klykstjärtad stormsvala Oceanodroma leucorhoa

2021

Samtliga: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 23.9 (Mikael Molin m fl).
När riktigt hårda västvindar lyser med sin frånvaro under hösten uteblir även de klykstjärtade stormsvalorna. Ett enda fynd är mindre än vanligt men inte alls exceptionellt.
Magnus Rahm

2020

Samtliga: 2 ex str S Vinga 10.2 (Musse Björklund m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 10.2 (Staffan Larsson m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 22.2 (Martin Alexandersson). 1 ex str S Hyppeln 23.2 (Roger Eskilsson m fl). 2 ex str S Kråkudden, Hönö 19.11 (Peder Winding m fl). 8 ex str S Nordres tånge–Kråkudden, Hönö 22.11 (Roger Eskilsson, David Armini m fl). 1 ex str S Långe tånge, Öckerö 22.11 (Magnus Rahm).
Om vi försöker korrigera för individer som setts på olika lokaler under samma dag, landar vi i en årssumma på 14 ex. Det gör 2020 till ett ganska bra år, om än inte exceptionellt. Mest anmärkningsvärt i år är februarifynden. Om vi studerar historiken över klykstjärtade stormsvalor i Göteborgsområdet finner vi en lucka som börjar mitt i februari och slutar i september – inga fynd har gjorts under den perioden. Årets februarifynd krymper den luckan en aning. När får vi områdets första vår- eller sommarfynd?
Magnus Rahm

2019

Samtliga: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 15.9 (Magnus Rahm m fl). 1 ex str SO Kråkudden, Hönö 16.9 (Per Gustavsson).
I brist på rejäla höststormar blev årssumman bara två exemplar, vilket ändå får räknas som normalt.
Magnus Rahm

2018

Samtliga: Kråkudden, Hönö: 2 ex str S 12.9 (David Armini m fl). 1 ex str S 15.9 (Per Norlin). 1 ex str S 20.9 (Jon Håkansson). 1 ex str S 21.9 (David Armini). 10 ex str S 22.9 (David Armini m fl). 1 ex str 23.9 (Bjarne Hallman). Vinga: 1 ex str S Vinga 12.9 (Stefan Svanberg m fl). 9 ex str S 22.9 (Stefan Svanberg m fl).
Minst 16 exemplar är högsta antalet sedan 2011 då 37 exemplar kunde räknas. Några rejäla blåsväder är förstås orsaken.
Magnus Rahm

2017

Samtliga: Kråkudden, Hönö: 2 ex str S 12.10 (Conny Palm m fl). 1 ex str S 17.11 (Daniel Laveson m fl ). 3 ex str S 8.12 (David Armini m fl). Övriga lokaler: 1 ex str S Vinga 8.12 (Kent Kristenson m fl).
Sex exemplar fördelade på tre obsdagar är helt normalt för denna havsfågel vars uppträdande varierar mycket från år till år. Faktum är att medianantalet under 2000-talet är just precis sex exemplar.
Magnus Rahm

2016

Samtliga: 1 ex str S Vinga 30.9 (Magnus Unger m fl).
Klykstjärtad stormsvala hör till de mer nyckfulla havsfåglarna som med någorlunda regelbundenhet passerar genom våra farvatten. Så sent som 2015 räknades 10 ex, medan vi i år alltså fick nöja oss med en enda.
Magnus Rahm

2015

Samtliga: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 2.1 (Magnus Unger m fl). 1 ex Vinga 25.10 (Kent Kristenson m fl). 6 ex str S Kråkudden, Hönö 14.11 (Magnus Unger m fl). 2 ex str S Hyppeln 14.11 (Roger Eskilsson). 1 ex förbifl Torslandaviken 14.11 (Magnus Persson m fl).
Ca 10 ex, med viss risk för dubbelräkning, gör 2015 till ett normalt år. Fynden ligger helt inom den tid på året då man kan förvänta sig att se arten i samband med hårda västvindar. Fågeln som sågs i fjorden utanför Torslandaviken är naturligtvis anmärkningsvärd, men inte helt unik. Bland annat gjordes ett fynd vid samma lokal 2011, och 2007 blåste en individ hela vägen till Klippan innanför Älvsborgsbron.
Magnus Rahm

2014

Samtliga: 2 ex str S Kråkudden, Hönö 27.9 (Jan-Åke Noresson m fl). 1 ex str S Vinga 27.9 (Göran Darefelt m fl).
Efter ett helt klykfritt år 2013 fick vi i alla fall två fynd 2014. Vinga-fågeln bedöms som en av de individer som sågs vid Hönö.
Magnus Rahm

2012

Samtliga: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 4.1 (Ola Bäckman m fl).
En klyka som lär ha blåst in i de hårda vindarna i slutet av 2011 blev det magra resultatet 2012. Avsaknad av stormar under senhösten är naturligtvis orsaken. Höstfynd har inte saknats sedan 1989.
Magnus Rahm

2011

Samtliga: Kråkudden, Hönö: 1 ex str S 5.2 (Tina Widén m fl). 1 ex str S 14.9 (Ola Bäckman m fl). 1 ex str S 5.10 (Per Björkman m fl). 6 ex str S 6.10 (Martin Oomen m fl). 2 ex str S 7.10 (Peter Hamrén m fl). 1 ex str S 16.10 (Martin Oomen m fl). 3 ex str S 19.10 (Stefan Svanberg m fl). 1 ex str S 26.11 (Jan-Åke Noresson m fl). 3 ex str 27.11 (Uno Unger m fl). 7 ex str S 4.12 (Marinko Karabatic m fl). 5 ex str S 10.12 (Uno Unger m fl). 1 ex str S 27.12 (Marinko Karabatic m fl). Övriga lokaler: 1 ex str S Vinga 14.9 (Per Lif m fl). 3 ex str S Vinga 4.12 (Magnus Hallgren m fl). 1 ex förbiflygande Torslandaviken 9.12 (Magnus Persson). 2 ex str Långe tånge, Öckerö 29.12 (Albin Thorsson m fl).
Totalt 37 ex gör 2011 till tredje bästa året i rapportområdet, efter 116 ex 1997 och 40 ex 1986. I rapportmaterialet är det i första hand två fynd som sticker ut. Februarifyndet är rapportområdets andra, det första gjordes den 11 februari 1989. Fyndet i Torslandaviken är anmärkningsvärt för denna annars så pelagiska art. Den sågs flyga in över Mudderdammen vilket gör att man får förmoda att det rörde sig om ett utmattat exemplar. Senast en klyka sågs så långt in i hamnen var i samband med stormen Per 2007, då ett exemplar uppehöll sig innanför Älvsborgsbron.
Magnus Rahm

2010

Samtliga: 1 ex str S Lindholmen–Kråkudden, Hönö–Vinga 13.11 (Pelle Gustavsson m fl).
Ett uselt år. Sedan 1995 har 1 ex noterats bara ett tidigare år, nämligen 2002. I genomsnitt noterades cirka 8 ex per år under 00-talet. Avsaknad av rejäla höststormar ligger naturligtvis till grund för årets dåliga resultat.
Magnus Rahm

2009

Samtliga: 1 ex str S Hyppeln 27.9 (Per Björkman m fl). 3 ex str S Kråkudden, Hönö 4.10 (Markus Lagerqvist, Magnus Persson m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 7.10 (Martin Widén).
Fem exemplar gör 2009 till ett av 00-talets sämre år. Uppträdandet är dock liksom för alla andra havsfåglar till största delen väderberoende. Att vindarna kom från ostsektorn under större delen av oktober är en orsak till att årssumman blev relativt låg.
Magnus Rahm

2008

Samtliga: Kråkudden, Hönö: 1 ex str S 19.1 (Anders Eriksson). 1 ex str S 5.10 (Markus Tallroth m fl). 1 ex str S 23.10 (Carl Tholin m fl). 1 ex str S 27.10 (Ola Wennberg). Vinga: 1 ex str S 28.9 (Håkan Eliasson m fl). 1 ex str S 25.10 (Musse Björklund m fl). 1 ex str S 15.11 (Per Björkman m fl).
Sju fynd av lika många exemplar, och de flesta fynden ligger inom den bästa sträcktiden för arten. Januarifynd görs ganska sällan men det har noterats ganska många fynd under 2000-talet i samband med de hårda vinterstormar som förekommit. Så även i år alltså.
Magnus Unger

2007

Samtliga: Kråkudden, Hönö: 2 ex str S 1.1 (Magnus Unger m fl). 1 ex str S 13.1 (Stefan Svanberg m fl). 1 ex str S 16.1 (Roger Eskilsson m fl). 3 ex str S 17.9 (Tina Widén m fl). Övriga lokaler: 1 ex Klippan, Göteborg 14.1 (Sven Ängermark m fl).
Fyndet vid Klippan i Göteborgs hamn är anmärkningsvärt när det gäller denna annars strikt pelagiska art, och fågeln höll till vid lokalen under drygt två timmar i stormen. I övrigt flera januarifynd i de hårda vindarna men endast ett höstfynd.
Magnus Unger