Obestämd amur-/vitgumpad buskskvätta Saxicola stejnegeri/maurus

2018

Samtliga: 1 honfärgad Torslandaviken 25.9–7.10 (Ola Wennberg m fl).
Detta var rapportområdets femte fynd av det art-/underartkomplex som tidigare kallats vitgumpad buskskvätta – fyra av dessa har liksom årets fågel bedömts tillhöra någon av underarterna maurus/stejnegeri och är samtliga gjorda under perioden 25 september–24 oktober. Vidare tillkommer ett majfynd av underarten hemprichii.
Johan Svedholm