Obestämd amur-/vitgumpad buskskvätta Saxicola stejnegeri/maurus

2020

Samtliga: 1 1K Vinga 26–27.9 (Fredrik Åstrand m fl).
Raritetskommittén har nu återgranskat samtliga svenska fynd av de "östliga svarthakade buskskvättorna" (Hellström, M. & Waern, M. 2021. Vitgumpad buskskvätta och amurbuskskvätta – Raritetskommitténs återgranskning av de svenska fynden. Vår Fågelvärld 80, 2/21:30–40.). Resultatet är att rapportområdet nu ståtar med tre fynd av vitgumpad buskskvätta: 1 1K hona maurus/hemprichii/variegatus Ganlet, Önnered 26.9 2016, 1 2K hane hemprichii Torslandaviken 2.6 2016 och 1 1K hona maurus/hemprichii/variegatus Torslandaviken 25.9–7.10 2018. Resterande fynd, nämligen 1 honfärgad Brudarebacken 24.10 2004, 1 2K+ hane Rörö 1–2.10 2006 och årets fynd kvarstår som obestämd amur-/vitgumpad buskskvätta. Intressant nog sällskapade årets fågel med en svarthakad buskskvätta!
Johan Svedholm

2018

Samtliga: 1 honfärgad Torslandaviken 25.9–7.10 (Ola Wennberg m fl).
Detta var rapportområdets femte fynd av det art-/underartkomplex som tidigare kallats vitgumpad buskskvätta – fyra av dessa har liksom årets fågel bedömts tillhöra någon av underarterna maurus/stejnegeri och är samtliga gjorda under perioden 25 september–24 oktober. Vidare tillkommer ett majfynd av underarten hemprichii.
Johan Svedholm

2016

Samtliga: 1 honfärgad Ganlet, Önnered 26.9 (Stefan Svanberg m fl).
Fjärde fyndet av vitgumpad buskskvätta i rapportområdet inklusive det av underarten hemprichii som gjordes under våren. Tidigare fynd är gjorda på Brudarebacken den 24 oktober 2004 samt på Rörö den 1–2 oktober 2006.
Johan Svedholm