Pungmes Remiz pendulinus

2008

Samtliga: 1 hane Säveåns dalgång, Utby 26.4–7.5 (Kristin Jeschke m fl). 1 hane Järnbrott 3.5 (Per Boström).
Två fynd är ett bra resultat för en art som knappt är årlig och det är dessutom lika många som år 2007. Dessförinnan rapporterades 1 ex 2006 och 3 ex 2002. Förutom ovanstående fältfynd hittades ett påbörjat bo vid Välen den 7 maj. Utifrån beskrivningen lämnades det cirka två dagar gammalt. Det ligger nära till hands att misstänka att Välen-boet kan ha byggts av hanen som sågs i Järnbrott vid ungefär samma tid.
Mikael Molin

2007

Samtliga: 1 ad hane Utbyfältet, Säveåns dalgång 20–23.5 (Roger Eskilsson m fl). 1 ex Kippholmen, Björlanda 8.9 (Hans Börjesson m fl).
Två fynd är en god utdelning för Göteborgsområdet där arten långtifrån är årlig. Förutom ovanstående fynd hittades även ett påbörjat pungmesbo vid Sudda, Hönö den 31 mars. Boet torde ha övergivits snabbt och några pungmesar sågs aldrig. Utifrån fotografier bedöms boet vara 2–3 dagar gammalt.
Anders Kronhamn