Rosenstare Pastor roseus

2015

Samtliga: 1 ad Galterö 7.7 (Lars Hellman). 1 1K Torslandaviken 13–18.10 (Ola Wennberg m fl).
Två fynd av rosenstare gjordes i år. En adult fågel gästade kort Galterö, som blivit en "hot spot" för rosenstare under sommaren genom åren. Under hösten fick vi så till mångas stora glädje en stationär ungfågel vid Torslandaviken. Den höll till i några stora fläderbuskar och sågs kalasa på de mogna bären under en knapp vecka i mitten av oktober och blev därmed det tidsmässigt senaste fyndet i rapportområdet.
Per Björkman

2014

Samtliga: 1 1K Galterö 14.8 (Ola Wennberg m fl).
För andra året i rad sågs en ung rosenstare i södra skärgården. 2013 sågs en på Vrångö och i år var det Galterös tur att få ett besök. Det var Galterös tredje fynd av rosenstare, de tidigare fynden består av en ungfågel som sågs den 17–18 augusti 2003 och en adult hane som observerades den 26 juli 2004.
Per Björkman

2013

Samtliga: 1 1K Vrångö 25.8 (Tina Widén).
Första fyndet sedan 2005 och det elfte totalt i rapportområdet. Precis som majoriteten av de tidigare fynden gällde årets fynd en ungfågel under hösten.
Per Björkman