Rosenstare Pastor roseus

2021

Samtliga: 1 1K Hyppeln 5–12.10 (Ingemar Åhlund m fl).
Visst är rapportområdets typiska rosenstare en 1K-fågel som hittas på en kustlokal i augusti–oktober. Årets rosenstare är den 18:e av detta slag, dvs 1K vid kusten på hösten, och nummer 22 av det totala antalet rosenstarar. De senaste åtta åren har arten varit årlig.
Silke Klick

2020

Samtliga: 1 2K+ str SV Brudarebacken 11.6 (Anton Mangsbo).
Rapportområdets typiska fynd av rosenstare är en 1K-fågel på en kustlokal i augusti–september. Årets rosenstare upptäcktes däremot inte på någon av de klassiska lokalerna Välen, Torslandaviken eller skärgården utan på Brudarebacken där den utgjorde ett förstafynd. Det handlade om en subadult eller adult fågel, för vilken tidpunkten är typisk, dvs juni–juli. Detta är åttonde året i rad med fynd av rosenstare, nummer 21 totalt, dock bara fjärde fyndet som utgjordes av annat än en ungfågel.
Silke Klick

2019

Samtliga: 1 1K Välen 28–29.8 (Hans Börjesson m fl).
Återigen levererar Välen ett fynd av rosenstare. Sedan 2013 har arten varit årlig i rapportområdet och av de tio fynd som föreligger har tre gjorts vid nämnda lokal. Tidsmässigt är årets fynd typiskt, de flesta fynd av ungfåglar görs från slutet av augusti och en bit in i september.
Per Björkman

2018

Samtliga: 1 1K Välen 22.10 (Göran Gustavsson m fl).
Det är sjätte året i rad som det görs fynd av rosenstare i rapportområdet. Välen, liksom Torslandaviken och Galterö är pålitliga lokaler för arten. Detta var det tredje Välenfyndet av rosenstare och det senaste tidsmässigt. De övriga två daterar till den 1 september 2016 och den 18 september 2002.
Per Björkman

2017

Samtliga: 1 1K Torslandaviken 11–13.10 (Ola Wennberg m fl). 1 1K Torslanda golfbana 13.10 (Christer Fält).
Likt 2015 dök det upp en bärätande ungfågel av rosenstare i fläderbuskarna vid krutlagret på Vadskärsudden i Torslandaviken under oktober. Och som om inte det vore nog hittades ytterligare en individ några kilometer därifrån i en annan del av lokalen där båda fåglarna kunde iakttas simultant av olika observatörer med telefonkontakt. Därmed var Torslandavikens femte och sjätte fynd ett faktum och totalt har arton fynd gjorts i rapportområdet sedan det första gjordes 1997.
Per Björkman

2016

Samtliga: 1 1K Välen 1.9 (Hans Börjesson). 1 1K Hönö 17–18.9 (Magnus Unger m fl).
Det var nu fjärde året i rad som fynd av rosenstare gjordes i rapportområdet. Innan dess hade vi ett glapp på sju år där inga fåglar sågs, men mellan 2002–2005 var den också årligt förekommande. Med undantag för två adulta fåglar, den första den 13 juni 2002 och den andra den 7 juli 2015, rör det sig om fynd av ungfåglar under sensommar och höst. Rosenstaren häckar i jordbruks- och stäpplandskap, som närmast från Ukraina och Mindre Asien österut. Vissa år häckar den även i Ungern och Grekland och fyndbilden i Sverige är markant östlig under våren, medan höstfynden är mer utspridda över södra Sverige, då ungfåglar sprider ut sig från häckningsområdet mot nordväst över västra Europa. Till vårt rapportområde verkar de komma via Danmark, eftersom fynden uteslutande görs på kustnära lokaler.
Per Björkman

2015

Samtliga: 1 ad Galterö 7.7 (Lars Hellman). 1 1K Torslandaviken 13–18.10 (Ola Wennberg m fl).
Två fynd av rosenstare gjordes i år. En adult fågel gästade kort Galterö, som blivit en "hot spot" för rosenstare under sommaren genom åren. Under hösten fick vi så till mångas stora glädje en stationär ungfågel vid Torslandaviken. Den höll till i några stora fläderbuskar och sågs kalasa på de mogna bären under en knapp vecka i mitten av oktober och blev därmed det tidsmässigt senaste fyndet i rapportområdet.
Per Björkman

2014

Samtliga: 1 1K Galterö 14.8 (Ola Wennberg m fl).
För andra året i rad sågs en ung rosenstare i södra skärgården. 2013 sågs en på Vrångö och i år var det Galterös tur att få ett besök. Det var Galterös tredje fynd av rosenstare, de tidigare fynden består av en ungfågel som sågs den 17–18 augusti 2003 och en adult hane som observerades den 26 juli 2004.
Per Björkman

2013

Samtliga: 1 1K Vrångö 25.8 (Tina Widén).
Första fyndet sedan 2005 och det elfte totalt i rapportområdet. Precis som majoriteten av de tidigare fynden gällde årets fynd en ungfågel under hösten.
Per Björkman