Stare Sturnus vulgaris

2018

Höga antal: 4 000 ex Torslandaviken 9.10 (John Thulin). 3 500 ex Torslandaviken 18.8 (Christer Fält).
Frånsett en notering om 10 000 rastade starar från Lagmansholmen den 22 april 1961 är detta de högsta antal som rapporterats i Göteborgs rapportområde.
Per Björkman

2012

Vinter: Höga antal: 1 500 ex Gunnesby, Säve 22.1 (Christer Fält).
En ovanligt stor starflock för denna årstid i rapportområdet.
Per Björkman

2007

Höga antal: Ca 1 100 ex Gullö 17.2 (Uno Unger). Ca 1 200 ex Skålvisered, Säve 3.3 (Tommy Järås). Ca 2 000 ex Hökälla 7.6 (John Thulin). Ca 3 000 ex Torslandaviken 1.7 (Daniel Gustavsson m fl). Ca 1 000 ex Torslandaviken 4.10 (Bo Brinkhoff).
Särskilt vinterflockar av den här storleken är ovanliga inom rapportområdet, medan övernattningsflockar och höstflockar av den typ som rapporterades från Hökälla och Torslandaviken noteras i princip varje år.
Per Björkman