Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus

Fenologi

Median Rekord
Första vår 20 apr 13 apr 2014 Styrsö (Lars Davidsson)
Sista höst 4 okt 26 okt 2002 Guldringen, Göteborg (Knut Karlsson)

2014

Tidiga fynd: 1 hona Styrsö 13.4 (Lars Davidsson).
Fenologirekord med en dags marginal. Fyndet sammanföll med ett smärre inflöde av rödstjärtar även i andra delar av södra Sverige.
Johan Svedholm