Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus

Fenologi

Median Rekord
Första vår 18 apr 10 apr 2016 Sandvik, Torslanda (Christer Fält)
Sista höst 8 okt 6 nov 2017 Välen (Eva Åkesson m fl)

2020

Tidiga fynd: 1 hane Hårssjön 13.4 (Eleonora Petzäll).
Ett riktigt tidigt fynd, inte långt från fenologirekordet den 10 april 2016.
Johan Svedholm

2019

Sena fynd: 1 ex Hönö 26.10 (Hans Zachrisson).
Ett mycket sent fynd, men en bit kvar till fenologirekordet den 6 november 2017.
Johan Svedholm

2018

Sena fynd: 1 ex Torslandaviken 22.10 (Ola Wennberg).
Då och då händer det att rödstjärtar, som normalt lämnar oss under september, dröjer sig kvar en bra bit in i oktober men det hör inte till vanligheterna.
Johan Svedholm

2017

Tidiga fynd: 1 hane sj Brudarebacken 12.4 (Ulf Persson). 1 hona Bäckedalen, Björlanda 13.4 (David Håkanson). 1 hane Källängen, Göteborg 15.4 (Björn Sjöstrand m fl).
Sena fynd: 1 1K hane Välen 4–6.11 (Hans Börjesson m fl).
Precis som 2016 gjordes även i år flera riktigt tidiga rödstjärtsfynd, vilka sammanföll väl med ett tydligt inflöde i södra Sverige. Arten anländer vanligtvis under aprils andra halva. Novemberfyndet är föga förvånande fenologirekord, även om en handfull fynd finns från slutet av oktober.
Johan Svedholm

2016

Tidiga fynd: 1 ad hane Sandvik, Torslanda 10.4 (Christer Fält). 1 ex sj Volvo Lundby 11.4 (Lennart Johansson).
Sena fynd: 1 ex ringmärktes Sudda, Hönö 24.10 (Björn Zachrisson m fl).
Två mycket tidiga fynd, båda tidigare än föregående fenologirekord som härrör från den 13 april 2014. Fynden sammanföll med ett rejält inflöde av arten i hela Sydsverige. Den ringmärkta fågeln är mycket sen, men det återstår fortfarande ett par dagar till fenologirekordet (26 oktober 2002).
Johan Svedholm

2014

Tidiga fynd: 1 hona Styrsö 13.4 (Lars Davidsson).
Fenologirekord med en dags marginal. Fyndet sammanföll med ett smärre inflöde av rödstjärtar även i andra delar av södra Sverige.
Johan Svedholm