Buskskvätta Saxicola rubetra

Fenologi

Median Rekord
Första vår 22 apr 16 apr 2000 Styrsö (Donald Granqvist)
Sista höst 4 okt 21 nov 2010 Eklanda (Christer Fält)

2015

Sena fynd: 1 ex Torslandaviken 15–16.10 (Ola Wennberg).
Oktoberfynd av den tropikflyttande buskskvättan, som normalt lämnar vårt rapportområde i september, är inte årligen förekommande även om ett 20-tal fynd finns under 2000-talet.
Johan Svedholm

2014

Sena fynd: 1 ex Torslandaviken 5.10 (Magnus Persson m fl). 1 1K Brudarebacken 11–12.10 (Mia Wallin m fl). 1 ex Välen 12.10 (Jan-Olov Hammarlund).
Många eftersläntrande tropikflyttare sågs denna höst, så även ett ovanligt stort antal buskskvättor i oktober.
Johan Svedholm

2013

Sena fynd: 1 ex Utbyfältet, Göteborg 6.10 (Ingemar BE Larsson).
Oktoberfynd av denna art, som vanligen lämnar oss i september, är relativt ovanliga. Detta var troligen det sjuttonde oktoberfyndet under 2000-talet. Det är dock en bra bit kvar till fenologirekordet, som sattes den 21 november 2010.
Johan Svedholm

2012

Höga antal: 75 ex Torslandaviken 26.8 (Christer Fält).
Hela 75 ex är rapportområdets högsta notering av buskskvätta som återfinns i Svalan, och kan mycket väl vara den högsta även i "verkligheten".
Johan Svedholm

2010

Sena fynd: 1 honfärgad Fässberg, Mölndal 16.10 (Lars Eric Rahm). 1 honfärgad Eklanda, Mölndal 20–21.11 (Anders Olsson m fl).
Buskskvättan lämnar vanligen våra trakter i september, men det finns sedan tidigare minst fem oktoberfynd under 2000-talet. Det sena novemberfyndet är däremot mycket anmärkningsvärt och givetvis fenologirekord med mycket god marginal.
Johan Svedholm

2009

Sena fynd: 1 1K Vrångö 18–21.10 (Anders Johansson m fl).
Oktoberfynd av denna art är ganska ovanligt, endast en handfull har gjorts tidigare under 00-talet. Buskskvättan lämnar oss vanligen under september månad.
Johan Svedholm