Bergsångare Phylloscopus bonelli

2011

Samtliga: 1 ex sj Tjälleviks mosse, Hönö 5–6.5 (Bo Brinkhoff m fl).
Ett av årets mest anmärkningsvärda fynd var naturligtvis den bergsångare som under två dagar satt och sjöng i buskagen kring Tjälleviks mosse. Första fyndet i rapportområdet och det sjunde i Sverige av denna art som närmast häckar i Sydvästeuropa.
Johan Svedholm