Iberisk gransångare Phylloscopus ibericus

2015

Samtliga: 1 ex sj Vargö 2.5–15.6 (Jan Mogol m fl).
Första godkända fyndet i rapportområdet av denna sydvästeuropeiska gransångarsläkting! Liksom fyndet på Vrångö 2009, vilket underkändes av Raritetskommittén, sjöng och lockade denna fågel utan avvikelser som en iberisk och uppvisade ett utseende som även det stämde väl överens med arten. Skillnaden var att denna fågel var på plats under en lång tidsperiod, alltid sjungande och lockande som en typisk iberisk. Ju längre fågeln är på plats desto mindre risk är det att observatörerna missar eventuella inslag i sången som rör sig mot vanlig gransångare, vilket i så fall skulle kunna tyda på inslag av den sistnämnda i genuppsättningen.
Johan Svedholm

2010

Dementi: 1 ex Vrångö 3–4.5 2009.
Fyndet från Vrångö 2009 publicerades på grund av ett missförstånd som godkänt i FiG-2009. Raritetskommittén hade dock valt att bordlägga fyndet, och sedermera kom beskedet att fyndet blivit underkänt. Således skall fyndet, och därmed också arten, utgå från rapportområdets fyndstatistik.
Johan Svedholm

2009

Samtliga: 1 ex sj Vrångö 3–4.5 (Tina Widén m fl).
Första fyndet i rapportområdet av denna sydvästeuropeiska gransångarsläkting.
Johan Svedholm