Grönsångare Phylloscopus sibilatrix

Fenologi

Median Rekord
Första vår 22 apr 14 apr 2009 Slottsskogen (Magnus Eriksson)
Sista höst 23 aug 17 sep 2017 Rörö (Per Björkman m fl)

2017

Sena fynd: 1 1K Rörö 17.9 (Per Björkman m fl).
Andra septemberfyndet i rapportområdet och ett duktigt fenologirekord med 16 dagar. Arten lämnar oss vanligen i augusti, men det kan tänkas att ett visst mörkertal finns då arten är tystlåten och diskret under höststräcket, och lätt att förbigå som en gulaktig lövsångare.
Johan Svedholm