Östlig gransångare Phylloscopus collybita tristis/abietinus

2009

Höst: Under september–november observerades ovanligt många gransångare med avvikande lockläten.
Troligen tillhörde dessa exemplar östligare populationer av rasen abietinus och dess övergång mot rasen tristis. Även sinsemellan dessa förmodat östliga fåglar kunde en del lätesskillnader urskiljas, alltifrån raka, näktergalsliknande till tvåstavigt nedåtkrökta, påminnande om iberisk gransångare eller bergstaigasångare. Kanske var flera olika populationer inblandade. Att bedöma hur många fåglar det rörde sig om är ogörligt, men dessa avvikande individer föreföll på många håll vara de absolut vanligast förekommande gransångarna under hösten.
Johan Svedholm

2008

Samtliga: 2 ex Fässberg, Mölndal 23.3 (Uno Unger). 1 ex Orrekulla skans, Hisingen 5.10 (Johan Svedholm).
Året bjöd på två fynd av gransångare med ett förmodat östligt ursprung. Oktoberfyndet ligger inom normal tid för dessa avvikande gransångare, medan marsfyndet är mer uppseendeväckande. Som vanligt när det gäller fältfynd går rastillhörigheten ej att fastställa säkert. Årets tre individer uppvisade dock karaktärer som rakt, näktergalsliknande lockläte samt avsaknad av gula färgtoner i dräkten, vilket pekar mot den sibiriska rasen tristis eller övergångsformer mellan tristis och den nordliga rasen abietinus.
Johan Svedholm