Gransångare Phylloscopus collybita

Fenologi

Median Rekord
Första vår 25 mar 1 mar 2014 Svartemossen, Askim (gnm Markus Lagerqvist)
Sista höst 22 nov 19 dec 2009 Flera lokaler

2021

Vinter: Januari: 1 ex Utbyfältet 1.1 (Peter Andersson). 1 ex Lyse, Torslanda 2.1 (Jan Wahlberg). 1 ex Rosenlundskanalen 2.1 (Christoffer Olsson). 2 ex Välen 3–10.1 (Hans Börjesson m fl). 1 ex Lerbäck, Säve 5.1 (Per Lundgren m fl). 1 ex Järnbrottsdammen, Askim 5.1 (Stefan Andersson). 1 ex Slottsskogen 15.1 (Ramona Wennerberg). 1 ex Näset 17.1 (Jan Wahlberg). 1 ex Sisjöns industriområde 29.1 (Johan Svedholm). December: 1 ex Torslandaviken 2–5.12 (Stefan Svanberg m f). 1 ex Välen 2.12 (Göran Gustavsson).
Det höga antalet vinterfynd av gransångare under december 2020 hängde uppenbarligen med även i januari 2021 då fortsatt milt väder rådde. Det är emellertid tydligt att arten är känslig för kyla som minimerar insektstillgången eftersom inte ett enda fynd föreligger från februari då vinterkylan kom med besked. December bjöd på ett mer normalt antal, men totalt räckte det ändå till ett nytt rekord med elva vinterfynd, med knapp marginal högre än de tio fynden 2020.
Johan Svedholm

2020

Vinter: Januari: 1 ex Torslandaviken 5.1 (Magnus Persson). 1 ex Brudarebacken 13.1–8.2 (Anton Mangsbo m fl). 1 ex Donsö 20.1 (Gösta Olofsson). December: 1 ex Välen 1–19.12 (Göran Gustavsson m fl). 1 ex Lunnagården, Mölndal 5.12 (Magnus Rahm). 1 ex Slottsskogen 12.12 (Peder Winding). 1 ex Hinsholmskilen 16.12 (Ulf Lindell). 1 ex Fiskebäck 19.12 (Stefan Svanberg). 1 ex Änggårdsbergen 19.12 (Christoffer Olsson). 1 ex Rannebergen, Angered 22.12 (Lars Erik Norbäck). 2 ex Utbyfältet 26–30.12 (Peter Andersson m fl).
Årets tio vinterfynd av gransångare (undantaget de som bestämts till underarten tristis, se vidare under detta taxon) utgör rekord för rapportområdet. Det tidigare rekordet härrör från 2014 då nio vinterfynd gjordes. Det mer beskedliga antalet under januari–februari kan utgöra ett exempel på en normal vinterutdelning, men det är det ovanligt höga decemberantalet som sticker ut. Detta skulle kunna förklaras av att december var ovanligt mild, och det är ingen vågad gissning att många av dessa små insektsätare strök med när kylan satte in på allvar under senvintern.
Johan Svedholm

2019

Vinter: Januari: 1 ex Stora Kärrsvik, Öckerö 5.1 (Hans Zachrisson). 1 ex Biskopsgården 6.1 (Roland Jansson). 1 ex Säveåns mynning 15.1 (Lars Erik Norbäck m fl). December: 1 ex Vrångö 10.12 (Tina Widén). 1 ex Torslandaviken 10.12 (Filip Jansson m fl). 1 ex Hönö 23.12 (Hans Zachrisson).
Enstaka vinterfynd av gransångare görs årligen, men hela sex vinterfynd är ovanligt många. Rekordnoteringen är från 2014 då nio vinterfynd gjordes. Sannolikt övervintrar fler gransångare under milda vintrar, men å andra sidan är de då svårare att hitta – under kalla, snörika vintrar kan det löna sig att leta på frostfria ställen med kontinuerlig insektstillgång såsom Ryaverkets biobäddar. Under de milda vintrarna 2018–2019 och 2019–2020 är fynden däremot mer spridda även om kustfynd dominerar.
Johan Svedholm

2018

Vinter: 1 ex Lappesand, Hönö 13.1 (Thomas Karlsson).
Som vanligt ett enstaka vinterfynd av vår, näst svarthättan, härdigaste sångare. Vinterfynd görs så gott som årligen, men ofta blir det inte fler än ett eller två per år.
Johan Svedholm

2017

Vinter: 1 ex Skeppstadsholmen 3.12 (Christer Fält).
Enstaka gransångare under vintermånaderna har nu varit årligt förekommande sedan 2005. Antalet har varierat mellan en och nio individer, och det korrelerar ganska väl med vintrarnas stränghet.
Johan Svedholm

2016

Vinter: 1 ex Hönö kyrkogård 1.1 (Thomas Karlsson). 1 ex Torslandaviken 2.1 (Kenneth Johansson m fl).
Ett normalt antal vinterfynd av denna lilla insektsätare som nästan årligen försöker sig på att övervintra om än i mycket små antal. Sannolikt lyckas sådana försök endast under milda vintrar, om någonsin.
Johan Svedholm

2015

Vinter: 1 ex Askesby Högen, Säve 21.1 (Benga Ragnewall). 1 ex Öxnäs 12.12 (Tina Widén).
Två vinterfynd av gransångare är tämligen normalt för senare år, under 2000-talet har vinterfynd gjorts nästan varje år av mellan en och nio individer. Se även "gransångare, underarten tristis".
Johan Svedholm

2014

Vinter: Januari–februari: 1 ex Hönö kyrkogård 4.1 (Bengt Karlsson). 1 ex Torslandaviken 10–20.1 (Stefan Svanberg m fl). 1 ex Arendalsudden 18.1 (Ivar Ivarsson). 1 ex Slingan, Hönö 19.1 (Bengt Karlsson). December: 1 ex Torslandaviken 2.12 (Håkan Thorstensson). 1 ex Utbyfältet 6.12 (Lennart Strömberg). 1 ex Vrångö 13.12 (Stefan Svanberg). 1 ex Torslandaviken 23.12 (Lars Persson). 1 ex Skintebo hamn, Askim 27.12 (Jan Mogol).
Nio vinterfynd av gransångare är en saftig rekordsumma, även om viss dubbelräkning möjligen kan förekomma i Torslandaviksområdet. Tidigare högstanotering gällde sex fynd 2009, och årets rekordsumma torde tillskrivas de milda vintermånaderna, vilka sannolikt var snälla mot dessa små insektsätare.
Johan Svedholm

2013

Vinter: 1 ex Torslandaviken 1–26.12 (Magnus Rahm m fl). 1 ex Bustaden, Hönö 28.12 (Björn Zachrisson). 1 ex Brudarebacken 30.12 (David Klingberg).
December var synnerligen mild, vilket antagligen räddade de gransångare som försökte sig på att övervintra. Tre vinterfynd får anses som normalt, under 2000-talet har vinterfynd gjorts nästan årligen och då av mellan en och sex individer.
Johan Svedholm

2012

Vinter: Januari: 1 ex Säveåns dalgång, Utby 9.1 (Lena Essedahl).
Under 2000-talet har antalet vinterfynd av gransångare varierat mellan noll och sex exemplar årligen. Arten har en strikt insektsdiet, och sådana övervintringsförsök lyckas antagligen endast under milda vintrar då en kontinuerlig insektstillgång kan garanteras.
Johan Svedholm

2011

Vinter: 1 ex Krokegården, Askim 11.12 (Jan Mogol). 1 ex Utbyfältet 22–24.12 (Lena Essedahl).
Vinterfynd nummer 18 och 19 under 2000-talet. Det är signifikant att inga vinterfynd av arten, som är beroende av insektstillgång för att övervintra, gjordes under den mycket kalla vintern 2010–2011.
Johan Svedholm

2009

Vinter: 1 ex Landala 4.12 (David Kihlberg). 1 ex Torslandaviken 5.12 (Mathias Theander). 1 ex Säveåns dalgång, Utby 13.12 (Lena Essedahl). 1 ex Sjöbacka, Göteborg 13.12 (Jan Mogol). 1 ex Torslandaviken 19.12 (Magnus Persson). 1 ex Vättlefjäll, Angered 19.12 (Amar Hot).
Hela sex vinterfynd är den högsta noteringen någonsin! Gransångaren är rimligtvis beroende av insektstillgång, och årets höga decembersumma kan väl bero på att klimatet var tämligen milt fram till mitten av december. Under andra halvan av månaden slog det dock om och blev rejält kallt, så frågan är om någon av dessa sångare klarade sig.
Johan Svedholm

2008

Vinter: 1 ex Säveåns dalgång, Kviberg 5.12 (Roger Eskilsson).
Enstaka gransångare noteras då och då under vintermånaderna, och detta var det elfte vinterfyndet under 2000-talet.
Johan Svedholm

2007

Vinter: 1 ex Torslandaviken 3–7.1 (Ingvor Svensson m fl). 1 ex Smithska udden 6.1 (Karl-Olof Johansson). 1 ex Göteborgs botaniska trädgård 13.1 (Daniel Gustafsson).
Häckningstid: Ca 190 sjungande fåglar noterades under maj–juni.
Ovanligt många vinterfynd, och med dessa föreligger nu tio vinterfynd av arten under 2000-talet. Under 2006 noterades 120 sjungande fåglar under häckningstid, och det är frågan om årets ökning beror på att arten fortfarande är på uppgång i området eller om det har med ökad rapportering att göra.
Johan Svedholm