Lundsångare Phylloscopus trochiloides

2020

Samtliga: 1 ex sj Stabbeparken, Björkekärr 29.5–14.6 (Magnus Unger m fl). 1 ex sj Björlanda skjutfält 7–8.6 (Karin Magnander m fl). 1 ex sj Ersdalen, Hönö 8.6 (Daniel Laveson). 1 ex sj Kungsparken, Göteborg 8.6 (Amar Hot). 1 ex Vinga 23.8 (Stefan Svanberg m fl).
Rapportområdet berördes av en liten invasion av lundsångare i år, hela fem fynd är förstås rekord och det föreligger nu 27 fynd av arten i rapportområdet. Fynden av sjungande fåglar ligger mycket typiskt runt månadsskiftet maj/juni, men vi har också begåvats med vårt första augustifynd i form av en höststräckare på Vinga. Rimligen är arten något förbisedd under höststräcket då den lätt kan misstas för en vanligare Phylloscopus-sångare.
Johan Svedholm

2018

Samtliga: 1 ex sj Slingan, Hönö 30.5 (Daniel Laveson).
Återigen ett mycket typiskt fynd av lundsångare, såväl sett till datum som lokal. Arten dyker hos oss oftast upp runt månadsskiftet maj/juni, och påfallande ofta i skärgården. Fyndet är det tjugoandra i rapportområdet.
Johan Svedholm

2017

Samtliga: 1 ex sj Tjälleviks mosse, Hönö 10.6 (Magnus Unger m fl).
Rapportområdets tjugoförsta fynd av denna art som i Sverige har börjat häcka regelbundet på Gotland och i andra av landets ostligaste landskap under senare år. Första halvan av juni är primetime för artens uppträdande i rapportområdet, och lokalen är även den typisk då lite drygt hälften av fynden gjorts i skärgården.
Johan Svedholm

2014

Samtliga: 1 ex sj Ersdalen, Hönö 9–12.6 (Magnus Rahm m fl).
Hurra! Jubileum! Lundsångare fyller härmed tjugo fynd i rapportområdet, och det med ett fynd som är extremt typiskt såväl tidsmässigt (början av juni) som geografiskt (skärgården).
Johan Svedholm

2013

Samtliga: 1 ex sj Styrsö 30–31.5 (Andy Hultberg m fl).
Nittonde fyndet i rapportområdet och det åttonde i södra skärgården. Datumet är också mycket typiskt, de flesta av fynden har dykt upp i månadsskiftet maj/juni.
Johan Svedholm

2012

Samtliga: 1 ex sj Lärjedalens golfbana 23.5 (Fredrik Spak). 1 ex sj Slottsskogen 29.5 (Tina Widén).
Sjuttonde och artonde fyndet i rapportområdet. De allra flesta av våra fynd är gjorda under perioden från månadsskiftet maj/juni och någon månad framåt. Fyndet från Lärjedalens golfbana är alltså hyfsat tidigt, även om det inte kan mäta sig med det extremt tidiga fenologirekordet som gjordes vid Sisjön den 9 maj 1987.
Johan Svedholm

2011

Samtliga: 1 ex sj Hyppeln 2.6 (Magnus Unger m fl). 1 ex sj Harekärrsmossen, Askim 7.6 (Stig Jacobsson m fl). 1–2 ex Chalmers 9.6–25.7 (Ola Bäckman m fl).
Fynd nummer fjorton till sexton i rapportområdet och ett exceptionellt uppträdande. Den långstannande fågeln som höll revir vid Chalmers blev mycket välbetittad, och förvånande nog upptäcktes den 19 juni att det faktiskt fanns två fåglar på lokalen. Det rörde sig sannolikt om ett par, och även om inga säkra häckningsindicier kunde noteras får man ändå bokföra det som en trolig häckning.
Johan Svedholm

2010

Samtliga: 1 ex sj Brännö 29.5 (Lars Hellman).
Rapportområdets trettonde fynd (se separat histo­rikruta). Tidpunkten är typisk, lundsångaren anländer vanligtvis sent på säsongen. Brännö tycks vara något av en lundsångarmagnet då inte mindre än fem av fynden är just från denna ö.
Johan Svedholm