Bergtajgasångare Phylloscopus humei

2018

Samtliga: 1 ex Torslandaviken 17–18.11 (Christer Fält m fl).
Bergtajgasångaren har länge varit en het kandidat till "Next stop – Göteborg", och nu var äntligen tiden inne! Förstafynd för rapportområdet således, och en art som även nationellt är sällsynt och likt andra östliga vagranter har en utpräglat östlig fyndbild i landet. Tidpunkten är typisk, arten dyker upp senare hos oss än tajgasångaren och de svenska fyndens tyngdpunkt ligger i oktober–november.
Johan Svedholm