Tretåig hackspett Picoides tridactylus

2021

Komplettering: Äldre spår St. Gungtjärn, Landvetter 29.9 2020 (Per Österman).
Äldre hackmärken hittades på döda granar i sumpskog i september 2020.
Silke Klick

2017

Samtliga: 1 ex str S Dotevik, Askimsviken 5.10 (Jan Mogol).
Inga fynd i Klippans naturreservat eller Fridhems gammelskog som har varit lokaler för arten under tidigare år. Däremot gjordes ett något överraskande höstfynd av en sträckande individ vid Askimsviken.
Silke Klic

2016

Samtliga: 1 hane Klippans naturreservat 4.1–3.3 (Göran Gustavsson m fl). 1 hona Fridhems gammelskog, Hisingen 5.1–26.3 (Jan Hellström m fl).
Efter ett par års bortavaro var denna gäckande tajgaart åter på plats i Klippans naturreservat där arten setts under åtta av sexton år under 2000-talet. Dessutom noterades tredje fyndet i Fridhems gammelskog. Arten har exklusiva habitatkrav vilket avspeglas i den mer eller mindre regelbundna förekomsten såväl i Klippan, som sannolikt innehåller rapportområdets äldsta sammanhängande granskog, som i Fridhem, som väl i alla fall får sägas innehålla Hisingens äldsta granskog.
Johan Svedholm

2013

Samtliga: 1 hane Klippans naturreservat 13.1–28.2 (Bengt Börjesson m fl).
Klippans naturreservat fortsätter att vara områdets i särklass bästa lokal för denna anonyma spett. Likt de flesta tidigare år, så försvinner spetten eller spettarna i februari–mars när det börjar vankas häckningssäsong. Undantaget var 2012 då en hane hördes trumma vid Klippan i början av april. Stora partier av granskogen kring Klippan är hårt angripen av granbarksborrar, möjligen är det detta förklaringen till varför de tretåiga är så förtjusta i området.
Martin Oomen

2012

Samtliga: 1 hane sp Klippans naturreservat 31.3 samt troligen samma exemplar 3.4 (Olof Persson). 1 hane Billdals skärgård 27.10 (Patrik Axelsson).
Återigen sågs arten i Klippans naturreservat, där observationer gjorts varje år sedan 2007 med undantag för 2010. Årets fynd i Billdal gjordes nära den plats där arten även sågs hösten 2010. Kustnära fynd görs ganska sällan i vårt rapportområde.
Martin Oomen

2011

Samtliga: 1 par Klippans naturreservat 22.1–25.3 (Göran Gustavsson m fl). 1 hane Fridhems gammelskog, Hisingen 20.2–19.3 (Bengt Hulander m fl).
Efter ett års frånvaro dök återigen denna anonyma hackspett upp vid Klippans naturreservat. Arten har, med undantag för fjolåret, varit årlig här sedan 2007 och det är framförallt under vintermånaderna som de flesta av Göteborgs fågelskådare har fått stifta bekantskap med den. Vart de tar vägen under häckningstid är inte känt men det får nog anses troligt att de häckar i närområdet.
Martin Oomen

2010

Samtliga: 1 hane Skintebo hamn 31.10 (Patrik Axelsson).
Årets enda observation gjordes på en oväntad plats, men under en typisk tid på året. Skärgårdsobservationer har gjorts två gånger tidigare under den senaste 10-årsperioden, nämligen på Rörö 2004 samt Hönö 2007. För första gången på tre år sågs inga fåglar vid Klippans naturreservat, men man får nog ändå förmoda att de fanns där i närheten då de rapporterades under 2011. Årets fynd är det 29:e i rapportområdet.
Martin Oomen

2009

Samtliga: 1 par Klippans naturreservat, Björketorp 2.1–29.3 (Leif Jonasson m fl).
I likhet med föregående vår observerades ett par i Klippans naturreservat. Vart spettarna tog vägen efter mars månad är höjt i dunkel och vi får nog fortsätta att vänta på den första konstaterade häckningen ytterligare minst ett år.
Martin Oomen

2008

Samtliga: 1 par Klippans naturreservat 1.1–14.5 (Claes-Göran Ahlgren m fl). 1 hane Donsö 17.1 (Sten Johansson). 1 hane Svankällan 18.3–9.4 (Jan Ohlin m fl). 1 hane Klippans naturreservat 20.11 (Ingvor Svensson m fl).
Paret vid Klippans naturreservat visade tydliga indikationer på att gå till häckning men trots detta gjordes inga observationer efter mitten på maj. Det är nog ändå rimligt att anta att häckning eller häckningsförsök har gjorts vid Klippan de sista åren då skogarna runtomkring är milsvida och biotopen är bra. Man kan bara önska att fler ornitologer skulle röra sig i våra skogsmarker under sommarmånaderna.
Martin Oomen

2007

Samtliga: 1 hane Hönö kyrkogård 7–8.10 (Bengt Karlsson m fl). 1 hane Åstebo, Partille 8.11 (Lars Andersson). 1 hane Holmesjön, Vättlefjäll 12.11 (Martin Oomen). 1 hane Fridhem, Hisingen 13–14.11 (Jan Ohlin, Elvor Ohlin m fl). 1 hona Spejsmossarna, Landvetters flygplats 14.11 (Per Björkman m fl). 1 par Klippans naturreservat 17.11–31.12 (Christer Fält m fl).
Efter två fina år 2004 och 2005 med tre fynd vardera hade det till och med 2005 gjorts tjugo fynd av tretåig hackspett i rapportområdet. 2006 gjordes inte ett enda fynd, men i år blev det alltså ett rejält uppsving igen och med hela sex fynd är 2007 utan konkurrens det bästa året någonsin för arten i rapportområdet. Dessutom var flera av fåglarna både långstannare och skådningsvänliga vilket gjorde att många göteborgsskådare äntligen fick in denna nyckfylla art på sina listor. Det är naturligtvis svårt att med säkerhet avgöra om samtliga fynd utgör fynd av olika fåglar, men å andra sidan satt det säkerligen ännu fler tretåiga spettar i andra skogsområden som aldrig upptäcktes. Räknar vi alla fynd separat är vi nu uppe i 26 fynd, och nu håller vi bara tummarna för en häckning i Klippan där paret var kvar långt in på vårkanten 2008. Fyndet på Hönö var det andra i skärgården.
Pär Lydmark