Svarthakedopping Podiceps auritus

2021

Samtliga: 2 ex Långenäs, Askim 25.1 (Gösta Olofsson). 1 ex Torslandaviken 1.4–3.5 (Markus Lagerqvist m fl). 1 ex Stora Amundö 11.4 (Christopher Magnusson). 2 ad Fotö 14.4 (Thomas Karlsson). 1 1K Torslandaviken 20.8 (Anne-Catherine Ernehall m fl). 1 ad Torslandaviken 22.8 (Stefan Svanberg m fl). 1 ex Torslandaviken 4.9 (Ulf Sjögren). 2 ex Stora Amundö 13–20.11 (Lars Lundmark m fl). 1 ex Vrångö 17.12 (Peder Winding).
Nio fynd av tolv exemplar är en helt normal utdelning.
Magnus Rahm

2020

Samtliga: Januari–februari: 1 ex Askims fjord 30.1 (Tina Widén m fl). 1 ex Brännö 7.2 (Kjell Svensson m fl). Vår: 1 ex Kråkudden, Hönö 19.3 (Roger Eskilsson m fl). 1 ex Vrångö 2.4 (Stefan Svanberg). 1 ex Torslandaviken 12.4 (Hans Börjesson m fl). 1 ex Torslandaviken 15.4 (Magnus Persson). 1 ex Stora Rävholmen, Öckerö 18.4 (Bengt Karlsson). 1 ex Torslandaviken 23.4 (Mats Bjersing m fl). 1 ex Torslandaviken 1.5 (Christer Fält m fl). Höst: 1–2 ex Torslandaviken 13.9–3.10 (Magnus Persson m fl). 1 ex Ramleberget, Hönö 20.9 (Hans Zachrisson). 1 ex Smithska udden 30.9 (Per Österman). 1 ex Torslandaviken 10.10–8.11 (Christer Fält m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 31.10 (Micke Johansson). 1 ex Stora Amundö 31.10 (Stig Fredriksson m fl). December: 1 ex Torslandaviken 14.11 (Thomas Hansson). 2 ex Torslandaviken 3.12 (Peter Strandvik m fl).
Vilken uppryckning! Efter fjolårets ökenvandring med bara tre fynd under hela året, slog 2020 till med 17 fynd av 19 ex Det är faktiskt nytt rekord för Göteborgsområdet med någon enstaka doppings marginal, även om det i vanlig ordning finns risk för dubbelräkningar.
Magnus Rahm

2019

Samtliga: 2 ex Torslandaviken 19.4 (Roger Eskilsson m fl). 1 ex Torslandaviken 23.9 (Kåre Ström). 1 ex Galterö 23.10 (Lars Hellman m fl).
"Det här glömmer vi och går vidare", suckade svarthakedoppingen uppgivet efteråt. Så hade vi kanske skrivit om detta varit ett sportreferat, men i årets fågelsammanställning glöms ingenting. Här bläddrar vi istället i arkivet och konstaterar att 2019 var det sämsta året för svarthakedopping sedan 2009 då endast ett fynd gjordes. Innan dess får vi leta oss ytterligare tio år bakåt för att hitta ett så dåligt utfall, nämligen till 1999 då två fynd gjordes men skådaraktiviteten var lägre. Annars har vi haft relativt goda år på sistone, så tills vidare får vi anta att detta var en tillfällig svacka i formkurvan.
Magnus Rahm

2018

Samtliga: Januari–februari: 1 ex Röds sund, Hönö 2–4.1 (Bo Brinkhoff m fl). Vår: 1 ex Räveskärsbukten, Hönö 25.3 (Daniel Laveson). 2 ex Landvettersjön 19.4 (Fredrik Andersson). 1 ex Torslandaviken 20.4 (Ola Wennberg m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 4.5 (Roger Eskilsson m fl). Höst: 1 ex Torslandaviken 6.10 (Magnus Persson). 1 ex Askimsviken 10.10 (Hans Börjesson). 3 ex Kippholmen, Björlanda 11.10 (Bo Brinkhoff). 5 ex Öxnäs 14.10 (Magnus Lundström). 1 ex Torslandaviken 3–19.11 (Jan Hellström m fl). 1 ad str S Rörö 17.11 (Per Björkman m fl). December: 1 ex Fotö 23.12 (Bo Brinkhoff). 1 ex Stora Rävholmen, Öckerö 23.12 (Bengt Karlsson).
En försiktig sammanställning ger minst 11 fynd av 16 exemplar, vilket är bra. Vinterfynd är ganska ovanliga i Göteborgsområdet men förekommer då och då, de senaste 25 åren har det gjorts en handfull fynd i både januari och december. Flocken om 5 ex är ovanligt stor, men faktiskt inte 2000-talets största eftersom en flock om 6 ex sträckte in vid Kråkudden, Hönö den 24 april 2004.
Magnus Rahm

2017

Samtliga: 2 ex str S Kråkudden, Hönö 2.4 (Per Björkman m fl). 2 ex Hyppeln 2.4 (Roger Eskilsson m fl). 1 ex Torslandaviken 27.4 (Staffan Larsson m fl). Upp till 2 ex Torslandaviken 18.9–8.10 (Magnus Persson m fl). 1 ex. Lappesand, Hönö 13.10 (Thomas Karlsson). 1 ex Torslandaviken 18.10 (Ola Wennberg). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 2.12 (Edvin Klein).
Sju fynd av tio exemplar är något färre än de senaste två åren, men i ett längre perspektiv normalt. Fyndbilden är typisk med några april- och oktoberfynd samt ett vinterfynd.
Magnus Rahm

2016

Samtliga: 1 ad Torslandaviken 21.4 (Ola Wennberg m fl). 1 ad Torslandaviken 27–28.4 (Ola Wennberg m fl). 1 ex Torslandaviken 4.5 (Lennart Andersson). 1 ex Askimsviken 7.5 (Stefan Andersson m fl). Upp till 3 ex Torslandaviken 13.8–25.9 (Magnus Persson m fl). 1 ex Torslandaviken 15.10 (Osborne Lindberg). 1 1K Starrsvik, Hönö 17.10 (David Armini). 1 ex Lappesand, Hönö 27.10 (Thomas Karlsson). 1 1K Bredviken, Hönö 30.10 (Thomas Karlsson m fl). 1 ex str N Rörö 30.10 (Anders Johansson). 2 ex Torslandaviken 19.11 (Magnus Persson m fl).
Under augusti och september gjordes en mängd observationer i Torslandaviken och det är svårt att avgöra hur många individer det rör sig om, tre exemplar är en minimisiffra. I slutet av oktober gjordes ovanligt många observationer i norra skärgården, så man kan misstänka att det åtminstone delvis rör sig om samma individer. Sammanfattningsvis kan vi uppskatta det totala antalet individer till 14, vilket är mycket. Man kan ana att svarthakedopping har en något stigande trend i området.
Magnus Rahm

2015

Samtliga: 1 ex Torslandaviken 4.4 (Magnus Persson m fl). 2 ex str SV Hyppeln 5.4 (Roger Eskilsson m fl). 2 ex Torslandaviken 8.4 (Ola Wennberg m fl). 3 ex Hovåsbadet, Askimsviken 13.4 (Hans Börjesson). 2 ex Torslandaviken 25.4 (Mathias Theander m fl). 2 ex Torslandaviken 4.6 (Stefan Malm). 1 1K Torslandaviken 3.9 (Stefan Svanberg m fl). 1 ex Torslandaviken 20.9 (Uno Unger m fl). 1 1K Valö, Gbg:s södra skärgård 27.9 (A Martin Fransson). 1 ex Kråkudden, Hönö 21.10 (Lennart Strömberg m fl). 1 ex. Lilla Amundö 2.11 (Stig Fredriksson). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 13.11 (Fredrik Bondestam m fl).
12 fynd av 18 ex, om än med risk för dubbelräkning, gör 2015 till ett bra år. Fördelningen över året är normal med de flesta fynden gjorda i april, följt av september.
Magnus Rahm

2014

Samtliga: 1 ex Billdals skärgård 5.1 (Jan Wahlberg). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 16.2 (Uno Unger m fl). 1 ex Vrångö 10.4 (Stefan Svanberg m fl). 1 1K Torslandaviken 20.7 (Conny Palm). 1 ex Torslandaviken 9–26.11 (Markus Lagerqvist m fl).
Fem fynd är normalt. Årets mest intressanta fynd är den ungfågel som sågs i Torslandaviken mitt i juli. Närmaste kända häckningslokaler ligger knappt 10 mil in i Västergötland, och man får nog ändå misstänka att denna fågel rört sig ganska långt från födelseplatsen.
Magnus Rahm

2013

Samtliga: 1 ex Valö 6.1 (Gösta Olofsson). 1 ex Rörö 13.1 (Uno Unger m fl). 1 ex Fotö 1.4 (Hans Waern). 2 ex Torslandaviken 10.4 (Ingegerd Bratt m fl). 1 ex Torslandaviken 17–22.4 (Staffan Larsson m fl). 1 ex Askims strand 29.4 (Hans-Olof Johansson). 1 ex Hårssjön 25.4 (Leif Andersson m fl). 1 ex Torslandaviken 27–28.4 (Ola Wennberg m fl). 1 ex Hills golfbana, Mölndal 5–11.5 (Ove Ferling m fl). 2 ex str S Kråkudden, Hönö 5.5 (Magnus Unger m fl). 1 ex Torslandaviken 19.5 (Ola Bäckman m fl). 1 ex Lökholmen 2.8 (Lars Persson). 1 ad Hyppeln – Rörö 21–22.8 (Thomas Karlsson m fl). 1 ex Kråkudden, Hönö 6.11 (Karl-Olof Johansson).
16 fynd av 18 ex gör 2013 till ett mycket gott år för svarthakedoppingen i rapportområdet. Lite extra intressant var individen som låg i en damm på Hills golfbana under en veckas tid i maj (se bild). Fågeln spelade men fick tyvärr aldrig sällskap, och drog sedan vidare för att finna lyckan någon annanstans.
Magnus Rahm

2012

Samtliga: 1 ex Billdals skärgård 6–13.1 (Mikael Forsman m fl). 1 ex Arendalsudden 19.2 (Anders Johansson). 2 ex Torslandaviken 28–30.4 (Ola Wennberg m fl). 3 ex str S Kråkudden, Hönö 5.8 (Per Björkman m fl). 1 1K Stora Amundö 20.8 (Svante Martinsson). 1 ex Torslandaviken 30.9 (Magnus Persson m fl).
Sex fynd av nio exemplar är normalt. I snitt har det setts åtta individer per år under 2000-talet. Vinterfynd är relativt ovanligt, och observationen vid Arendalsudden är faktiskt bara den andra i februari sedan 1995.
Magnus Rahm

2011

Samtliga: 1 ex Fotö 23.1 (Magnus Unger). 1 par Stora Amundö 26.4 (Ove Ferling). 1 ex Svarte mosse, Biskopsgården 9.5–21.6 (Stefan Johansson m fl). 1 ex Torslandaviken 11.5 (Tina Widén m fl). 1 ex Hökälla 14–16.5 (Bengt Andréasson m fl). 1 ex Rörö 9.10 (Uno Unger m fl).
Antalsmässigt ett typiskt år. Långstannaren i Svarte mosse är intressant. Arten saknas som häckfågel i Sydvästsverige (Skåne, Halland och Bohuslän), men biotopmässigt är Svarte mosse en fullt tänkbar häcklokal. But it takes two to tango, och det sågs tyvärr aldrig mer än en individ i sjön. Möjligen var det den fågeln som gjorde en utflykt till Hökälla 14–16 maj eftersom den inte sågs i Svarte mosse då.
Magnus Rahm

2010

Samtliga: 1 ex Fotö 9.3 (Owe Hougström m fl). 1 ex Vrångö 14.3 (Ulf Lindell m fl). 1 ex Torslandaviken 5–7.4 (Stefan Svanberg m fl). 2 ex Torslandaviken 24.4 (Daniel Gustafsson m fl). 1 ex Kråkudden, Hönö 28.4 (Magnus Rahm). 1 ad Torslandaviken 3.8 (Bo Brinkhoff).
Sex fynd av sju individer är en rejäl uppryckning efter 2009 års enda fynd, och en normal summa för 2000-talet. Som vanligt gjordes flest fynd i Torslandaviken.
Magnus Rahm

2009

Samtliga: 2 ex Kråkudden, Hönö 3.12 (Ragnar Gustafsson).
Det var med nöd och näppe att arten noterades under året. Denna karismatiska dopping har åtminstone sedan början på 60-talet uppträtt regelbundet men fåtaligt i rapportområdet. Under den senaste tioårsperioden har det i genomsnitt gjorts åtta fynd per år. Den typiska fyndbilden inkluderar ofta något enstaka vinterfynd, en liten vårtopp under artens sträckperiod i april–maj, samt ett flertal sensommar- och höstobservationer där den absoluta majoriteten av fynd gjorts i Torslandaviken. Med undantag för 2005 har det också varje år sedan 1995 observerats individer som ofta stannat länge på lokalen under juli–oktober.
Martin Oomen

2008

Samtliga: Vår: 1 ex Askims fjord 11.4 (Stefan Svanberg). 2 ex Ersdalsviken, Hönö 11.4 (Jan Ohlin m fl). 1 ex Donsö 27.4 (Marinko Karabatic). 1 ex Torslandaviken 27.4–2.5 (Stefan Svanberg m fl). 1 ex Kråkudden, Hönö 28.4 (Martin Oomen). Höst: I Torslandaviken noterades 2 ex 3–15.8, 3 ex 7.8 samt 1 ex 16.8–21.9. (Bo Brinkhoff m fl). 1 ex Rörö 16.8 (Thomas Karlsson). 1 ex Stora Amundö 25.9 (Tina Widén).
Sammanlagt elva individer får betecknas som ett bra år. Antalet fynd har under den senaste tioårsperioden pendlat mellan tre och tretton exemplar. Torslandaviken och Kråkudden utmärker sig i statistiken, på båda dessa lokaler har svarthakedopping noterats årligen sedan 2001.
Martin Oomen

2007

Samtliga: 1 ex Skinteboviken, Billdals skärgård 5–28.1 (Uno Unger m fl). 2 ex Långe tånge, Öckerö 6.4 (Bengt Karlsson). 1 ex Askimsviken 11.4 (Daniel Gustafsson m fl). 1 ex Torslandaviken 30.4–15.10 (Lars Eric Rahm m fl). 1 ex Kippholmen, Björlanda 8.9 (Roger Eskilsson m fl). 1 ex Askims fjord 17.11 (Stig Fredriksson m fl). Komplettering 2006: 2 ex Torslandaviken 27.4 (Roger Eskilsson).
Sju individer under 2007 får anses som ett helt normalt år. Långstannaren i Torslandaviken bör ha satt rekord, den som stannat längst innan detta var ett exemplar som sågs från 12 april till 18 september 2003. Kompletteringen från 2006 gör att antalet individer under 2006 ändras från sex till åtta ex.
Magnus Unger