Skäggdopping Podiceps cristatus

2012

Häckningar: 3 par Torslandaviken. 1 par Stora Mölnesjön. 2 par Rådasjön. 1 par Landvettersjön. Minst 1 par Hårssjön.
Antalet rapporterade häckningar ger inte en helt rättvisande bild av skäggdoppingens bestånd i området, men utifrån detta underlag tycks den stabil. Nationellt har skäggdoppingen länge haft en stabil population. Man kan notera att inga riktigt höga antal rapporterades under året. Både 2010 och 2011 rapporterades flera hundra individer från hamninloppet under senvintern, men så alltså inte i år. Skillnaden får troligen tillskrivas det hårdare isläget 2010 och 2011.
Magnus Rahm

2011

Höga antal: 383 ex Älvsborgsfjorden 1.3 (Uno Unger).
Det gamla antalsrekordet på 234 ex stod sig bara ett knappt år innan det pulvriserades fullständigt. Göteborgs hamninlopp verkar ha blivit något av en samlingsplats för doppingarna när andra vatten frusit till de senaste isvintrarna.
Magnus Rahm

2010

Häckningar: 1 par Stora Mölnesjön, Rannebergen (Lars Erik Norbäck). 1 par Torslandaviken (Peter Strandvik m fl). 1 par Rådasjön (Elon Wismén m fl). 1 par Härlanda tjärn (Martin Oomen m fl).
Höga antal: 234 ex Kråkeskären, Rivö fjord 5.3 (Uno Unger).
I vanlig ordning få rapporter om häckningar – men det finns säkerligen flera sjöar som inte inventerats. 234 ex är det högsta kända antalet i Göteborgs rapportområde någonsin. Doppingarna började dyka upp i större antal i början av februari, möjligen från Vänern som istäcktes fullständigt i samma veva. De fortsatte sedan att successivt bli fler och fler och den 5 mars kunde de räknas när de samlades för övernattning.
Magnus Rahm

2009

Häckningar: 2 par Hårssjön (Stig Fredriksson). 1 par Torslandaviken (Magnus Persson). 1 par Härlanda tjärn (Amar Hot). 1 par Stora Mölnesjön, Rannebergen (Lars Erik Norbäck). 1 par Stensjön (Martin Oomen).
Antalet rapporterade par speglar troligen inte verkligheten utan det finns ett flertal sjöar som exempelvis Rådasjön, Vällsjön och Tulebosjön där arten normalt häckar men varifrån det saknas rapporter. Skäggdoppingen är den vanligaste doppingarten i Sverige och den har sitt starkaste fäste i de östra delarna av Götaland. Beståndet i vårt område är omkring 10–15 par och har länge varit stabilt, vilket bekräftas vid en jämförelse med atlasinventeringarna som gjordes på 70- och 80-talet.
Martin Oomen

2008

Häckningar: 1 par Stora Mölnesjön, Angered (Lars Erik Norbäck). 1 par Hårssjön (Fredrik Althoff). 1 par Rådasjön (Johannes Löfqvist).
Ytterst få konstaterade häckningar, men detta speglar troligen inte verkligheten. Arten är väl utbredd och finns i flertalet av våra stora och medelstora sjöar i rapportområdet. Det kan nämnas att det under våren fanns över 30 par i lämpliga biotoper rapporterade, de flesta i Rådasjön (10 par), Torslandaviken (8 par) och Hårssjön (7 par).
Martin Oomen