Entita Poecile palustris

2010

Skärgården: 1 ex Ersdalen, Hönö 3–16.1 (Hans Zachrisson m fl). 2 ex Hönö kyrkogård 26.1–27.12 (Magnus Rahm m fl).
Häckningar: 1 par Kålsered, Björlanda (Håkan Thorstensson). 1 par Öxnäs, Säve (Bo Brinkhoff). Fynd under häckningstid: Rapporter om 1–3 fåglar under häckningstid finns från 29 lokaler i Göteborgs kommun, åtta lokaler i Härryda kommun, tre lokaler i Mölndals kommun och två lokaler i Partille kommun.
I år är första gången vi rapporterar häckningar för arten. Två häckningar kunde konstateras men rapporter under häckningstid finns från ytterligare 43 lokaler. Förmodligen samma par som funnits på lokalen sedan 8 september 2007 sågs även i år på Hönö kyrkogård. I år kunde dock inga högre häckningsindicier än att minst en fågel fanns på lokalen under häckningstid noteras.
Mikael Molin

2009

Skärgården: 1 par häckade vid Hönö kyrkogård och sågs på lokalen 14.2–1.11 (Bengt Karlsson m fl). Dessutom sågs 1 ex Ersdalen, Hönö 6.8–23.12 (Hans Waern m fl).
Det är sannolikt samma par som uppehållit sig på Hönö kyrkogård sedan den 8 september 2007 och där en av fåglarna ringmärktes den 26 september 2007. Glädjande nog verkar paret också i år, liksom ifjol, häckat på lokalen eftersom de sågs mata ungar den 28 juli. Inga uppgifter finns dock om huruvida häckningen resulterade i flygga ungar. Dessutom finns en uppgift om att en fågel ringmärktes på lokalen den 27 oktober men det är oklart om det rörde sig om en av fåglarna i det häckande paret eller någon annan individ. Det är också oklart om observationerna vid Ersdalen utgörs av en av fåglarna från Hönö kyrkogård ute på strövtåg eller om spridning till fler lokaler på Hönö är på gång. I år uppehöll sig i alla fall en fågel på vardera lokalen mer eller mindre samtidigt den 27 oktober.
Mikael Molin

2008

Skärgården: 2 ex Hönö kyrkogård 11.1–13.12 (Tina Widén m fl). 1 ex Ersdalen, Hönö 20.1, 15.3 och 27.9 (Elon Wismén m fl).
De två fåglarna från ifjol vid Hönö kyrkogård (där en också ringmärktes den 26 september 2007) uppehöll sig i området under hela året, och sågs besöka bohål den 13 april. Frågan är om de enstaka fåglarna sedda vid Ersdalen bara representerar fåglarna från kyrkogården på strövtåg eller kan vara tecken på ytterligare kolonisation av skärgården.
Mikael Molin

2007

Skärgården: 1 ex Ersdalen, Hönö 25.7 (Hans Waern). Den 8.9–30.12 sågs som mest 2 ex runt Hönö kyrkogård varav den ena ringmärktes den 26.9 vid Sudda (Björn Zachrisson). 1 ex Ersdalen, Hönö 7–19.10 (Andreas Garpebring m fl).
Fynd av entita i skärgården är sällsynta och görs långt ifrån årligen. Fågeln på södra Hönö som först sågs på Nötholmen den 8 september är sannolikt den som ringmärktes vid Sudda och senare höll till på kyrkogården eftersom en av de två fåglarna på kyrkogården var ringmärkt. Att möjligen tre olika individer sågs under samma period i oktober är anmärkningsvärt, men fåglarna kan också ha alternerat mellan Ersdalen och kyrkogården. Frågan är också om fyndet i juli avser någon av de individer som även sågs senare under hösten och vintern.
Anders Kronhamn