Praktejder Somateria spectabilis

2021

Samtliga: 1 ad hane Galterö 2–5.1 (Jonas Bergman Laurila m fl). 1 2K+ hane Brännö – Galterö 31.10–13.11 (Robert Ennerfelt m fl).
Januarifyndet fanns på plats sen i november 2021. Under hösten upptäcktes en hane på Brännö och vi bedömer att samma fågel sedan flyttade sig till grannön Galterö.
Per Björkman

2020

Samtliga: 1 ad hane Galterö 12.1–19.2 (Andreas Svensson m fl). 1 ad hane str N Hyppeln 21.1 (Karin Magnander m fl). 1 3K+ hane Galterö 8.11–31.12 (Johan Thor m fl).
Det är väl en inte alltför vågad gissning att det är samma praktejderhane som har hittat ett lämpligt vatten att tillbringa vintern i. För tredje gången har den uppehållit sig utanför Galterö i Göteborgs södra skärgård. Första gången den dök upp var den 5 januari 2019 och då sågs den fram till den 20:e samma månad. Därefter dök den upp den 7 september samma år och stannade alltså ända fram till den 19 februari i år. Tredje gången den siktades var alltså den 8 november i år. Det är heller inte helt omöjligt att Hyppelnfågeln den 21 januari är samma individ, då en lucka i rapporterna på Galterö mellan den 12 och den 30 januari finns och avståndet fågelvägen inte är särskilt stort mellan Galterö och Hyppeln. Vintern 2014–2015 hade vi en hona som övervintrade utanför Galterö. Hon upptäcktes den 30 november och stannade till den 3 mars.
Per Björkman

2019

Samtliga: 1 3K+ hane Knippleholmarna 5–20.1 (Tommy Järås m fl). 1 3K+ hane Galterö 7.9–1.11 (Per Österman m fl).
I år besöktes rapportområdet av dessa stationära individer i början och slutet av året. Det är fyra år sen vi hade vår senaste besök av arten och då var det en hona som uppehöll sig utanför Galterö från den 30 november 2014 till den 3 mars 2015.
Per Björkman

2015

Samtliga: 1 ad hona Galterö 5.1–3.3 (Uno Unger m fl).
Den hona av praktejder som upptäcktes den 30 november 2014, sågs på lokalen fram till den 3 mars 2015. Praktejdern är ej årlig i rapportområdet och stationära fåglar är fåtaliga, senast det begav sig var 2003 då en hane uppehöll sig utan för Stora Porsholmen, Torslanda mellan den 2 mars och den 2 april. De flesta fynd av praktejder som görs gäller sträckande fåglar.
Per Björkman

2014

Samtliga: 1 ad hona Galterö 30.11–31.12 (Ville Fagerström m fl).
En stationär hona är mycket ovanligt inom rapportområdet. Därtill ett höstfynd gör att årets fågel sticker ut ordentligt. Vi får gå tillbaka ända till december 1922 och januari 1923 för att hitta ett liknande fynd. Vid första tillfället sågs en hona i Hake fjord och vid det andra en hona vid Måvholmen öster om Rörö i norra skärgården. Årets fågel höll ofta till vid Böttö nära Galterö huvud och som kuriosa kan nämnas att det 1909 sköts en ej könsangiven praktejder vid denna plats. Nuförtiden görs annars de allra flesta fynd av praktejder under vårsträcket i slutet av mars och början av april.
Per Björkman

2012

Samtliga: 1 3K+ hane str S Kråkudden, Hönö 28.3 (Jon Håkansson m fl).
Årets praktejder dök punktligt upp sista veckan i mars. Av de tolv fynd som gjorts under 2000-talet har precis hälften gjorts just denna vecka.
Per Björkman

2011

Samtliga: 1 ad hane str S Kråkudden 27.3 (Stefan Malm m fl). 1 3K+ hane str N Kråkudden 27.3 (Magnus Unger m fl).
Mycket tidstypiska fynd av praktejder i området. Mer ovanligt är det dock att det ses två olika individer under samma dag, vilket inte gjorts sedan 2001 då två hanar sågs på Hönö den 28 mars.
Per Björkman

2009

Samtliga: 1 ad hane str S Rörö 27.11 (Magnus Rahm).
Fynd under annan tid än mars–april är ovanliga i vårt område. Detta är det andra novemberfyndet, det första var tillika Göteborgsområdets allra första fynd, en 1K hane skjuten i Göta älv den 8 november 1864. Under 00-talet har praktejdrar setts i genomsnitt vartannat år ute i kustbandet.
Per Björkman

2008

Samtliga: 1 ad hane str S Kråkudden, Hönö 5.4 (Magnus Rahm m fl).
Efter att ha uteblivit under 2007, gjordes på nytt ett fynd av praktejder 2008. Årets fågel ingick i en flock bestående av femton ejdrar som sträckte förbi Kråkudden i vackert medljus. Praktejdern ingår sällsynt men regelbundet i ejdersträcket som passerar sydsverige från mitten av mars till mitten av april. Oftast görs de flesta fynden på Västkusten under den tidigare delen av denna period. Historiskt sett görs fynd av praktejder ungefär vartannat år i Göteborgsområdet.
Per Björkman