Småfläckig sumphöna Porzana porzana

Fenologi

Median Rekord
Första vår 6 maj 6 apr 2017 Svankällan (gnm Fredrik Åstrand)
Sista höst 2 aug 10 sep 2012 Välen (Thomas Karlsson m fl)

2021

Samtliga: 1 ex sp Öxnäs 29–30.5 (Camilla Ek m fl).
Endast en spelande småfläckig sumphöna är något lägre än genomsnittet, men det är helt normalt att antalen fluktuerar mellan åren – under 2000-talet har årssumman varierat mellan noll och sex spelande exemplar.
Elis Ölfvingsson

2019

Samtliga: 1 ex sp Hökälla 13–21.6 (John Thulin m fl). 2 ex sp Gullö, Säve 18–20.6 (Anders Hansson m fl). 1 1K Välen 25.8–2.9 (Stefan Andersson m fl).
Den småfläckiga sumphönan uppträder i Göteborgsområdet regelbundet med enstaka exemplar så gott som årligen. Årets tre spelande hanar i juni och en rastande ungfågel i augusti/september är ett helt normalt utfall.
Elis Ölfvingsson

2017

Samtliga: 1 ex sp Svankällan 6–18.4 (Bo Brinkhoff m fl). 2 ex sp Smedstorps ängar 1–20.6 (Martin Oomen m fl). 1 ex sp Lagmansholmen 11–18.6 (Magnus Lundström m fl).
Fyra visslande sumphönor förgyllde vår- och sommarnätterna i områdets nordligaste och ostligaste utkanter. Det är ett bra resultat – toppnoteringen ligger på sex spelande exemplar (2000, 2003, 2004), men samtidigt saknas fynd helt från flera år.
Elis Ölfvingsson

2016

Samtliga: 1 ex sp Öxnäs 6.5 (Magnus Lundström).
En enda observation av denna rara sumphöna är knappast någon toppnotering. Det är dock känt att antalen fluktuerar betydligt mellan åren och det är faktiskt inte varje år som arten över huvud taget noteras i området.
Elis Ölfvingsson

2015

Samtliga: 1 ex sp Brudberget, Mölndal 13.5 (Evamaria Ferm m fl). 1 ex sp Öxnäs 20.5 (Magnus Lundström).
Två fynd under klassisk spelperiod ligger nära det antal som i genomsnitt har rapporterats från området under senare år. Fyndet i Öxnäs gjordes på en av områdets säkraste lokaler för arten, medan Mölndalsfyndet är det första i kommunen sedan 1974.
Elis Ölfvingsson

2014

Samtliga: 1 ex sp Lagmansholmen 4.5 (Freddy Persson m fl). 1 ex sp Hökälla 10.5 (Freddy Persson m fl). 1 ex sp Lagmansholmen 14–18.5 (Staffan Larsson m fl). 1 ex sp Torslandaviken 7.7 samt 20.7 (Ola Wennberg m fl).
Fyra fynd gjordes under vår och sommar. Eftersom vårfynden gjordes på lokaler som ligger nära varandra är det inte otänkbart att några av fynden kan ha utgjorts av samma fågel men vi har valt att behandla dem som olika fynd. Detta var den högsta noteringen sedan 2004. Arten är känd för att kunna fluktuera i antal och exempelvis saknas fynd i området från 2008–2011. Nationellt är trenden stabil.
Martin Oomen

2013

Samtliga: 1–3 ex sp Lagmansholmen 2–9.5 (Tommy Järås m fl). 1 ex sp Ragnhildsholmen 11–12.5 (Freddy Persson m fl).
Ett bra år för arten där Lagmansholmen är en lokal värd att nämnas lite extra då man därifrån kunde höra inte mindre än tre spelande sumphöns.
Björn Dellming

2012

Samtliga: 1 ex sp Säteriviken, Rådasjön 26.7 (Christer Johansson). 1 ex Välen 9–10.9 (Thomas Karlsson m fl).
Första noteringarna av arten i rapportområdet sedan 2007. Ett fynd under juli samt ett höstfynd representeras antagligen av en återsträckande fågel som misslyckats med häckningen och en rastare under ordinarie sträcktid. Under 2000-talet har det med årets fynd gjorts tolv fynd av spelande fåglar på våren och åtta fynd av spelande fåglar på sensommaren. Vårfynden infaller normalt under april–maj och sensommarfynden under framförallt juli, medan det däremot finns få fynd under juni som ju är häcktid för arten.
Björn Dellming

2007

Samtliga: 1 ex sp Hökälla 6.7 (Bo Brinkhoff). 1 ex sp Välen 13–15.7 (Peder Kinberg m fl).
Två fynd under juli, antagligen av fåglar som misslyckats med häckningen och var på väg söderut. Under 2000-talet har det gjorts tolv fynd av spelande fåglar på våren och sju fynd av spelande fåglar på sensommaren. Vårfynden infaller normalt under april–maj och sensommarfynden under framförallt juli, medan det däremot finns få fynd under juni.
Magnus Unger