Kaspisk buskskvätta Saxicola maurus hemprichii

2016

Samtliga: 1 hane Torslandaviken 2.6 (Ola Wennberg m fl).
Efter år av enträget slit i Torslandaviken i kombination med ett skarpt sinne för detaljer har vi vant oss vid att det då och då surrar till i fickan när Ola Wennberg hittat något, men ingen var nog beredd på den skräll han levererade den 2 juni i år. Klockan 05.47 gick larmet i sms-gruppen Gbg300 om en trolig vitgumpad buskskvätta vid gamla flygfältet mellan pumphuset och fågeltornet. Fågeln försvann relativt omgående innan Ola hann se stjärtteckningen.
Någon timme senare hade ett par startsnabba skådare anslutit, och skvättan återupptäcktes. Nu sågs den bättre, och dräktmässigt såg den ut som en hane vitgumpad buskskvätta av nominatunderarten med nästan komplett vitt halsband, liten orange strupfläck och vit övergump. Stjärtteckningen var svårare att se, men Markus Lagerqvist lyckades ta några bilder där det med all önskvärd tydlighet framgick att de yttre stjärtpennornas inre del var vit, viket ger stjärten ett stenskvätteliknande utseende. Detta ledde genast misstankarna till de underarter som häckar runt Kaspiska havet, nämligen variegatus och hemprichii. Fågeln sågs ytterligare ca 40 minuter men försvann sedan spårlöst och återfanns aldrig trots idogt letande under större delen av dagen.
Efter konsultation av erkända skvättologer såsom Magnus Hellström så kunde bestämningen clinchas till 2K hane hemprichii, vilken är den underart som har störst mängd vitt på de yttre stjärtpennorna. Underarten är mycket ovanlig i Sverige och detta blev endast det femte fyndet i landet någonsin. Tidigare finns fynd från Skåne, Gotland och Halland varav ett fynd vardera i april, maj, juni och november.
För rapportområdet blev denna ”kaspiska buskskvätta” därmed förstås det första fyndet av denna underart, och tillika det tredje av arten vitgumpad buskskvätta (se även under ”vitgumpad buskskvätta, underarten maurus” nedan).
Johan Svedholm