Svarthakad/vitgumpad buskskvätta Saxicola rubicola/maurus

2015

Samtliga: 1 ad hane Hyppeln 4.9 (Roger Eskilsson m fl).
Tyvärr var observationen hastig och fyndet kan därmed inte säkert bestämmas till art. Totalt har nu 35 fynd av artparet gjorts i rapportområdet, varav 28 svarthakade, 2 vitgumpade samt 5 exemplar som inte kunnat artbestämmas.
Johan Svedholm

2011

Samtliga: 1 ex Hills golfbana, Mölndal 12.4 (Morgan Johansson).
Fågeln vid Hills golfbana kunde tyvärr aldrig rasbestämmas, men med tanke på det tidiga datumet är det troligt att även detta fynd rörde sig om den västliga rasgruppen. Nu har totalt 30 fynd gjorts av arten i rapportområdet, varav 23 tillhör någon av de västliga raserna medan två kunnat härledas till den östliga rasgruppen maurus/stejnegeri (se FiG-2008 för komplett historik).
Johan Svedholm