Bredstjärtad labb Stercorarius pomarinus

Fenologi

Median Rekord
Första vår 6 maj 10 feb 2019 Kråkudden, Hönö (Mattias Lindberg m fl)
Sista vår 12 maj 4 jun 2006 Kråkudden, Hönö (Johannes Löfqvist)
Första höst 21 sep 31 jul 2013 Kråkudden, Hönö (Lars Eric Rahm m fl)
Sista höst 15 nov 29 dec 2011 Flera lokaler

2021

Samtliga: 1 1K Vinga 25.9 (Göran Darefelt m fl). 1 3K+ str S Kråkudden, Hönö 21.10 (Lars Eric Rahm m fl). 1 1K str S Vinga 24.10 (Fredrik Lång m fl).
Blott tre bredstjärtade labbar, samtliga under hösten, är ett tangerat "sämsta-rekord" för området – sedan millennieskiftet har endast 2003 bjudit på lika få möjligheter att njuta av arten. Antalen fluktuerar mycket mellan åren och påverkas starkt av såväl häckningsresultat som rådande väderförhållanden, men en normal årssumma brukar ändå landa någonstans omkring tio exemplar.
Elis Ölfvingsson

2020

Samtliga: 1 ad str S Kråkudden, Hönö 16.5 (Mikael Molin). 2 1K str S Kråkudden, Hönö – Vinga 9.10 (Olle Edlund m fl). 2 1K str S Vinga 23.10 (Stefan Svanberg m fl). 1 1K str S Hyppeln 27.10 (Roger Eskilsson). 4 1K str S Kråkudden, Hönö – Vinga 3.11 (David Armini m fl). 1 ad str S Brevik, Öckerö – Kråkudden, Hönö 19.11 (Thomas Karlsson m fl). 2 1K str S Kråkudden, Hönö 22.11 (David Armini m fl).
Totalt sju fynd av tretton exemplar speglar ett normalt uppträdande. Vårfynd är ganska sällsynta och görs inte varje år, medan uppträdandet under hösten var helt typiskt.
Elis Ölfvingsson

2019

Samtliga: 1 2K str V Kråkudden, Hönö 10.2 (Mattias Lindberg m fl). 1 3K+ str S Kråkudden, Hönö 26.5 (Stefan Svanberg m fl). 1 1K str S Kråkudden, Hönö 1.10 (Jon Håkansson). 1 1K str S Hyppeln – Hönö 5.12 (Roger Eskilsson m fl). 2 1K str S Kråkudden, Hönö 6.12 (Roger Eskilsson m fl).
Totalt fem fynd av sex individer är ett ganska magert utfall för området. Det är dock anmärkningsvärt med ett fynd i februari och flera i december, samtidigt som uppträdandet i oktober var mycket skralt. Precis som för många andra havsfåglar, som också hade en dålig höst, har detta sannolikt huvudsakligen sin förklaring i väderförhållanden med få bra blåsdagar.
Elis Ölfvingsson

2018

Samtliga: 2 2K– och 1 ad str S Öckerö–Hönö–Vinga 22.9 (Joakim Cederlund m fl). 1 1K Kråkudden, Hönö 27.9 (Jon Håkansson m fl). 1 3K str S Vinga 9.10 (Kent Kristenson m fl).
Totalt fem bredstjärtade labbar är ett ganska magert resultat för en art vars uppträdande varierar mycket mellan åren. Inga vårfynd gjordes, vilket i och för sig inte är så anmärkningsvärt då den absoluta majoriteten bredstjärtade labbar ses under hösten.
Elis Ölfvingsson

2017

Samtliga: 1 ad str S Kråkudden, Hönö 6.5 (Magnus Rahm m fl). 1 ad str S Kråkudden, Hönö 7.8 (Ulf Persson m fl). 1 3K och 2 3K+ str S Långe tånge, Öckerö–Kråkudden, Hönö–Vinga 3.10 (David Armini m fl). 1 1K str S Kråkudden, Hönö 4.10 (David Armini m fl). 1 2K+ str S Kråkudden, Hönö 12.10 (Adam Bergqvist m fl). 1 2K str S Kråkudden, Hönö 14.10 (Elis Ölfvingsson m fl). 1 1K str S Kråkudden, Hönö 17.10 (Ulf Persson m fl). 1 1K str S Kråkudden, Hönö 26.10 (Stefan Svanberg m fl). 1 1K str N Kråkudden, Hönö 17.11 (David Armini). 1 3K och 1 1K str S Långe tånge, Öckerö–Kråkudden, Hönö–Vinga 8.12 (David Armini m fl).
Ett ganska normalt uppträdande med uppskattningsvis tretton individer, samtliga sträckande i det yttersta kustbandet. Precis som vanligt dominerar höstfynden stort, men i år gjordes även ett vårfynd i maj och ett tidigt höstfynd i augusti. Båda dessa observationer gällde gamla vackra fåglar som sträckte söderut förbi Kråkudden.
Elis Ölfvingsson

2016

Samtliga: 1 1K Vinga 25.9 (Magnus Hallgren m fl). 1 2K str S Kråkudden, Hönö–Vinga 28.9 (Carl Tholin m fl). 2 1K och 1 ad str S Kråkudden, Hönö 29.9 (David Armini m fl). 2 1K och 1 ad str S Kråkudden, Hönö 30.9 (David Armini m fl). 1 1K str S Vinga 30.9 (Stefan Svanberg m fl). 1 ad str S Kråkudden, Hönö 27.10 (Bo Brinkhoff m fl). 1 2K– str S Kråkudden, Hönö 24.12 (Conny Palm).
Sammanlagt sågs uppskattningsvis tio individer, samtliga under hösten och den tidiga vintern. Efter två år med höga antal är 2016 med andra ord åter ett "mellanår" med antal som, då man exkluderar år med tydliga invasionsrörelser, ligger nära 2000-talets genomsnitt. Samtliga fynd gjordes i september–december vilket ligger väl i linje med artens normala uppträdande.
Elis Ölfvingsson

2015

Samtliga: Vår: Kråkudden, Hönö: 1 2K str S 2.1 (Uno Unger m fl). 1 2K str S 11.1 (Hans Zachrisson). 1 2K str S 13.1 (Jon Håkansson). 3 2K str S 16.1 (Magnus Rahm m fl). 1 2K str S 7.5 (Stefan Svanberg). 1 ad str S 13.5 (Peter Hamrén). Övriga lokaler: 1 2K str S Hummerviken, Öckerö 2.1 (Bengt Karlsson). 1 2K str S Vrångö 28.2 (Staffan Sénby). Höst: Kråkudden, Hönö: 1 ad str S 28.8 (Ola Wennberg m fl). 2 1K str 24.10 (Hans Waern m fl). 1 1K str S 25.10 (Staffan Larsson). 1 ad 28.11 (Per Wedholm m fl). 2 1K str S 9.12 (Bo Brinkhoff m fl).1 1K str S 12.12 (Barbara Leibiger m fl). 1 2K+ str S 18.12 (Lars Eric Rahm). 1 1K str S 23.12 (Roger Eskilsson m fl). Övriga lokaler: 1 3K+ str S Vinga 18.9 (Uno Unger m fl). 1 ad str S Vinga 25.9 (Anders Jihmanner m fl). 1 2K+ samt 1 1K str S Vinga 25.10 (Roger Eskilsson m fl). 1 ad str S Nordres tånge, Hönö 30.11 (Stefan Svanberg). 1 ex Långe tånge, Öckerö 12.12 (Mats Raneström). Månadsfördelning: januari 7 ex, februari 1 ex, maj 2 ex, augusti 1 ex, september 2 ex, oktober 4 ex, november 2 ex, december 5 ex.
Det invasionsartade uppträdandet under hösten 2014 gjorde även avtryck in på 2015 med flera observationer i början av året. Observationer i januari och februari hör inte till vanligheterna och februarifyndet är det första sedan 1997. Hösten bjöd på ett relativt gott uppträdande och ovanligt många observationer gjordes av äldre fåglar. Med reservation för dubbelräkning så landar årets totalsumma på 24 ex, vilket är fler än vad som normalt ses, men en ganska blygsam siffra i jämförelse med fjolårets 291 ex. En jämförelse mellan åren 2000–2014 ger att det utöver fjolåret även föreligger ytterligare två toppar, nämligen 2005 och 2011 då 76 respektive 70 bredstjärtade labbar noterades. Övriga år under nämnda period har årssumman varierat mellan 3–14 ex med ett genomsnitt på 8 ex per år.
Stefan Svanberg

2014

Samtliga: Sammanlagt ca 291 ex 25.9–22.12. Dagar med fler än 10 ex vid Kråkudden, Hönö: 13 1K str S 27.9 (Magnus Rahm m fl), 17 1K str S 20.10 (Martin Oomen m fl), 19 1K str S 26.10 (Stefan Svanberg m fl), 53 1K str S 27.10 (Bo Brinkhoff m fl), 31 1K str S 2.11 (Uno Unger m fl), 16 1K str S 3.11 (Mats Björkquist m fl), 14 1K str S 4.11 (Jon Håkansson), 16 1K str S 8.11 (Stefan Svanberg m fl), 15 1K str S 24.11 (Bo Brinkhoff m fl). Dagar med fler än 10 ex, övriga lokaler: 21 1K str S Vinga 26.10 (Per Björkman m fl). 24 1K str S Vinga 8.11 (Stefan Andersson m fl). 13 1K str S Vinga 9.11 (Stefan Andersson m fl). Månadsfördelning: September ca 22 ex, oktober ca 126 ex, november ca 126 ex, december ca 17 ex.
Ett smått fantastiskt uppträdande av unga bredstjärtade labbar rådde under hösten 2014. Man får anta att gnagartillgången var god på den arktiska tundran under sommaren med goda häckningsframgångar som följd. Startskottet gick den 25 september och därefter sågs cirka 291 ex under hösten, med en kulminering den 27 oktober då hela 53 ex räknades på Kråkudden. Observationerna utgjordes mer eller mindre enbart av ungfåglar och endast två adulter har rapporterats. Invasioner likt denna har inträffat förut och dagsrekordet för Göteborgsområdet är från den 10 november 1985 då hela 94 bredstjärtade labbar räknades på Kråkudden. Samma dag rapporterades även 75 obestämda labbar på lokalen av vilka majoriteten säkerligen också var bredstjärtade. Svenska dagsrekordet lyder på 387 ex vilket observerades på Billudden i Uppland den 25 september 1999. Näst högsta noteringen är från årets invasion och gjordes vid Simrishamn i Skåne där 327 ungfåglar sträckte förbi den 22 oktober.
Stefan Svanberg

2013

Samtliga: 1 ad str S Kråkudden, Hönö 31.7 (Lars Eric Rahm m fl). 1 3K str S Kråkudden, Hönö 1.11 (Thomas Karlsson m fl). 1 1K str NV Kråkudden, Hönö 3.11 (Barbro Björkman m fl). 1 1K str S Kråkudden, Hönö 4.11 (Tina Widén m fl). 1 1K str S Kråkudden, Hönö 7.11 (Jon Håkansson).
Inga observationer gjordes under vårsträcket, men däremot sågs en tidig höststräckare i form av en adult fågel på Kråkudden den 31 juli. Observationer av bredstjärtad labb i juli månad är mycket ovanligt och årets fynd är troligen det första någonsin i Göteborgsområdet. En sökning i artportalen under åren 1900–2014 ger inga övriga julifynd längs Västkusten från Bohuslän till och med Halland. Övriga observationer gjordes alla i november, vilket ju ofta är den månad där merparten av fynden görs.
Stefan Svanberg

2012

Samtliga: 1 2K str S Kråkudden, Hönö 4.1 (Ola Bäckman m fl). 1 ad str S Kråkudden, Hönö 28.9 (Martin Oomen m fl). 1 1K str S Hyppeln 7.10 (Magnus Unger). 1 ad str S Kråkudden, Hönö 17.10 (Tina Widén m fl). 1 ad str S Vinga 10.11 (Anders Jihmanner m fl).
Ett magert år för den bredstjärtade labben med endast fem exemplar observerade. Januarifynd hör inte till vanligheterna men då hela 38 exemplar sågs i samband med stormarna under december 2011 var det inte helt oväntat.
Stefan Svanberg

2011

Samtliga: Kråkudden, Hönö (vår): 1 3K+ str S 16.5 (Martin Oomen m fl). 1 3K+ str SV 25.5 (Per Björkman m fl). Kråkudden, Hönö (höst): Totalt 58 ex noterades och de högsta dagsnoteringarna var: 5 1K str S 19.10 (Magnus Unger m fl). 5 1K str 27.11 (Uno Unger m fl), 6 1K str S 30.11 (Martin Oomen m fl). 12 1K str S 4.12 (Ola Bäckman m fl). 7 1K str S 10.12 (Uno Unger m fl). Övriga lokaler: 1 ad str S Vinga 13.9 (Musse Björklund m fl). 1 1K str S Vinga 22.10 (Kent Kristenson m fl). 1 1K str S Vinga 26.11 (Per Sjöstrand m fl). 1 1K Askimsviken 4–5.12 (Olof Armini m fl). 1 1K str SV Torslandaviken 4.12 (Jan Mogol). 1 1K Stora Amundö–Skintebo hamn 9.12 (Mikael Forsman). 2 1K Stora Amundö–Billdals skärgård 10.12 (Lars Lundmark m fl). 1 1K Nordre älvs fjord 10.12 (Johan Svedholm m fl). 1 1K Välen 10.12 (Tina Widén). 1 1K Donsö 27.12 (Martin Fransson). 1 1K str S Långe tånge, Öckerö 27.12 (Mats Raneström). 1 1K str S Långe tånge, Öckerö 29.12 (Eric Thorsson m fl). Månadsfördelning: Maj 2 ex, september 2 ex, oktober 14 ex, november 14 ex, december 38 ex.
Sammanlagt observerades hela 70 ex under året, vilket är den högsta årssumman sedan 2005 då 76 ex rapporterades. Starkt bidragande till det talrika uppträdandet var naturligtvis alla de intensiva lågtryck som passerade under årets sista veckor, men man kan nog också anta att arten hade en bra häckningssäsong då det observerades fler ungfåglar än normalt även under den tidigare delen av hösten. Utöver 2005 som nämndes ovan får man gå tillbaka till 1999, då 71 ex observerades, för att finna ett liknande uppträdande av arten. Ovanstående antal står sig dock slätt mot 1985 års siffror, då 140 ex sågs i området. Nästan samtliga rapporterades från Kråkudden och bara den 10 november 1985 sågs hela 94 bredstjärtade och 75 obestämda labbar på lokalen.
Stefan Svanberg

2010

Samtliga: Kråkudden, Hönö: 1 ad str S 21.8 (Mats Axbrink m fl). 1 3K+ str S 15.9 (Tina Widén m fl). 1 2K+ str S 28.10 (Roger Eskilsson m fl). 1 1K str S 29.10 (Martin Oomen m fl). 2 1K str S 3.11 (Mikael Molin m fl). 1 1K str S 4.11 (Tina Widén m fl). 2 1K str S 13.11 (Marinko Karabatic m fl). 1 1K str S 14.11 (Bengt Karlsson m fl). Övriga lokaler: 1 ad str S Vinga 21.8 (Kent Kristenson m fl). 3 1K och 1 ad str S Vinga 13.11 (Anders Jihmanner m fl). 1 1K str S Vinga 14.11 (Anders Jihmanner m fl). 1 1K str S Rörö 14.11 (Ola Bäckman).
Flera av observationerna på Vinga samt den på Rörö gäller fåglar som också sågs från Kråkudden. Korrigerar man för dessa landar årets summa för bredstjärtad labb i rapportområdet på 13 ex, vilket är något fler än vad som ses ett normalår. Bortser man från invasionsåren 1999 och 2005 då hela 71 respektive 76 ex observerades, har det i snitt setts åtta bredstjärtade labbar per år sedan 1990.
Stefan Svanberg

2009

Samtliga: Kråkudden, Hönö: 1 ad str S 3.5 (Lars Eric Rahm m fl). 1 3K+ str S 8.5 (Peter Hamrén). 1 ad str S 9.5 (Owe Hougström m fl). 1 3K+ str S 17.8 (Stefan Svanberg m fl). 1 2K+ str S 15.11 (Lars Eric Rahm m fl).
Det är inte ofta det görs fler fynd på våren än på hösten av bredstjärtad labb. Detta är en effekt av ett bra vårsträck i kombination med ett riktigt dåligt uppträdande under hösten. Tre vårfynd är i linje med de bästa åren under 00-talet. Observationerna under vårsträcket är tidstypiska, maj är den månad då klart flest fynd görs med en tydlig topp under de första tio dagarna i nämnda månad. Under de annars så pålitliga månaderna september och oktober saknas helt fynd, vilket aldrig tidigare har inträffat under 00-talet. Anmärkningsvärt är också att inte en enda ungfågel sågs. Även om förekomsten av ungfåglar kan variera ganska stort från år till år görs normalt några enstaka observationer.
Stefan Svanberg

2008

Samtliga: Kråkudden, Hönö: 1 3K+ str S 3.5 (Mathias Theander m fl). 1 ad str S 3.9 (Roger Eskilsson m fl). 1 1K str S 21.10 (Martin Oomen).
1 1K str S 26.10 (Johannes Löfqvist m fl) Den bredstjärtade labben uppträdde fåtaligt under hösten 2008 vilket den låga årssumman på 4 ex vittnar om. Artens uppträdande på Västkusten varierar stort från år till år och påverkas starkt av häckningsresultat och rådande väderförhållanden under höststräcket. Normalt observeras åtminstone det dubbla antalet och årets totalsumma är den näst lägsta på 2000-talet, endast 2003 sågs färre (3 ex). För femte året i följd sågs arten under vårsträcket, vilket kan jämföras med att det under hela 1990-talet endast gjordes ett vårfynd. Som nämnts i tidigare rapporter beror denna ökning med all sannolikhet på en bättre bevakning i skärgården under vårarna.
Stefan Svanberg

2007

Samtliga: Kråkudden, Hönö: 1 ad str S 6.5 (Per Björkman m fl). 1 ad str S 7.5 (Stefan Svanberg m fl). 1 1K str S 1.10 (Roger Eskilsson m fl). 1 3K str S 17.10 (Tina Widén). 1 3K+ samt 1 1K str S 29.10 (Martin Alexandersson m fl). 1 ad, 1 subad samt 2 1K str S 1.11 (Lars Eric Rahm m fl). 1 1K str S 7.12 (Calle Hagman m fl). 1 3K+ str S 8.12 (Hans Waern). Övriga lokaler: 1 ad str NO Tistlarna 12.5 (Kent Kristenson m fl). 1 ad str S Vinga 14.10 (Tore Holsendahl m fl).
Sammanlagt 14 ex är något fler än under ett genomsnittligt år. Bortser man från invasionsåren 1999 och 2005 då hela 71 respektive 76 ex observerades, har det i snitt setts nio bredstjärtade labbar per år sedan 1990. Fynd under vårsträcket har ökat dramatiskt under 2000-talet och är numera årligt förekommande. Hittills har det gjorts 15 vårfynd under nuvarande årtionde, vilket kan jämföras med endast ett fynd under motsvarande period på hela 1990-talet. Denna ökning beror förmodligen på bättre bevakning i skärgården under vårarna.
Stefan Svanberg