Storlabb Stercorarius skua

2021

Höga antal: 37 ex str S Kråkudden, Hönö 30.7 (Martin Alexandersson m fl).
Månadsfördelning: januari 1 ex, april 2 ex, juli 38 ex, augusti 119 ex, september 27 ex, oktober 17 ex, november 5 ex.
Precis som övriga labbarter var storlabben ovanligt fåtalig under den normalt sett mest klassiska labb-perioden i september–oktober, vilket troligen har mycket av sin förklaring i rådande väderförhållanden. Glädjande nog vägs detta upp av ovanligt många fynd under augusti månad varför den totala årssumman på 209 exemplar ändå blir fullt acceptabel.
Elis Ölfvingsson

2020

Höga antal: 42 ex str Kråkudden, Hönö 8.9 (Raul Vicente m fl).
Månadsfördelning: februari 5 ex, april 1 ex, maj 5 ex, juni 1 ex, juli 39 ex, augusti 18 ex, september 132 ex, oktober 3 ex, november 14 ex.
Jämfört med 2017 och 2018 har de senaste två åren inte varit några stora storlabbsår. På längre sikt är ändå totalt 218 storlabbar ett klart godkänt resultat. Tidsmässigt var uppträdandet typiskt med en dominans av septemberfynd, även om oktoberfynden var färre än normalt. Dylika mindre variationer mellan åren har sannolikt sin huvudsakliga förklaring i rådande väderförhållanden.
Elis Ölfvingsson

2019

Höga antal: 92 ex str S Kråkudden, Hönö 15.9 (David Armini m fl).
Månadsfördelning: april 1 ex, maj 27 ex, juli 12 ex, augusti 81 ex, september 121 ex, oktober 5 ex, december 1 ex.
Efter två fantastiska år innebar 2019 en viss tillbakagång, men 248 storlabbar speglar ändå en historiskt sett hög förekomst. Dagssumman på 92 ex är också bland de högsta noterade, även om det bara är knappt hälften av rekordantalet 185 ex som noterades på samma lokal den 22 september 2018.
Elis Ölfvingsson

2018

Höga antal: 83 ex str S Kråkudden, Hönö 12.9 (David Armini m fl). 64 ex str S Vinga 12.9 (Stefan Svanberg m fl). 185 ex str S Kråkudden, Hönö 22.9 (David Armini m fl). 145 ex str S Vinga 22.9 (Stefan Svanberg m fl). 60 ex str S Kråkudden, Hönö 26.9 (David Armini m fl).
Månadsfördelning: januari 2 ex, april 1 ex, maj 1 ex, juni 5 ex, juli 3 ex, augusti 64 ex, september 472 ex, oktober 93 ex.
Precis som 2017 var 2018 ett år med mycket höga antal av storlabb längs den göteborgska kusten. Med den sedvanliga reservationen för att det kan förekomma viss dubbelräkning så är 641 storlabbar en fantastiskt bra årstotal. Endast under 2004, då 927 storlabbar räknades in, har ett större antal noterats. Dagssumman på 185 storlabbar vid Kråkudden den 22 september utgör dessutom nytt svenskt rekord, i konkurrens närmast mot de 165 exemplar som sågs drygt en vecka senare i Yttre Kattvik och med god marginal mot det tidigare rekordet på 118 exemplar vid Kråkudden den 21 augusti 2004.
Elis Ölfvingsson

2017

Höga antal: 72 ex str S Kråkudden, Hönö 3.7 (Mattias Pozsgai m fl). 53 ex str S Kråkudden, Hönö 17.7 (David Armini m fl). 25 ex str S Kråkudden, Hönö 12.9 (Bo Brinkhoff m fl). 54 ex str S Kråkudden, Hönö 3.10 (David Armini m fl). 103 ex str S Vinga 3.10 (Musse Björklund m fl). 43 ex str S Kråkudden, Hönö 4.10 (David Armini m fl). 47 ex str S Kråkudden, Hönö 12.10 (Anders Johansson m fl).
Inlandsfynd: 1 2K+ Bifrost, Mölndal 26.6 (Stig Jacobsson m fl).
Månadsfördelning: april 1 ex, maj 1 ex, juni 6 ex, juli 158 ex, augusti 70 ex, september 32 ex, oktober 234 ex, november 18 ex, december 4 ex.
Sammanlagt 524 storlabbar är, måhända med reservation för att en hel del dubbelräkning kan förekomma, ett otroligt bra resultat. Endast 2004, då 927 storlabbar kunde räknas in, slår årets resultat och inget annat år kommer ens i närheten. Dagssummor över 100 ex har inte heller noterats utöver rekordåret 2004 och nu 2017. Under ett normalt år noteras mellan 50 och 100 storlabbar totalt i Göteborgsområdet, men det är ingen nyhet att uppträdandet fluktuerar mycket mellan åren. Fyndet i Bifrost gladde nog Mölndals kommunkryssare lite extra, då det var det första någonsin i kommunen.
Elis Ölfvingsson

2016

Höga antal: 22 ex str S Kråkudden, Hönö 30.9 (Carl Tholin m fl). 21 ex str S Vinga 30.9 (Stefan Svanberg m fl). 17 ex str S Kråkudden, Hönö 29.9 (Carl Tholin m fl).
Månadsfördelning: januari 3 ex, maj 4 ex, juli 4 ex, augusti 8 ex, september 49 ex, oktober 3 ex, december 9 ex.
När och i vilka antal storlabbar ses hänger mycket ihop med aktuella väderförhållanden och antalen fluktuerar således mycket mellan åren. Totalt 80 exemplar med en dominans av septemberfynd är dock ingenting som sticker ut på något sätt, utan 2016 kan sammanfattas som ett ganska typiskt storlabbsår.
Elis Ölfvingsson

2015

Höga antal: 11 ex str S Kråkudden, Hönö 3.6 (Roger Eskilsson m fl).
Månadsfördelning: januari 2 ex, maj 6 ex, juni 12 ex, juli 1 ex, september 3 ex, oktober 6 ex, november 4 ex, december 3 ex.
Sammanlagt 37 exemplar är den lägsta årssumman sedan 2005 då 23 exemplar rapporterades. Framförallt var uppträdandet magert under årets andra halva och noterbart är observationer saknades i augusti månad vilket inte har inträffat på 13 år.
Stefan Svanberg

2014

Höga antal: 45 ex str S Kråkudden, Hönö 26.9 (Ola Wennberg m fl). 12 ex str S Hyppeln 26.9 (Roger Eskilsson). 35 ex str S Kråkudden, Hönö 27.9 (Per Johan Ulfendahl m fl). 15 ex str S Vinga 27.9 (Göran Darefelt m fl).
Månadsfördelning: Januari 1 ex, februari 1 ex, april 2 ex, juni 1 ex, juli 6 ex, augusti 12 ex, september 87 ex, oktober 12 ex.
Noteringen på 45 ex den 26 september är den högsta dagssumman som rapporterats sedan 2004. Rekordnoteringen lyder på 118 ex och gjordes på Kråkudden den 21 augusti samma år.
Stefan Svanberg

2013

Höga antal: 28 ex str S Kråkudden, Hönö 30.4 (Stefan Svanberg m fl). 15 ex str Vinga 4.5 (Anders Jihmanner m fl). 12 ex str S Kråkudden, Hönö 9.10 (Bo Brinkhoff m fl).
Månadsfördelning: Januari 2 ex, mars 1 ex, april 44 ex, maj 29 ex, juni 5 ex, juli 4 ex, augusti 6 ex, september 3 ex, oktober 21 ex, november 12 ex, december 2 ex.
En mycket avvikande fyndbild med majoriteten av storlabbarna observerade i april och maj. Normalt ses flest under hösten och oftast görs endast ett fåtal eller inga fynd under våren. Noteringen på hela 28 ex från Kråkudden den 30 april är därmed unik och lär med råge vara den högsta vårnoteringen som gjorts i landet. Dagen efter rapporterades 42 storlabbar sträckande mot nordväst vid Skagen vilket var nytt vårrekord för Danmark (uppgifter från DOFbasen, Knud Pedersen).
Stefan Svanberg

2012

Höga antal: 5 ex str S Kråkudden, Hönö 4.1 (Ola Bäckman m fl). 9 ex Vinga 23.7 (Claes-Göran Ahlgren m fl). 6 ex Kråkudden, Hönö 23.7 (Martin Oomen m fl). 5 ex Kråkudden, Hönö 17.9 (Stefan Svanberg m fl). 5 ex str S Kråkudden, Hönö 19.9 (Magnus Rahm m fl).
Månadsfördelning: Januari 9 ex, juli 11 ex, augusti 3 ex, september 20 ex, oktober 7 ex, november 4 ex.
Med reservation för dubbelräkning noterades cirka 54 storlabbar under året, vilket är den lägsta årssumman på fem år. Hela 9 ex i januari sticker dock ut, då det oftast inte observeras några storlabbar i denna månad. Arten uppträder som talrikast från juli till och med oktober. År 2011 gjordes dock ovanligt många observationer under november och december i samband med flera intensiva lågtryckspassager från väster och säkerligen hade detta också sin påverkan på utfallet i januari 2012.
Stefan Svanberg

2011

Vår: 1 ex Kråkudden, Hönö 17.4 (Magnus Unger).
Höga antal: 30 ex str S Kråkudden, Hönö 13.9 (Andreas Karlsson m fl). 34 ex str S Vinga 13.9 (Musse Björklund m fl). 34 ex str S Kråkudden, Hönö 14.9 (Uno Unger m fl). 21 ex str S Kråkudden, Hönö 6.10 (Martin Oomen m fl). 25 ex str S Kråkudden, Hönö 7.10 (Olof Armini m fl). 17 ex str S Kråkudden, Hönö 19.10 (Stefan Svanberg m fl).
Månadsfördelning: April 1 ex, juni 1 ex, augusti 6 ex, september 87 ex, oktober 102 ex, november 10 ex, december 18 ex.
Med reservation för dubbelräkning noterades totalt cirka 225 storlabbar under året, vilket är den högsta årssumman sedan rekordåret 2004 då hela 927 ex rapporterades. Efter 2004 har årsummorna i genomsnitt legat på cirka 50 ex för att under 2010 stiga till cirka 176 ex och i år alltså till cirka 225 ex. Förhållandevis många av de rapporterade storlabbarna 2011 sågs i oktober och ovanligt få i augusti. Dessutom verkar andelen ungfåglar ha varit större under 2011 jämfört med tidigare år då arten uppträtt talrikt.
Stefan Svanberg

2010

Samtliga: Månadsfördelning: juli 38 ex, augusti 112 ex, september 23 ex, oktober 1 ex, november 2 ex. Höga antal: 33 ex str S Kråkudden, Hönö 30.7 (Ola Bäckman m fl). 17 ex str S Vinga 30.7 (Patrik Åberg m fl). 31 ex str S Vinga 21.8 (Kent Kristenson m fl). 25 ex str S Kråkudden, Hönö 24.8 (Mikael Molin m fl). 27 ex str S Kråkudden, Hönö 25.8 (Roger Eskilsson m fl). 10 ex str S Kråkudden, Hönö 16.9 (Martin Oomen m fl).
Första året med fler än 100 ex noterade sedan invasionsåret 2004 då smått otroliga 927 ex rapporterades. Summeras rapporterna från årets observationsdagar landar vi på cirka 176 ex. Som vanligt när det gäller storlabb ska dock högstanoteringarna samt månadssummeringarna ses med stor osäkerhet då många fåglar tenderar att uppehålla sig i området en längre tid och på så sätt räknas vid flera tillfällen. Hur många olika individer vi i själva verket haft att göra med är därför mycket svårt att avgöra.
Stefan Svanberg

2009

Höga antal: 7 ex str S Vinga 31.7 (Stefan Svanberg m fl). 10 ex str S Kråkudden, Hönö 24.9 (Stefan Svanberg m fl). 9 ex str S Kråkudden, Hönö 4.10 (Mikael Molin m fl). 10 ex str S Kråkudden, Hönö 7.10 (Magnus Rahm m fl).
Månadsfördelning: juli 14, augusti 6, september 24, oktober 19, november 2.
Årssummorna för storlabb har varierat stort under den senaste tioårsperioden. Jämförs årets totalsiffra på cirka 65 ex med medianantalet för 00-talet som är 58 ex, finner man att årets uppträdande är något talrikare än vad som kan anses normalt för nämnda period. Om man däremot skulle jämföra med medelvärdet av årssummorna under 00-talet som är 159 ex hamnar årets siffra långt under snittet. Detta på grund av det smått hysteriska uppträdandet under åren 2003 och 2004, då 299 respektive 927 ex rapporterades. Dessa två år bör dock räknas som högst avvikande, vilket gör att en jämförelse med medianantalet ger en mer rättvis bild av uppträdandet. Av årets observationer gjordes nästan samtliga från juli till och med oktober, vilket inte är så märkligt då majoriteten av storlabbsfynden oftast görs under denna period. Lite konstigt är dock att inte en enda observation gjordes under första halvåret, vilket inte skett sedan 2001.
Stefan Svanberg

2008

Höga antal: 7 ex str S Vinga 14.8 (Claes-Göran Ahlgren m fl). 9 ex str Kråkudden, Hönö 14.8 (Bob Lind m fl). 5 ex str S Kråkudden, Hönö 25.10 (Fredrik Sahlin m fl). 6 ex Kråkudden, Hönö 27.10 (Ola Wennberg m fl).
Sammanlagt cirka 58 ex är ungefär i linje med senare års totalsummor för storlabb. Antalet skall dock ses som högst ungefärligt eftersom det lätt smyger sig in dubbelräkningar av samma individer. Ett bevis på detta är den storlabb som ringmärktes på Nidingen den 19 oktober och som nästan en månad senare, den 15 november, sågs och fotograferades på Hönö. En och samma fågel som uppehåller sig en längre tid längs kusten kan ju således räknas flera gånger. För första gången sedan 2002 gjordes inga vårfynd av storlabb som annars har varit trogen maj månad under senare år.
Stefan Svanberg

2007

Vår: 1 ad rast Rörö 21.3 (Marinko Karabatic). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 19.4 (Roger Eskilsson). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 24.5 (Jon Håkansson).
Höga antal: 5 ex str S Vinga 21.9 (Michael Egerzon m fl).
Udda fynd: 1 ex Askimsviken och Stora Amundö 14.1 (Birger Kaiser, Mikael Forsman).
Totalantalet 44 ex får väl räknas som normalt, men fynden är ovanligt väl utspridda över årets månader. Observationerna från mars och april förtjänar att uppmärksammas. Om man bortser från enstaka januarifynd som förmodligen utgörs av kvardröjande fåglar, brukar inte första observationen göras förrän i maj månad. Även fyndet från Askimsfjorden förtjänar att omnämnas då det är mycket ovanligt med storlabbar så långt inomskärs. Dock har det faktiskt observerats storlabb i nämnda fjord tidigare, nämligen den fjärde september 2002, då det sågs en sydsträckande fågel vid Smithska udden.
Stefan Svanberg