Obestämd fisk-/silvertärna Sterna hirundo/paradisaea

2018

Sena fynd: 1 ex Torslandaviken 1–6.10 (Bo Brinkhoff m fl). 1 ex Lilla Billingen, Göteborgs hamn 2.10 (Ola Wennberg). 1 ex str SO Brännö 9.10 (Linus Westlund). 1 ex Torslandaviken 21.10 (Leif Bergendal).
Utöver de separat redovisade sena fisk- och silvertärnorna (fem respektive fyra exemplar i oktober månad) sågs fyra obestämda fisk-/silvertärnor i oktober. Totalt 13 fisk-/silvertärnor i oktober är ett ovanligt högt antal – normalt ses högst enstaka tärnor så här sent på året.
Elis Ölfvingsson