Fisktärna Sterna hirundo

Fenologi

Median Rekord
Första vår 10 apr 29 mar 2019 Kråkudden, Hönö (Roger Eskilsson m fl)
Sista höst 6 okt 9 nov 2014 Donsöhuvud, Donsö (Martin Fransson)

2019

Tidiga fynd: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 29.3 (Roger Eskilsson m fl).
Sena fynd: 1 ex str S Vinga 12.10 (Kent Kristenson m fl). 1 ex Torslandaviken 19.10 (Håkan Sjöberg m fl).
Den 29 mars sågs årets första fisktärna vid Kråkudden vilket innebar att ett nytt fenologiskt rekord var satt. Aldrig tidigare har arten observerats i mars månad, sedan tidigare föreligger två fynd från den 2 april (2006 respektive 2017). Oktoberfynden tycks öka i området och att årets sista fisktärnor skulle ses så sent som i mitten av oktober var inte lika överraskande.
Elis Ölfvingsson

2018

Sena fynd: Minst 5 ex Torslandaviken 1–6.10 (Bo Brinkhoff m fl).
Minst fem fisktärnor, och ytterligare några obestämda fisk-/silvertärnor, sågs under oktober månad. För mer detaljer se under "fisk-/silvertärna".
Elis Ölfvingsson

2016

Sena fynd: 1 ex Fiskehamnen, Öckerö 2.10 (Bengt Karlsson). 1 ex Saltholmen 5.10 (Marianne Ohlander).
2K-fåglar: 1 2K str S Kråkudden, Hönö 20.6 (Jon Håkansson).
Oktoberfynd av fisk- och silvertärna är ovanliga och görs inte varje år. Än mer ovanligt är dock fynd av 2K-fåglar. Såväl fisk- som silvertärnor stannar vanligen i sina övervintringsområden under sin första sommar och detta var blott det tredje fyndet av en 2K fisktärna i området under hela 2000-talet.
Elis Ölfvingsson

2014

Sena fynd: 1 1K str S Donsö 9.11 (Martin Fransson).
Göteborgsområdets första novemberfynd av fisktärna innebar en putsning av det tidigare fenologirekordet med 19 dagar. Observationer efter första november är ovanligt även nationellt och görs inte varje år. Från 2014 föreligger två novemberfynd i landet enligt Artportalen, och utöver Donsöfågeln sågs även en sträckande fisktärna på Falsterbonäset den 8 november.
Stefan Svanberg

2013

2K-fåglar: 1 2K str S Kråkudden, Hönö 14.6 (Magnus Rahm m fl).
Första sommaren stannar fisk- och silvertärnor normalt i vinterkvarteren och 2K-fåglar ses bara fåtaligt i landet. Av någon anledning är observationer av 2K fisktärnor ovanligare än observationer 2K silvertärnor och detta var blott det andra fyndet under 2000-talet i rapportområdet, vilket kan jämföras med sju fynd av 2K silvertärnor.
Stefan Svanberg

2011

Sena fynd: 2 1K Lammholmsviken, Öckerö 2.10 (Martin Oomen). 1 ex Brevik, Öckerö 7.10 (Ingegerd Bratt m fl).
Fynd under oktober varierar ganska stort från att under vissa år saknas helt till att under andra år ses med upp till ett tiotal exemplar.
Stefan Svanberg

2007

Sena fynd: 1 1K Lammholmsviken, Öckerö 3.10 (Bengt Karlsson). 2 1K str S Kråkudden, Hönö 7.10 (Andreas Garpebring m fl).
Sent uppträdande fisk- och silvertärnor verkar ha blivit vanligare på senare år, dock gjordes inga oktoberfynd av någon av arterna 2006.
Stefan Svanberg