Större turturduva Streptopelia orientalis

2013

Samtliga: 1 2K+ Kålltorp 24.1–9.4 (Agneta Ladström, Fredrik Spak m fl).
Årets kanske mest betittade fågel i Göteborgsområdet var den större turturduva som höll till i ett villaområde i Kålltorp under dryga två månader. Invånarna runt Kallkällegatan fick under denna tid vänja sig vid att fluktande fågelskådare med titaniska teleobjektiv hängde klasvis längs staketen. Detta var det andra fyndet av arten i rapportområdet, det första gäller en fågel som först bestämdes till turturduva och uppehöll sig i Majorna under mars–april 1973. Fågelns ålder var omtvistad, men den bedömdes slutligen sannolikt vara 3K+, men 2K kunde inte helt uteslutas.
Johan Svedholm