Taltrast Turdus philomelos

Fenologi

Median Rekord
Första vår 15 mar 3 feb 2020 Skatås (Anton Mangsbo)
Sista höst 20 nov 3 dec 2019 Hönö (Thomas Karlsson)

2021

Vinter: 1 ex Slingan, Hönö 1–24.1 (Hans Zachrisson m fl). 1 ex Torslandaviken 1.1–1.2 (Karin Magnander m fl). 1 ex Bokedalen, Jonsered 16.1 (Hans Wahlberg). 1 ex Brännö 31.1 (Edvin Klein m fl). 1 ex Välen 4–5.2 (Victor Tjernberg m fl). 1 ex Torslandaviken 19.2 (Christer Fält). 1 ex Klarvik, Björkö 10.12 (Kristoffer Lager). 1 ex Öckerö 10.12 (John Andersson).
Talrika taltrastar talar för att det milda januarivädret gjorde att ovanligt många av dessa trevliga tättingar trotsade elementen och stannade i vårt rapportområde. Åtta vinterfynd är det högsta antalet sedan 2014, då nio fynd gjordes. Rekordet under 2000-talet härrör från 2001 då tolv fynd gjordes.
Johan Svedholm

2020

Vinter: 1 ex Skatås 3.2 (Anton Mangsbo). 1 ex Stora Amundö 7.2 (Tina Widén m fl). 1 ex Torslandaviken 10–26.12 (Christer Fält m fl).
Tre vinterfynd av taltrast är helt normalt. Rekordet utgörs av de hela 12 ex som noterades vintertid 2001.
Johan Svedholm

2019

Vinter: 1 ex Torslandaviken 6.1 (Martin Johansson). 1 ex Alvered, Mölndal 25.1 (Ove Ferling). 1 ex Röds sund, Hönö 3.12 (Thomas Karlsson).
Tre vinterfynd är en normal summa, under 2000-talet har antalet vinterfynd av taltrastar varierat mellan ett och tolv exemplar.
Johan Svedholm

2018

Vinter: 1 ex Stora Amundö 25.2 (Anton Kvarnbäck m fl).
Endast ett vinterfynd är ovanligt lite, och vi får gå tillbaka till 2013 för att hitta en lika mager utdelning. Med tanke på tidpunkten kanske detta snarast ska betraktas som en tidigt anländande vårflyttare.
Johan Svedholm

2017

Vinter: 3 ex Smithska udden 2.1 (Karl-Olof Johansson). 1 ex Brännö 16.1 (Lars Hellman). 1 ex Ersdalen, Hönö 2.12 (Edvin Klein). 3 ex Stolts hed, Askim 26.12 (Jan Wahlberg).
Fyra vinterfynd av åtta individer ligger helt i linje med artens normala vinteruppträdande i rapportområdet.
Johan Svedholm

2016

Vinter: 1 ex Torslandaviken 1–17.1 (Ola Wennberg m fl). 1 ex Lillhagen, Hisingen 5.1 (Johan Frölinghaus). 1 ex Välen 12–14.1 (Ulf Persson m fl). 1 ex Sandvik 22.12 (Christer Fält).
Fyra vinterfynd är en normal summa, under 2000-talet har siffrorna varierat mellan ett och tolv exemplar under vintermånaderna.
Johan Svedholm

2015

Vinter: 1 ex Rördammen, Öckerö 6.1 (Thomas Karlsson). 1 ex Rörö 22.2 (Uno Unger). 1 ex Välen 2.12 (Göran Gustavsson). 2 ex Tjälleviks mosse, Hönö 12.12 (Barbara Leibiger m fl). 1 ex Torslandaviken 13–28.12 (Mathias Theander m fl).
Fem vinterfynd av taltrast är helt normalt och ligger nära genomsnittet för 2000-talet.
Johan Svedholm

2014

Vinter: Januari–februari: 1 ex Stora Amundö 15–20.1 (Uno Unger m fl). 1 ex Hisingsparken 16.1 (Magnus Salmi). 1 ex Rörö 14.2 (Bo Brinkhoff m fl). 1 ex Brännö 18.2 (Lars Hellman). December: 1 ex Torslandaviken 9–28.12 (Ola Wennberg m fl). 1 ex Lagmansholmen 13.12 (Roger Eskilsson). 1 ex Hills golfbana, Mölndal 13.12 (Lars Eric Rahm). 1 ex Grässkär, Askim 14.12 (Conny Palm). 1 ex Brännö 27.12 (Ulf Lindell).
Hela nio vinterfynd är ett mycket högt antal, kanske beroende på de milda vintermånaderna. Under 2000-talet har antalet vinterfynd legat mellan ett och tolv exemplar.
Johan Svedholm

2013

Vinter: 1 ex Hönö 21.2 (Thomas Karlsson).
Under 2000-talet har vinterfynd av taltrast gjorts årligen, och antalet har varierat mellan ett och tolv exemplar. Årets resultat hamnar således i underkant av spannet, och dessutom kanske det snarast skall betraktas som en tidigt anländande vårflyttare.
Johan Svedholm

2012

Vinter: Januari–februari: 1 ex Tumlehed, Torslanda 2.1 (Per-Erik Hagström m fl). 1 ex Hyppeln 15.1 (Magnus Unger). 1 ex Donsö 17.1 (Hans-Olof Fhager). 1 ex Torslandaviken 3.2 (Stefan Svanberg). 1 ex Långholmen, Torslanda 4.2 (Magnus Persson). 1 ex sj Kortedala 28.2 (Daniel Gustafsson).
Decemberfynd av taltrast har inte uteblivit sedan 2008. Januari/februari-summan är dock normal, även om Kortedalafågeln snarast torde betraktas som en tidigt återvändande flyttare.
Johan Svedholm

2011

Vinter: December: 1 ex Mölnlycke 6.12 (Christer Fält). 1 ex Ärtholmarna, Hönö 21.12 (Uno Unger). 1 ex Ersdalsviken, Hönö 24.12 (Daniel Steen).
Decemberutfallet är normalt. Däremot brukar det göras enstaka fynd även under januari–februari, att så inte blev fallet 2011 får sannolikt tillskrivas den kalla vintern.
Johan Svedholm

2010

Vinter: Januari–februari: Sammanlagt 5–6 ex vid fem lokaler. December: Sammanlagt 4–5 ex vid fyra lokaler, samtliga på Hönö.
Ett normalt utfall för 2000-talet. Som noterades redan i FiG-2009 kan man anmärka att taltrasten inte alls berördes av de invasionstendenser vi märkte från många andra trastarter under vintern 2009–2010.
Johan Svedholm

2009

Vinter: Januari–februari: 1 ex Björkö 5.1 (Bo Brinkhoff). 1 ex Norra Kortedala 21.1 (Hampus Lybeck). 1 ex Göteborgs botaniska trädgård 24.1 (Bengt Landahl). 1 ex Fotö 25.1 (Mikael Molin). December: 1 ex Brännö 2.12 (Lars Hellman).
Vinterfynden av taltrast har under 00-talet legat mellan ett och tolv exemplar. Således får årets utfall betraktas som normalt, men det är intressant att notera att taltrasten inte överhuvudtaget tycks ha ingått i de trastmassor som vällde in över oss under senhösten och vintern.
Johan Svedholm

2008

Vinter: 1 ex Brännö 10.2 (Claes-Göran Ahlgren).
Taltrasten har övervintrat årligen under 2000-talet med som mest 12 ex 2001. Ett vinterfynd är således i underkant för senare år, men får ändå betraktas som normalt.
Johan Svedholm

2007

Vinter: 1 ex Galterö 16–19.1 (Lars Hellman). 1 ex Stora Amundö 28.1–18.2 (Stig Fredriksson m fl). 1 ex Västra begravningsplatsen, Göteborg 3.12 (Kristoffer Nilsson).
Höga antal: 120 ex str SO Bjurslättsberget, Hisingsparken 27.9 (Bo Brinkhoff). 170 ex str SO Solängen, Mölndal 28.9 (Magnus Rahm). 103 ex str S Smithska udden 4.10 (Karl-Olof Johansson m fl). 157 ex str S Smithska udden 9.10 (Karl-Olof Johansson m fl).
Tre vinterfynd får anses som fullständigt normalt, under 2000-talet har vinterfynden varierat mellan en och elva individer. Däremot tycks taltrasten haft en mycket god höststräcksäsong med fyra dagssummor över 100 ex, vilket inte tillhör vanligheterna.
Johan Svedholm