Rödvingetrast Turdus iliacus

2021

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: 1 ex sj Snåkered, Landvetter 4.5 (Johan Karlström). 1 ex Slättås, Landvetter 6.5 (Johan Svedholm). 1 ex sj Kaverös 7.5 (Johannes Hedtjarn). 1 ex sj Torslandaviken 11.5 (Håkan Hellgren). 1 ex Välen 14.5 (Hans Börjesson).
Vinter: Januari: ca 43 ex. Februari: 8 ex. December: ca 400 ex.
Inga konstaterade häckningar, och ovanligt få fynd under häckningstid. Samtliga dessa är dessutom gjorda så tidigt på säsongen att det inte kan uteslutas att det rör sig om eftersläntrande förbisträckare. Vinterfynden är hyfsat många från januari, sedan är det tydligt att trastarna stack så det visslade om det – både bildligt och bokstavligt kan man tänka – när vinterkylan gjorde sitt intåg i februari. Decembersumman är extremt hög, och närmar sig det mytomspunna uppträdandet vintern 2009–2010 då tusentals rödvingar klädde rapportområdets rönnar.
Johan Svedholm

2020

Fynd under häckningstid: 1 ex sj Kåhögsberget, Partille 21.5 (Erik Ahlgren). 1 ex sj Björlanda skjutfält 28.5 (Karin Magnander). 1 ex Ängholmen, Göteborg 9.7 (Joakim Wallström).
Höga antal: 2 300 ex str S Brudarebacken 13.10 (Roger Eskilsson).
Vinter: Januari: ca 61 ex. Februari: ca 64 ex. December: ca 40 ex.
Om jag skulle tillåta mig att bli en smula personlig i dessa annars torra fyndupprapningar så kan jag avslöja att rödvingetrasten faktiskt är min favorittrast. En riktig toppentätting om ni frågar mig! Året bjöd inte på några konstaterade häckningar, arten är fortfarande en mycket sparsam häckfågel även om ett visst mörkertal säkerligen finns. Sträcksiffran från Brudarebacken är mycket bra, och farligt nära rekordet på 2 680 ex på Smithska udden den 15 oktober 2004. Vintersummorna är rejält höga, både under januari–februari och december, men artens vinteruppträdande varierar påtagligt. Sammanfattningsvis: oavsett om det är en frusen februaritrast, en ståtlig sträcknotering eller ett sällsynt sommarfynd; rödvingar blir man alltid glad av!
Johan Svedholm

2019

Fynd under häckningstid: 1 ex Bugärde, Härryda 20.5 (Oskar Kullingsjö). 1 ex Snåkered, Landvetter 23.5 (Johan Karlström m fl). 1 ex sj Hisingsparken 31.5 (Jon Håkansson). 1 ex sj Hörsickan, Mölndal 6.6 (Evamaria Ferm). 1 ex Bokedalen, Jonsered 27.6 (Clas-Olof Olofsson).
Vinter: Januari: ca 32 ex. Februari: 2 ex. December: ca 155 ex.
Det är onekligen spännande att rödvingetrasten som är så vanlig i stora delar av Sverige är en så sparsam häckfågel hos oss. Den tycks emellertid hanka sig fram med enstaka par i denna sydvästliga utpost av sitt utbredningsområde, men det är tydligt att den främst håller sig i östra delen av rapportområdet. Fyndet i Hisingsparken är därmed ovanligt västligt, men arten har tidigare noterats sjungande där sommartid så där finns kanske något enstaka regelbundet häckande par. Antalet vinterfynd är högt, i synnerhet från december. Det är dock tydligt att trastarna i januari verkar ha stuckit med en väldans fart för att lämna oss med en i stort sett rödvingelös februari.
Johan Svedholm

2018

Fynd under häckningstid: 1 ex sj Yxsjön, Råda 12.6 (Mats Eriksson). 1 ex sj Delsjönäset 23.6 (Jan Krantz). 1 ex sj Snällemossarna, Landvetters flygplats 2.7 (Elon Wismén).
Höga antal: 1 010 ex str S Askimsviken 7.10 (Jan Mogol).
Vinter: Januari–februari: Ca 90 ex. December: Ca 61 ex.
Som vanligt ett fåtal fynd som tyder på häckning från rapportområdets östra delar. Arten har en nordlig/östlig tyngdpunkt i Sverige, och sydvästgränsen för dess häckningsområde tycks precis tangera vårt rapportområde. Antalet från Askimsviken är mycket högt, även om det har en bit kvar till rekordet på 2 680 ex sydsträckande vid Smithska udden i oktober 2004. Arten är i huvudsak nattsträckare, men under lämpliga förhållanden tycks sträcket kunna fortgå med hög intensitet en bit in på dagen. Vintersummorna är rejält höga både i januari–februari och i december, men arten är känd för att fluktuera i sitt vinteruppträdande.
Johan Svedholm

2017

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: 1 ex sj Lärjedalens golfbana, Angered 29.5 (Lars Erik Norbäck).
Vinter: Januari–februari: Sammanlagt ca 123 ex. December: Sammanlagt ca 64 ex.
Massuppträdandet från december 2016 fortsatte in på senvintern och 123 exemplar är en mycket hög summa – den klart högsta sedan den magnifika invasionen vintern 2009–2010 då tusentals rödvingar klädde träden i rapportområdet. Även decembersumman är betydligt högre än normalt. Hur står det då till med vår glesa häckpopulation av denna trevliga trast? Inget vidare, om vi ska se till rapportutfallet som endast omfattar en ynka sjungande fågel i Angered. Så illa ställt är det nog emellertid inte, arten får anses underrapporterad eftersom få ornitologer besöker dess häckningsmiljö i rapportområdets östra delar i någon större utsträckning.
Johan Svedholm

2016

Häckningar: Fynd under häckningstid: 1 ex sj Hisingsparken 21.6 (Ulf Persson). 1 ex sj Torslandaviken 12.7 (Håkan Persson).
Vinter: Januari–februari: Sammanlagt ca 21 ex. December: Sammanlagt ca 98 ex.
En mycket hög decembersiffra och en hyfsat hög siffra från januari–februari. Artens vinteruppträdande varierar påtagligt, och verkar inte vara helt kopplat till vintrarnas stränghet. Troligen spelar även faktorer som rönnens fruktsättning och inflöden österifrån roll i sammanhanget. Två fynd med häckningsindicier är lite lågt och det är märkligt att inga fynd gjorts i rapportområdets östra delar där sannolikt huvuddelen av vår mycket blygsamma population av arten huserar.
Johan Svedholm

2015

Vinter: Januari–februari: Sammanlagt ca 36 ex. December: 1 ex Slingan, Hönö 3.12 (Lennart Bogren). 1 ex Slottsskogen 15.12 (Bengt Adamsson). 1 ex Björnekulla 25.12 (Uno Unger). 1 ex Välen 27.12 (Hans Börjesson). 1 ex Öxnäs 31.12 (Bo Brinkhoff).
Häckningar: 1 par Hårssjön (Lars-Olof Sandberg m fl). 1 par Lilla Oxhagen (Tommy Järås). Fynd under häckningstid: 1 ex sj Furuberg, Björketorp 26.5 (Martin Oomen) 1 ex sj Vällsjöskogen, Rådasjöns naturreservat 16.6 (Elon Wismén).
En förhållandevis hög siffra i januari–februari men en betydligt lägre i december, trots att båda perioderna var relativt milda. Det verkar alltså inte vara så enkelt som att antalet övervintrande rödvingetrastar enbart har med temperatur och snösituation att göra, även om det naturligtvis också har betydelse. Två konstaterade häckningar är en hög siffra för denna art som är en ovanlig häckfågel i rapportområdet även om ett stort mörkertal säkert finns i områdets östra, sällan besökta delar.
Johan Svedholm

2014

Häckningar: 1 par Hårssjön (Jan-Åke Noresson m fl). 1 par Lilla Oxhagen, Hisingen (Tommy Järås m fl). 1 par Trolldalen, Torslanda (Bengt Jalsborn). Fynd under häckningstid: 1 ex sj Storås, Angered 8.5 (Conny Palm m fl).
Vinter: Januari–februari: Sammanlagt ca 32 ex. December: Sammanlagt ca 26 ex.
Relativt höga vintersiffror, vilket sannolikt får tillskrivas de milda vintermånaderna. Även om arten troligen har en liten och gles häckpopulation i rapportområdet så konstateras häckningar långt ifrån årligen. Årets tre säkra häckningar är säkerligen rekord och kan jämföras med att det tidigare under hela 2000-talet endast har konstaterats två häckningar.
Johan Svedholm

2013

Vinter: Januari–februari: 1 ex Lappesand, Hönö 12.1 (Silke Klick m fl). December: Sammanlagt ca 43 ex.
Häckningstid: 1 ex sj Hårssjön 2.5–9.6 (Lars-Olof Sandberg m fl). 1 ex sj Råda säteri 18.5 (Elon Wismén). 1 ex sj Bjurslätt, Hisingen 12.6 (Benga Ragnewall m fl).
Endast ett fynd under januari–februari är exceptionellt lite medan decembersumman tvärtom är ganska hög. Detta kan säkert delvis förklaras med att januari–februari var relativt kalla medan december var ovanligt varm. Som vanligt görs enstaka fynd under häckningstid, och som vanligt är de flesta av dessa i rapportområdets östra delar.
Johan Svedholm

2012

Häckningar: 1 par Hårssjön (Leif Andersson m fl). Fynd under häckningstid: 1 ex sj Linnarhult, Angered 16.5 (Johan Svedholm). 1 ex Olofstorp, Bergum 19.5 (Håkan Thorstensson). 1 ex sj Lillhult, Härryda 10.6 (Conny Palm). 1 ex sj Rya, Härryda 10.6 (Conny Palm). 1 ex sj Rådasjöns naturreservat 19.6 (Kåre Ström).
Vinter: Januari–februari: Sammanlagt ca 55 ex. December: 1 ex Majorna 3.12 (Mikael Molin). 1 ex Slottsskogen 9–10.12 (Lennart Tullberg m fl). 1 ex Kannebäck 10–18.12 (Ivar Ivarsson m fl). Upp till 3 ex Lappesand, Hönö 20–28.12 (Stefan Svanberg m fl).
Under januari och februari uppträdde arten ganska talrikt, medan decemberfynden var påtagligt få. Vidare kan vi glädjas åt den första konstaterade häckningen av arten sedan 2005, typiskt nog i de östra delarna av rapportområdet där arten uppenbarligen har en gles population.
Johan Svedholm

2011

Häckningar: Fynd under häckningstid: 1 ex sj Vällsjön, Råda 26.5 (Elon Wismén m fl). 1 ex sj Bertshult, Landvetter 4.6 (Kristoffer Nilsson). 1 ex sj Rävekärrs Långevatten, Mölndal 4.6 (Evamaria Ferm m fl). 1 ex sj Klippans naturreservat, Björketorp 16.6 (Tina Widén).
Vinter: Januari–februari: 1 ex Slingan, Hönö 2.1 (Magnus Rahm m fl). December: Sammanlagt drygt 40 ex.
Som så många andra sparsamma övervintrare påverkades rödvingetrasten kraftigt av den kalla och snörika vintern 2010–2011, vilket klart avspeglas i den mycket blygsamma januari–februarisumman. Likaså kan den inledningsvis ovanligt milda vintern 2011–2012 klart utläsas i den höga decembersiffran. Som vanligt gjordes ett fåtal fynd av sjungande fåglar i rapportområdets östra delar, vilket tyder på att vår glesa häckpopulation framhärdar.
Johan Svedholm

2010

Vinter: Januari–februari: Sammanlagt minst 1 150 ex. Största flock 80 ex Slottsskogen 5.1 (Anders Johansson). December: Sammanlagt 14 ex.
Häckningar: Fynd under häckningstid: 1 ex sj Klippans naturreservat, Björketorp 2.6 (Elon Wismén m fl). 1 ex sj Hökekärr, Hårssjön 6.6 (Lars Eric Rahm).
Den magnifika trastinvasionen som inleddes hösten 2009 hängde i allra högsta grad med in på 2010, då fortfarande stora mängder trast var kvar i Göteborgsområdet. Då strängare kyla satte in decimerades antalet snabbt, och i slutet av februari var det betydligt glesare mellan rödvingarna. Decembersumman kan tjäna som en måttstock för artens normala uppträdande i rapportområdet. Som vanligt inga konstaterade häckningar, även om vi med största sannolikhet har en gles population av rödvingetrast, företrädesvis i rapportområdets östra delar.
Johan Svedholm

2009

Vinter: Januari–februari: Sammanlagt ca 28 individer. December: Antalet rapporterade fåglar uppskattas till allra minst 1 300 individer! Största flock 150 ex Näset, Göteborg 26.12 (Jan Mogol).
Häckningstid: 2 ex Bergsjön, Göteborg 19.6 (Amar Hot). 1 ex sj Klippans naturreservat, Björketorp 24–26.6 (Uno Unger m fl).
Under senhösten och vintern 2009–2010 berördes vi av den största trastinvasionen på mycket länge. Björktrastar i sällan skådad mängd lusade ned snart sagt varenda träd i rapportområdet! Med i trastmassorna fanns också stora mängder rödvingetrast och en del dubbeltrastar. 1 300 rödvingar är säkerligen mycket lågt räknat, det verkliga antalet kan säkert ha legat uppemot 2 000 ex! Jämför exempelvis med januari–februarisumman, som är ett mer normalt vinteruppträdande. För att hitta något liknande får vi gå tillbaka till vintern 1976–77, då också stora mängder björk- och rödvingetrast övervintrade på Västkusten. Under december 1976 rapporterades 1 200 ex från Halland, Göteborgstrakten och södra Bohuslän. Kanske var den invasionen ännu större än årets, om man betänker den flerfaldigt ökade skådaraktiviteten nuförtiden. En tänkbar förklaring till detta uppträdande kan vara den inledningsvis ovanligt milda hösten och en mycket god fruktsättning hos rönn, kombinerat med ett inflöde av trastar österifrån.
Johan Svedholm

2008

Häckningstid: 1 ex Albatross golfbana, Säve 4.5 (Per Norberg). 1 ex sj Rådasjön, Råda 7.5 (Johannes Löfqvist). 1 ex sj Kornhalls färjeläge 11.5 (Hans Waern). 1 ex sj Svankällan 2.7 (Göran Karlsson).
Som vanligt inga säkra häckningsrapporter, men arten har säkerligen en liten population i rapportområdet. Det verkar dock vara svårt att konstatera häckningar, eftersom det endast föreligger ett säkert häckningsfynd under 2000-talet.
Johan Svedholm

2007

Häckningstid: 1 ex Änggårdsbergen 3.5 (Kristoffer Nilsson). 1 ex sj Svankällan 5.5 (Göran Karlsson). 1 ex Hammarkullen, Angered 7.5 (Johan Svedholm). 1 ex sj Vällsjön, Råda 5.6 (Rune Edquist). 1 ex Torslanda golfbana 1.7 (Daniel Gustafsson m fl). 1 ex sj Torrekulla, Kållered 7.7 (Hasse Berglund).
Vinter: Sammanlagt minst 58 ex under januari–februari. Under december rapporterades 23 individer, däribland en flock på 14 ex vid Hönö kyrkogård 26.12 (Uno Unger m fl).
Som vanligt inga konstaterade häckningar av denna art, som trots detta torde ha en liten häckpopulation i området. Anledningen är gissningsvis att den häckar inom en typ av skogsbiotoper som sällan besöks av fågelskådare. Som vi har vant oss vid under de senare åren uppträdde arten mycket talrikt under vintermånaderna, även om det är en bit kvar till de 140 rödvingetrastar som rapporterades under vintermånaderna 2006.
Johan Svedholm