Dubbeltrast Turdus viscivorus

2021

Vinter: Januari–februari: 1 ex Hälsö 30.1 (Thomas Karlsson). 1 ex Lindesnäs, Nordre älv 30.1 (Johan Karlström m fl). 3 ex Torslandaviken 21–24.2 (Christer Fält m fl). 1 ex Välen 22–24.2 (Hans Börjesson m fl). 1 ex sj Göteborgs botaniska trädgård 22.2 (Robert Ennerfelt). 2 ex str N Slottsskogen 24.2 (Tina Widén m fl). 1 ex Lagmansholmen 24.2 (Mats Raneström). 4 ex Brudarebacken 25–28.2 (Jan-Åke Noresson m fl). 1 ex sj Aröd 25.2 (Stig Carlsson). 1 ex Öxnäs 25.2 (Jan-Olof Roos). 3 ex str N + 1 ex sj Råberget, Råda 27.2 (Fredrik Andersson). 1 ex Partille golfbana 27.2 (Tobias Meyer). 1 ex Lunnagården, Mölndal 28.2 (Lars Eric Rahm m fl). December: 1 ex Lövgärdet, Angered 2.12 (Jan Hellström m fl). 1 ex Änggårdsbergen, Mölndal 10.12 (Per-Anders Svensson). 3 ex Lilleby fritidsby, Björlanda 12.12 (Mathias Theander). 1 ex Änggårdsbergen 13.12 (Per-Anders Svensson). 1 ex Huke, Tuve 14.12 (Pernilla Brandt). 1 ex Surketjärn, Partille 21.12 (Magnus Unger).
Dubbeltrasten är ingen årlig vintergäst hos oss så årets 21 fynd av 31 individer är tämligen enastående. Det är faktiskt det bästa resultatet någonsin även inkluderat den mäktiga trastinvasionsvintern 2009–2010 som resulterade i att 23 dubbeltrastar sågs vintertid 2010. Men vid närmare inspektion av uppgifterna framträder den bistra sanningen: det är i huvudsak inga genuina övervintrare, eftersom hela 20 av individerna sågs mellan den 21 och 28 februari så är det helt enkelt ett inflöde av tidiga vårsträckare som skapat rekordsumman. Men även om dessa vårtrastar räknas bort så är 11 "riktiga" vinterdubbeltrastar ett riktigt gott resultat.
Johan Svedholm

2020

Vinter: 1 ex Torslandaviken 8–11.2 (Hans Börjesson m fl). 1 ex Västra begravningsplatsen 15.2 (Stefan Svensson). 2 ex Askesby, Säve 21.2 (Per Björkman). 2 ex Torslandaviken 29.2 (Mathias Theander). 1 ex Kvibergs kyrkogård 3.12 (Peter Strandvik). 1 ex Torslandaviken 14–19.12 (Martin Johansson m fl). 1 ex Brudarebacken 24.12 (Jonas Bergman Laurila).
Sju vinterfynd av nio exemplar är en mycket god utdelning, och i vanlig ordning märks ett litet inflöde av tidiga vårsträckare i slutet av februari. Under 2000-talet har antalet varierat mellan noll och nio fynd, undantaget den extrema invasionen av trastar vintern 2009–2010 då ett 30-tal dubbeltrastar rapporterades.
Johan Svedholm

2019

Vinter: 1 ex Torslanda golfbana 7.2 (Christer Fält). 1 ex Välen 18–19.2 (Uno Unger m fl). 1 ex Hulebäcksgymnasiet, Mölnlycke 22.2 (Christer Fält). 1 ex Slottsskogen 28.2 (Johan Ennerfelt). 1 ex Torslanda golfbana 1–13.12 (Hans Börjesson m fl). 1 ex Hills golfbana, Mölndal 12.12 (Ove Ferling).
Sex vinterfynd är det bästa resultatet sedan 2015 då hela tolv individer sågs under vintermånaderna. I slutet av februari märks ett litet inflöde av vad som sannolikt är tidigt anländande vårsträckare.
Johan Svedholm

2018

Vinter: 1 ex Djupedalsäng, Mölnlycke 20.1 (Clas Hermansson). 1 ex. Torslandaviken 11.12 (Ola Wennberg m fl).
Arten är knappt årlig under vintermånaderna, och årets resultat får ses som en normal utdelning.
Johan Svedholm

2017

Vinter: 1 ex Öxnäs 25.2 (Mats Raneström). 1 ex Torslanda golfbana 16.12 (Christer Fält).
Dubbeltrasten är nästan årligt uppträdande under vintermånaderna med enstaka fynd, så årets resultat får anses vara normalt. Februarifyndet rör snarare en tidigt anländande vårsträckare än en övervintrande fågel.
Johan Svedholm

2016

Vinter: 1 ex Sandvik, Torslanda 11.2 (Christer Fält).
Ett vinterfynd är en låg siffra, men artens vinteruppträdande varierar och den är inte årligen förekommande vintertid i rapportområdet. Rekordet härrör från 2010 då hela 25 dubbeltrastar sågs under vintermånaderna.
Johan Svedholm

2015

Vinter: 1 ex Galterö 27.1 (Arne Johansson m fl). 2 ex Välen 25.2 (Hans Börjesson m fl). 1 ex str N Slottsskogen 25.2 (Tina Widén). 1 ex str N Brudarebacken 26.2 (Jan-Åke Noresson m fl). 2 ex Fridhemsberget, Rådasjöns naturreservat 28.2 (Johannes Löfqvist m fl). 1 ex Välen 28.2 (Hans Börjesson m fl). 4 ex Öckerö 28.2 (Lars Bruzell). 1 ex Stampen 26.12 (Sune Gustafsson). 1 ex Johanneshus, Billdal 27.12 (Jan Wahlberg).
Hela tolv dubbeltrastar under januari–februari är en mycket hög siffra, men beror naturligtvis på det kraftiga inflöde av tidiga vårsträckare som skedde under periodens sista dagar. Decembersiffran är mer normal.
Johan Svedholm

2014

Vinter: Januari–februari: 1 ex Vargö 25.1 (Jan Mogol). 2 ex Balltorp, Mölndal 24–25.2 (Ivar Ivarsson m fl). 1 ex str N Brudarebacken 27.2 (Jon Håkansson). 1 ex Lagmansholmen 27.2 (Mats Raneström). 1 ex Kornhalls färjeläge, Säve 28.2 (Peter Strandvik). December: 1 ex Nya Varvet 2.12 (Albin Thorsson). 1 ex Götaledstoppen, Hisingen 4.12 (Christer Fält). 1 ex Galterö 9.12 (Osborne Lindberg m fl). 1 ex Torslanda golfbana 15.12 (Christer Fält).
Vinterfynd av dubbeltrast är nästan årligen förekommande, men efter att ha uteblivit helt under 2013 är arten nu tillbaka i stor stil med nio vinterfynd av tio individer, vilket faktiskt är den högsta summan under 2000-talet, undantaget trastinvasionsvintern 2009–2010.
Johan Svedholm

2012

Vinter: Januari–februari: 1 ex Fridhem, Hisingen från 17.2 och framåt (Per Lundgren m fl).
Höga antal: 60 ex str N Brudarebacken 23.3 (Ola Bäckman m fl).
Endast ett vinterfynd är ganska lite, under 2000-talet har antalet vinterdubbeltrastar legat mellan 0 och 6 ex, med undantag för den massiva trastinvasionen vintern 2009–2010 då årsvintersummorna hamnade på 23 ex (2009) och 25 ex (2010). Vidare kan vi notera en god sträcksiffra, dessutom på våren. Dubbeltraststräck av den kalibern brukar annars endast drabba oss höstetid, men inte heller då är så höga antal vanliga.
Johan Svedholm

2011

Vinter: Januari–februari: 1 ex Spåntorget, Björkekärr 1.1–1.2 (Hans-Erik Hermansson m fl). 1 ex Fässberg, Mölndal 25.2 (Olof Armini). December: 1 ex Brudarebacken 1.12 (David Klingberg). 3 ex Brudarebacken 18.12 (Jan-Åke Noresson).
Ett helt normalt vinteruppträdande, men det kan noteras att det återigen höll till en fågel i rönnarna vid Spåntorget under vintern 2010–2011 precis som det gjorde januari–februari 2009. Det får väl antas att det rör sig om samma individ som utnyttjar detta födoförråd de år dessa rönnar har god fruktsättning.
Johan Svedholm

2010

Vinter: Januari–februari: Sammanlagt 23 ex. December: 1 ex Spåntorget, Björkekärr 15.11–31.12 (Birger Kaiser m fl). 1 ex Halsvik, Styrsö 24.12 (Ulf Lindell).
Även dubbeltrasten uppträdde i sällan skådade mängder under vintern 2009–2010. Liksom för rödvingetrasten visar decembersiffran hur artens vinteruppträdande normalt brukar te sig i rapportområdet.
Johan Svedholm

2009

Vinter: Under januari–februari rapporterades 6 ex, och under december hela 17 individer.
Decembersumman är exceptionellt hög och hänger ihop med det oerhörda trastuppträdandet denna vinter (se vidare under rödvingetrast), men även januari–februariresultatet är ovanligt bra. Tidigare under 00-talet har vinterfynden legat mellan noll och sex exemplar.
Johan Svedholm

2008

Vinter: 2 ex Brännö 10.2 (Claes-Göran Ahlgren). 1 ex Välen 21–26.2 (Bo Brinkhoff m fl).
Efter att ha uteblivit helt under 2007 fick vi i år två vinterfynd av dubbeltrast. Under övriga 2000-talet har dessa varierat mellan ett och sex fynd. Dubbeltrastens övervintringsvanor tycks främst styras av födotillgången, vilket till exempel visas av att det sedan länge brukar övervintra små antal av dubbeltrast i Mälarlandskapen, där artens livrätt mistel är vanligt förekommande.
Johan Svedholm

2007

Höga antal: 52 ex str SO Mölnlyckemotet, Råda 27.9 (Johannes Löfqvist).
För första gången sedan dessa började publiceras 1997 uteblev vinterfynd av dubbeltrast helt! Som plåster på såren får vi nöja oss med en fin sträcksiffra istället.
Johan Svedholm