Tärnmås Xema sabini

2021

Samtliga: 1 1K str S Kråkudden, Hönö 23.9 (Markus Lagerqvist m fl). 1 1K str S Kråkudden, Hönö 19.11 (Olle Edlund m fl).
Två fynd av sträckande ungfåglar under hösten speglar ett ganska genomsnittligt uppträdande av denna pelagiska och vackra mås som fluktuerar mycket i antal hos oss – vissa år saknas rapporter helt medan den högsta årssumman från 1997 är på hela 35 exemplar. Septemberfyndet gjordes under den tidpunkt som man har allra störst chans att stöta på arten här, medan novemberfyndet är ovanligt sent.
Elis Ölfvingsson

2020

Samtliga: 1 ad str S Kråkudden, Hönö 21.2 (Nils Abrahamsson). 1 ad str S Kråkudden, Hönö 22.2 (Martin Alexandersson m fl). 1 ad str S Hyppeln 23.2 (Roger Eskilsson m fl). 1 2K Kråkudden, Hönö 19.3 (Roger Eskilsson m fl). 1 1K str S Björnhuvudet, Öckerö 19.11 (Bengt Karlsson).
Totalt fem fynd av sannolikt tre olika individer är ett ganska bra, om än långt ifrån exceptionellt, resultat för området. Tidpunkterna för observationerna är däremot betydligt mer anmärkningsvärda. Såväl februarifynden, vilka sannolikt rör en och samma individ, som marsfyndet är faktiskt de första någonsin i Sverige! Novemberfyndet är inte lika extremt, men antalet fynd i september–oktober är normalt sett betydligt fler.
Elis Ölfvingsson

2018

Samtliga: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 26.9 (David Armini m fl). 1 1K str S Vinga 29.9 (Ulf Lindell m fl). 1 1K str S Vinga 30.9 (Lennart Loved m fl). 1 1K str S Kråkudden, Hönö 9.10 (Bo Brinkhoff m fl).
Fyra tärnmåsar under hösten, med viss reservation för eventuella dubbelräkningar, är ett ganska bra resultat för en art vars förekomst varierar mycket mellan åren. Uppträdandet varierar framför allt beroende på hur det blåser över havet i september och oktober – den period då överlägset flest tärnmåsar noteras i området.
Elis Ölfvingsson

2017

Samtliga: 1 1K str S Kråkudden, Hönö 3.10 (David Armini m fl). 1 1K str S Kråkudden, Hönö 12.10 (Adam Bergqvist m fl).
Två tärnmåsar sträckte förbi Kråkudden under hösten. Sammanfattningsvis ett ganska normalt resultat, men artens uppträdande i området varierar mycket mellan åren – rekordåret 1997 sågs hela 35 ex, medan arten helt uteblivit under flera år.
Elis Ölfvingsson

2016

Samtliga: 1 1K str S Kråkudden, Hönö 11.9 (Hans Zachrisson). 1 1K str S Kråkudden, Hönö 28.10 (Viktor Nilsson-Örtman).
Två fynd av denna rara mås får betraktas som ett klart godkänt resultat då arten inte ens noteras varje år. Överlägset flest fynd görs i september och årets första fynd kom helt tidstypiskt, medan oktoberfyndet är ganska sent om än inte extremt.
Elis Ölfvingsson

2014

Samtliga: 1 1K str S Långe tånge, Öckerö 21.8 (Ola Wennberg m fl).
Liksom förra året gjordes bara en observation av tärnmås, dock en tidig sådan. Detta var blott det andra augustifyndet i området. Det första och hittills tidigaste fyndet gällde en ungfågel som sågs vid Vinga den 18 augusti 1998.
Stefan Svanberg

2013

Samtliga: 1 1K str S Vinga 30.10 (Roger Eskilsson m fl).
Endast en observation av tärnmås kan tyckas klent då vi vant oss vid lite större antal under senare år. Men sett ur ett lite längre perspektiv stämmer det väl in i mönstret och det är endast under senare år som tärnmåsen varit årlig i området. Årets observation gör att arten nu har setts åtta år i rad, vilket kan jämföras med början av 2000-talet då vi hade tre år där fynd saknades helt.
Stefan Svanberg

2012

Samtliga: 1 1K str S Kråkudden, Hönö 12.9 (Per Björkman). 1 1K str S Kråkudden, Hönö 20.9 (Ola Wennberg m fl). 1 1K str Vinga 30.9 (Göran Darefelt m fl).
Detta var sjunde året i rad som tärnmås observerades i området vilket väl gör att man numera får se den som årligt förekommande. Tidpunkten för fynden är typisk, september är den månad då överlägset flest tärnmåsar har observerats genom åren.
Stefan Svanberg

2011

Samtliga: 2 1K str N Kråkudden, Hönö 13.9 (Roger Eskilsson m fl). 1 1K str S Vinga 14.9 (Musse Björklund m fl). 2 1K str S Kråkudden, Hönö 22.9 (Rolf Nordin). 1 1K str S Vinga 25.9 (Magnus Hallgren m fl). 1 1K str S Kråkudden, Hönö 10.10 (Martin Oomen). 2 1K str S Kråkudden, Hönö 11.10 (Ola Wennberg m fl).
Sammanlagt 9 ex är en hög årssumma för arten och endast slagen av tre tidigare år, nämligen 1997 (35 ex), 2004 (12 ex) och 2007 (17 ex). Med årets observationer inräknade har det nu setts totalt 104 tärnmåsar i området sedan 1980.
Stefan Svanberg

2010

Samtliga: 1 1K str S Kråkudden, Hönö 15.9 (Mikael Molin m fl). 1 1K str S Kråkudden, Hönö 18.9 (Ola Bäckman m fl).
Det nya årtiondet inleddes med två fynd av tärnmås som i och med det har observerats fem år i följd. Detta har bara skett en gång tidigare, nämligen under perioden 1987–1991. Från 1980 till och med 2009 anträffades totalt 93 tärnmåsar i rapportområdet, fördelande enligt 5 ex på 80-talet, 42 ex på 90-talet och 46 ex på 00-talet. Tre av årssummorna urskiljer sig markant från de övriga, nämligen 1997 med 35 ex, 2004 med 12 ex och 2007 med 17 ex. Övriga år har mellan noll och sex fåglar observerats.
Stefan Svanberg

2009

Samtliga: 1 1K str S Kråkudden, Hönö 23.9 (Martin Oomen m fl). 1 1K str N Hyppeln 25.9 (Roger Eskilsson). 1 1K str S Kråkudden, Hönö 4.10 (Mikael Molin m fl). 1 1K str S Nordre älvs fjord, Björlanda 4.10 (Johan Svedholm).
Det här är fjärde året i följd som arten observeras, vilket gör tärnmåsen nästan årlig i området under 00-talet. Sammanlagt har det setts 46 ex under den senaste tioårsperioden och endast tre år står helt utan fynd. Observationen från Nordre älvs fjord förtjänar att lyftas fram då tärnmåsar vanligtvis inte passerar inomskärs. Endast ett inomskärsfynd finns sedan tidigare, nämligen en adult fågel som hittades död i Torslandaviken 3 oktober 1969, vilket också var det första fyndet av arten i området.
Stefan Svanberg

2008

Samtliga: Kråkudden, Hönö: 1 1K str S 3.9 (Jon Håkansson m fl). 1 1K str S 4.9 (Roland Thuvander). 1 1K str S 12.10 (Ville Fagerström m fl). 1 1K str S 18.10 (Magnus Rahm m fl). 1 2K+ str 31.10 (Micael Jonsson m fl). 1 1K str S 14.11 (Ville Fagerström m fl).
En något avvikande fyndbild med majoriteten av observationerna i oktober och ett fynd från mitten av november. Flest fynd görs normalt i september även om oktoberfynd inte är extremt på något sätt. Novemberfynd är dock riktigt ovanligt och sedan 1980 har det endast gjorts under ett år tidigare, nämligen 1996 då en ungfågel sågs på Hönö den 1, 2 respektive 10 november (möjligen en och samma individ). Notera också att en äldre fågel observerades den 31 oktober. Denna åldersgrupp uppträder sällan hos oss och ungfåglar dominerar stort bland fynden i Sverige. Höstens sex fynd står sig kanske klent mot fjolårets 17 ex, men är historiskt sett en ganska hög summa. Tärnmåsen är inte årlig i rapportområdet men är nu sedd under sex av nio år på 2000-talet.
Stefan Svanberg

2007

Samtliga: 2 1K str S Kråkudden, Hönö 15.9 (Ulf Lindell m fl). 9 1K str S Kråkudden, Hönö 17.9 (Tina Widén m fl). 1 1K Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 17.9 (Lars Davidsson). 2 1K str S Vinga 21.9 (Ingemar Johansson m fl). 1 1K Kråkudden, Hönö 21.9 (Aron Sandling m fl). 2 1K Kråkudden, Hönö 22.9 (Stefan Svanberg m fl).
Totalt 17 ex är en finfin siffra och den näst högsta efter rekordåret 1997 då 35 ex sågs. Sträcksumman på nio tärnmåsar från den 17 september blev dessutom nytt dagsrekord för arten, tidigare toppnotering var 8 ex den 14 september 1997. Alla observationer gjordes i september, vilket ligger helt i linje med artens normala uppträdande. Av samtliga fynd som har gjorts i rapportområdet under den senaste tjugoårsperioden, är nästan 90 % från september.
Stefan Svanberg