Rrk Göteborg kliver in i 2000-talet

Välkommen till Rrk Göteborgs nya hemsida! Rrk är en förkortning för regional rapportkommitté, och sedan 1960-talet har vi granskat, sammanställt, analyserat och publicerat fågelrapporter från Göteborg med omnejd. Med den här hemsidan gör vi våra sammanställningar tillgängliga för alla. De årliga rapporterna hittas under Årsrapporter. För en historisk översikt över varje enskild art finns en komplett artlista med alla publicerade texter sedan 2007 samlade. Hemsidan är anpassad för mobil (med undantag för fenologin). Vår förhoppning är på så vis att sidan inte bara blir ett kvällsnöje för kalenderbitaren, utan också en resurs i fält, som ett komplement till fågelboken. När man så står en stilla majmorgon på en bergsknalle någonstans i skärgården och ett mjukt “prryt prryt” plötsligt bryter igenom fiskmåsskränet, så kan man med bara några enkla knapptryck få reda på att det var Göteborgsområdets sjunde biätare som just sträckte in från väster.