Att skriva raritetsblankett

Många av de frågor vi får handlar om raritetsblanketter, det vill säga de blanketter som en rapportör behöver fylla i för att ett ovanligare fågelfynd ska bli en del av statistiken. Tidigare har vi försökt besvara en del av dessa frågor i GOF:s medlemstidning Fåglar på Västkusten. Uppdaterade versioner av dessa artiklar finns tillgängliga på den här hemsidan: