Stripgås och mandarinand byter kategori

Häromdagen kom Raritetskommittén (Rk) med ett besked som skakat om skådarsverige. Ett ljus i novembermörkret för alla kryssare eller en skamlös introduktion av parkankor på den svenska fågellistan. Åsikterna går isär. Men oavsett vad man tycker så har de frihäckande populationerna av stripgås och mandarinand i Europa nu bedömts vara så pass livskraftiga att det motiverar en flytt till kategori C (“Inplanterade eller förrymda taxa som etablerat frihäckande och självreproducerande bestånd”). Detta innebär att dessa arter, precis som t ex nilgås, nu är ”kryssbara” i Sverige. Ett beslut som gäller retroaktivt för alla fynd som gjorts efter den 31/12 1994. Under helgen har vi i Rrk gått igenom och uppdaterat områdets alla fynd av mandarinand och stripgås som finns registrerade i Artportalen.

Framför allt stripgåsen har de senaste åren ökat kraftigt i området. Efter att det första fyndet gjorts så sent som 2002 har arten nu uppträtt årligen, ofta med flera exemplar, sedan 2017. Mandarinandens storhetstid i regionen ligger några år bak i tiden, med bl a konstaterade häckningar -77, -78, -06 och -09, men arten uppträder fortfarande med enstaka exemplar så gott som varje år. Med något enstaka undantag (bl a pågående diskussion kring den ringmärkta stripgåsen i Torslandaviken denna sommar) har samtliga fynd fr o m 1995 godkänts för publicering i kategori C.

För mer detaljer kring Rks beslut, se Rk-nytt 3/20.