Rapporteringsmall till OpenOffice

Rapportering i Artportalen kan dels göras direkt i onlineformulär, dels via Excel eller andra kalkylprogram. På Artportalens hemsida finns en Excel-mall att ladda ner. Här finns en alternativ mall som är anpassad till gratisprogrammet OpenOffice Calc. Mallen, som alltså endast fungerar i OpenOffice (och möjligen LibreOffice), utgör ett försök att göra rapporteringen så enkel som möjligt, särskilt för den som rapporterar mycket. Exempelvis varnar den för felaktiga åldrar, kön och aktiviteter, man kan enkelt lägga in egna förkortningar på lokalnamn och aktiviteter, lokal och andra fält som sällan ändras trillar ned till nästa rad efter varje rapport, och så vidare.

Första gången man öppnar mallen kommer programmet sannolikt att varna eftersom dokumentet innehåller så kallade makron som programmet inte vill köra av säkerhetsskäl. Inuti dokumentet finns instruktioner för att tillåta att makrona körs, samt en massa andra tips för att komma igång med det här sättet att rapportera.

Ladda ner mallen här!